TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 62 - Aralık 2019

Haber
İBB Deprem Çalıştayı Yaptı TUCSA Görüşlerini Bildirdi


Çalıştay'da Yön. Kur. Başkanı H. Yener Gür'eş, Nur Özkan ve Aydın Kulaksız; Dayanıklı Kentsel/Mekânsal Planlama ve Acil Durum Yönetimi ve İyileştirme yuvarlak masa toplantılarında yer aldılar.
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 2-3 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Deprem Çalıştayı düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin azaltılması ofisi (UNDRR) tarafından afete dirençli şehirler oluşturmak için önerilen 10 temel prensip esas alındı.Çalıştayda bu 10 temel prensip doğrultusunda, 6 tematik başlık altında (Afet Risk  yönetimi/Organizasyonu; Acil Durum Yönetimi;Afet Risk Analizleri; Afet Risk Finansman Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Afet Ekonomisi; Dayanıklı Kentsel/Mekânsal Planlama, Tasarım, Yenileme ve Geliştirme ile Ekosistemin ve Doğal Kaynakların Korunması ve İklim Değişikliği Adaptasyonu) paneller ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Çalıştay'da Yön. Kur. Başkanı H. Yener Gür'eş, Nur Özkan ve Aydın Kulaksız; Dayanıklı Kentsel/Mekânsal Planlama ve Acil Durum Yönetimi ve İyileştirme yuvarlak masa toplantılarında yer aldılar.


Çelik Yapılar - Sayı: 62 - Aralık 2019© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton