TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 35 - 2013/1

Söyleşi
Halit Levent Akbaş Evi


Mimari: Azaksu Mimarlık
Statik Mühendisi: Atak upm
Mal Sahibi: H.L. Akbaş
Müteahhiti: Atak Mühendislik
Çelik İmalatcısı: Atak upm

Konut tasarlamak sürekli ve değişken bir yaşantıyı ve onun mekanını kurgulamak demektir. Oysa konut köklerine sarılarak değişime direnmekte, tutuculuğunu gerekçelendirmek için ise geleneğe göndermeler yapmaktadır.

Toplumsal kültürel kotlamalar ile kullanıcı beklentileri ve dogmaları da konut mimarlığı üzerinde oldukça tanımlayıcı ve belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, konut mimari kimliğinin yansımaları mimarlığımızın genel görünümü ile uzlaşmaktadır.

Konut tasarımının problem alanı bu çelişen gerçeklerden beslenmektedir.

Akbaş konutu tasarımında, varolan ile uzlaşmaktansa kışkırtıcı bir tutumla karşı durmak ilke olarak benimsenmektedir. Böylece, bir yandan tasarım alanını özgür, tasarımı özgün kılmak, diğer yandan genel görünümün niteliğine olumlu katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Biçim, malzeme, yapılı çevre ve imar kurallarının dayattığı sınırlamalara getirdiği zorlamalarla genel kabul görmüş pratikleri sorgulama yolu izlenmiştir. Başka türlü de yapılabilir olma durumu ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kullanılan malzeme ile yapım sistemi (strüktür ve detaylardaki) arasında bir birliktelik/uyum (ortak davranış biçimi) oluşturulmuştur. Malzeme ve yapım sisteminin aynı mimari dil ve söylem oluşturması temel yaklaşımlardandır.


Çelik Yapılar - Sayı: 35 - 2013/1
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton