TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 49 - Ekim 2016

Yarışma
Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016TUCSA tarafından, 1997 yılından itibaren iki yılda bir gerçekleştirilen çelik yapı tasarım yarışmalarının 10’uncusu ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2016 başladı.
TUCSA tarafından, 1997 yılından itibaren iki yılda bir gerçekleştirilen çelik yapı tasarım yarışmalarının 10’uncusu ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2016 başladı 1997 yılında beri gelişerek Türkiye’nin en prestijli çelik yapı yarışması olan Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 başladı. Son başvuru ve projelerin son teslim tarihi 7 Kasım 2016 olan ödüllerin Jürisi de Türkiye’nin en seçkin mimar ve mühendislerinden oluşuyor. Bu yıl Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 Jüri değerlendirmeleri iki temel kategoride yapılacak: “Yapı Ödülü” ve “Proje Ödülü”. Jüri tarafından bu kategorilerde ödüle değer bulunan 6 proje ile “Sürdürülebilirlik” gibi özel konularda öne çıkan projelerin müellif ve paydaşları plaketlerini 24 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da Marriott Asya Otelde düzenlenecek olan 17. Yapısal Çelik Günükapsamında “Sektör Ödülleri Töreni” sırasında ödüllerini alacaklar. Ayrıca, bu projeler arasından jüri tarafından seçilecek bir proje de Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’nin European Steel Design Awards 2017 ödülleri için aday gösterilecektir. European Steel Design Awards 2017 ödülleri Eylül 2017 ayında Kopenhag / Danimarka’da sahiplerini bulacak. 

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 Şartnamesi 

Türk Yapısal Çelik Derneği çelik yapı tasarlayan ve yapan tüm mimar ve mühendislerimizi, eser sahibi proje müelliflerini, yapımcı ve yatırımcıları Türkiye’nin en prestijli Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’ya davet etmektedir. 

1. GENEL 

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirebilmek ve ödüllendirebilmek üzere 1997 yılından bu yana iki yılda bir çeşitli formatlarda çelik yapı tasarım yarışmaları düzenlendi. Çelik yapılar bu yıl 10. kez ödüllendirilecek. 

2. AMAÇ 

Çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran çelik yapı tasarımlarını ödüllendirmek, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamaktır. 

3. YARIŞMAYA KATILACAK PROJE NİTELİKLERİ 

Yarışmaya aşağıdaki koşulları karşılayan çelik yapı projeleri katılabilirler. Taşıyıcı sistemi çelik veya çelik-betonarme karma (kompozit) olan veya geniş açıklıklı çelik çatıya sahip yapılar, Yeni bina veya köprü projesi veya bu yapılara ilişkin yenileme (büyük güçlendirme, tevsii veya iyileştirme) projeleri, Tipolojik olarak, konut, ticaret, ulaştırma, spor, endüstri binaları ve benzeri binalar ile karayolu köprüsü, demiryolu köprüsü ve viyadükler ile yaya ve bisiklet köprüleri, kuleler ve benzeri altyapılar yarışmaya katılabilirler. 

4. ÖDÜLLER

a. Kategoriler: 

Ödüller esas olarak aşağıdaki iki kategoride verilecektir. (1) Yapı Ödülü (Uygulanmış yapılar için) (2) Proje Ödülü (Henüz uygulanmamış projeler için) 

b. Teşvik Uygulamaları: (1) Sürdürülebilirlik Plaketi. Yukarıdaki kategorilerde sunulmuş projeler arasından seçilen bir projeye verilir. (2) ECCS Yarışmasına Önerilecek Proje. Yapı Ödülü kategorisinde seçilmiş projelerden biri Jüri tarafından belirlenerek, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’nin düzenlediği European Steel Design Awards 2017 ödülleri için aday gösterilecektir. ECCS yarışmasına aday gösterilecek projelerin; (a) Son 3 yıl içinde gerçekleştirilmiş ve en geç 31 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınmış olması, (b) Dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilmiş ancak tasarımının, çelik imalatının veya montajının Türk Firmaları tarafından yapılmış olması gerekmektedir. European Steel Design Awards 2017 ödülleri Eylül 2017 ayında Kopenhag / Danimarka’da gerçekleştirilecek törenle verilecektir. c. Ödüller. Yapı Ödülü ve Proje Ödülü kapsamında, her bir kategori için Jüri tarafından belirlenecek üç projeye ödül verilecektir. Ödül olarak, kazanan ekibe birer plaket ve ödül belgesi verilir. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 ödülleri 24 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da Marriott Asya Otel’de düzenlenecek 17. Yapısal Çelik Günü kapsamında törenle sahiplerine verilecektir. 

5. JÜRİ VE DEĞERLENDİRME 

a. Danışman Jüri 5 üyeden ve Aslî Jüri 7 üyeden oluşmaktadır. Jürilerin teknik desteği Jüri Raportörü ve TUCSA Dernek Müdürü tarafından sağlanmaktadır. 

Danışman Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, (İnş. Y. Müh) Yeditepe Üniversitesi

H. Yener GÜR’EŞ, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) YK Başkanı

Ö. Selçuk ÖZDİL, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) YK Başkanı

Taner MERMUT, AKKON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İlker İBİK, EFECTİS Era Yönetim Kurulu Başkanı

Aslî Jüri Üyeleri:

Y. Mimar Ahmet ALATAŞ, Alataş Mimarlık ve Danışmanlık

Prof. Dr. Gülay ALTAY, (İnş. Y. Müh) DOĞUŞ Üniversitesi

Y. Mimar Melike ALTINIŞIK, Melike Altınışık Mimarlık

Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER, (Y. Mimar)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hasan ŞENER, İstanbul Teknik Üniversitesi (Y. Müh. Mimar) (Jüri Başkanı)

İnş. Y. Müh. Ahmet TOPBAŞ,

A Teknik Proje Y. Mimar Han TÜMERTEKİN, Han Tümertekin Mimarlık Jüri Raportörü: Mimar Neslihan ÇATAK

b. Zamanında başvurusu yapılan ve teslim edilen projeler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

(1) Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari avantajını belirgin olarak göstermesi,

(2) Mimari, yapısal tasarım ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması ve uluslararası standartlarda yapılmış olması,

(3) Çelik yapıların çevre, ekonomi ve sosyal sürdürülebilirliği,

(4) Çeliğin imajını yükseltmesi,

(5) Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi,

(6) İnşaat sektöründe çeliğin daha çok kullanılması yönünde kullanıcıları, mimarları ve mühendisleri özendirmesi, çelik sanayinin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunması. c. Değerlendirme sonuçlarının duyurulması:

(1) Değerlendirme sonuçları yarışmacılara, Jüri değerlendirmesini takiben en kısa zamanda değerlendirme raporu ile birlikte e-posta ile bildirilir, 

(2) Değerlendirme sonuçları, aynı zamanda http://www.tucsa. org web sitesinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından ayda bir yayımlanan e-bülten ve üç ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde yayımlanır. Bu konuda diğer basın yayın mecralarına da Basın Bültenleri gönderilir. 

(3) Her iki kategoride Dereceye giren projelerin künye ve tanıtım bilgilerini içeren “Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016” kitabı yayımlanacaktır. 

(4) Ayrıca, dereceye giren projelerin posterleri 17. Yapısal Çelik Günü’nde sergilenecektir. Posterler müellifleri tarafından hazırlanacaktır.

6. BAŞVURU VE PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ: 

a. Başvuru (1) Proje başvuruları; mimarî proje müellifi veya müellifleri tarafından yapılabilir. (2) Projenin paydaşları: Proje sahibi/yatırımcısı, proje mimarı, statik proje mühendisi ve çelik yapı yüklenicisi / imalatçısı ve genel yüklenicisinden oluşur ve proje müellifi tarafından ekte örneği sunulan başvuru formunda belirtilir. (3) Başvuruya ilişkin yasal sorumluluklar başvuru sahibine aittir. (4) Başvurular, http://www.tucsa.org web sitesinde yayımlanan Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurup, 24 Ekim 2016 gün bitimine kadar göndererek yapılır. 

b. Projenin Teslimi: Başvurusunu yapılan eserler; aşağıda belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanarak, 07 Kasım 2016 Pazartesi günü gün bitimine kadar elektronik ortamda http://tucsa.org web sitesine yüklenerek teslim edilir. (1) Kapak Yazısı. Yukarıda belirtilen koşullara uygun ve yarışmaya katılacak eserin kapak yazısında aşağıdaki hususlar yer almalıdır: (a) Projenin adı, yeri ve uygulanmış ise başlangıç ve bitiş tarihleri (b) Projeyi sunan firmanın/mimarın unvanı, adresi, temas edilecek kişinin iletişim bilgileri (Adı ve soyadı, telefon numaraları ve e-posta adresi)

 (c) Proje paydaşlarının künye bilgileri (d) Projeyi teslim edenin imzası (Eğer e-imza kullanılmamışsa, ıslak imzalı kapak yazısı 7 Kasım 2016 tarihinde Dernek Merkezine teslim edilecektir)

(2) Paftalar. Eserleri tanıtan A1 boyutunda iki pafta hazırlanmalıdır. Daha sonra kitap basımı için söz konusu projeye ait fotoğraf ve çizimler TUCSA tarafından ayrıca istenebilir.

(3) Açıklama Raporu. (a) Mimarî Açıklama Raporu. Projenin mimarî özellikleri ve yukarıda Md.4.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Mimarî açıklama bir A4 sayfasını geçmemelidir. (b) Mühendislik Açıklama Raporu. Taşıyıcı sistem kurgusu ile yapı sisteminin özgün yanlarını, yukarıda Md.4.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor ekler hariç bir A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır. Özgün detaylar ve ilave bilgiler Raporun ekinde yer alabilir. (4) Sunum Hazırlığı. Yarışmaya katılan eserlerin 2 dakikayı geçmeyen PowerPoint sunumları Türkçe olarak hazırlanacaktır. 

7. YAYIN VE TELİF HAKKI: 

a. Yarışmaya katılan eserlerin sorumlusu eser müellifleridir. b. Yarışmacılar, bu yarışmaya sundukları resimlerin ve tüm materyalin TUCSA web sitesinde, sunumlarında ve yayınlarında kullanılması, düzenleyeceği proje sergilerinde sergilenmesi hakkını da herhangi bir bedel talep etmeksizin Türk Yapısal Çelik Derneği’ne devretmeyi kabul eder. ECCS’e gönderilecek projeye ait fotoğrafların ve materyalin yukarıda belirtilen tüm kullanım hakkı aynı şekilde ECCS’e de devredilmiş sayılır. 8. YARIŞMA TAKVİMİ: Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 Yarışması Takvimi: Proje Teslim Tarihi: 07 Kasım 2016, Pazartesi Jüri Değerlendirme Toplantısı: 12 Kasım 2016, Cumartesi Sonuçların Açıklanması: 14 Kasım 2016, Pazartesi Ödül Töreni: 24 Kasım 2016, Perşembe İstanbul Marriott Asya Otel 9. DANIŞMA VE İLETİŞİM: Sorular ve proje teslimi için; Jüri Raportörü Neslihan ÇATAK (E-posta: jüri_raportoru@tucsa.org) (Mobil: 0535-334 9415) Dernek Müdürü Nur ÖZKAN (E-posta: nur@tucsa.org, tucsa@tucsa.org) (Mobil: 0542-363 3992) Türk Yapısal Çelik Derneği, çelik yapı tasarlayan ve yapan tüm mimar ve mühendislerimizi, eser sahibi proje müellifleri, yapımcı ve yatırımcıları ile inşaat sektörüne prestij katan Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’ya katılmaya davet etmekten kıvanç duyar. www. tucsa.org  


Çelik Yapılar - Sayı: 49 - Ekim 2016© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton