TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 35 - 2013/1

Proje
KARS HAVALİMANI İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNALİ


Proje Müellifi: Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Yakup HAZAN
Yapımcı Firma: Ermit Mühendislik İnşaat Sanayi Tic.Ltd.Şti.
İşveren: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı
Statik: Aday Grubu ve AGM Mühendislik
Üniversite Onayı: Prof.Dr. Hüsnü Can, Gazi Üniversitesi
Çelik İmalatı: Koçak Metal
Uzay Kafes İmalatı: Uzayform
Mekanik: CG Mühendislik
Elektrik: Deha Mühendislik
İl: Kars


MİMARİ AÇIKLAMA

Yüksek Mimar Rest.Uzmanı
Yakup HAZAN

Yapının tamamında yöresel ve ülkemizde üretilen malzemeler kullanılmıştır. Yapı maliyetinde de ekonomi sağlanmıştır. Özellikle Kars ve çevresinde üretilen doğal malzemeler kullanılmıştır. Bölgeye ait malzemenin kullanımı iklim şartlarına uyum açısından değerlendirildiğinde yapının kullanım ömrünü artıracaktır. Yapının üst örtüsünün çelik malzeme ile yapılması planlanmıştır. Planlanan üst örtü atölyelerde üretilip şantiyede montajı yapılabileceği için yapım süresi oldukça kısalmaktadır. şantiye bölgeye yayılarak zaman kazanılabilecektir. Çelik üst örtü mimari olarak çıplak bırakılmıştır. Asma tavan önerilmemiştir. Böylece maliyet düşürülürken tavan sisteminin mekanlara etkisi sağlanmış ve yapı kendine özel kılınmıştır. İç mekanların genel karakterleri zeminde yöresel taş, tavanda çelik ve çeperlerde peyzaj zonları olarak tarif edilebilir.

Çatı saçaklarında yatay dere önerilmiştir. Ancak girişlerin üzerinde saçaklar tasarlanarak çatıdan alınacak sulardan yolcuların etkilenmesi önlenmiştir ve girişlerin üzerindeki çatı saçaklarının detayları çatı suyunun akmasına engel teşkil edecek biçimde çözülmüştür.

Çatı yüzeylerinde kar tutucular yapılmıştır. Böylece karın çatı yüzeyinde kontrolsüz hareketi engellenmiştir.

İç ve dış hat terminali olarak tasarlanan yapının esnek kullanımına özellikle dikkat edilmiştir. Yolcu köprüleri iç ve dış hat kullanımına uygun çözülmüştür. Dış hat köprüsüne gerektiğinde iç hat yolcu uçağı yanaşabildiği gibi iç hat köprüsüne de dış hat uçağı yanaşabilmektedir. Bu esneklik terminalin yolcu kapasitesinin artmasını sağlayacaktır. VIP salonlarının önüne VIP uçağı için park alanı düşünülmüştür. VIP yolcuların uğurlanışları ve karşılanmaları sağlanmıştır.


STATİK DETAYLAR


İnş. Müh. Çağlar Deler

ETM Mühendislik


Kars Havaalanı Terminal Binası yaklaşık 17000 metrekare alana sahip olup, 5 metre kat yüksekliğinde 1 bodrum kattan ve yapının çatısını oluşturacak çelik konstrüksiyon çerçevelerden oluşmaktadır. Çatıyı ve aynı zamanda hacmi oluşturan çerçevelerin yerleşimi planda üçgen alanlar oluşturmaktadır. Taşıyıcı çerçeveler betonarme dairesel kolonların üzerine mesnetlenmektedir. Çerçevelerin açıklıkları değişken olup en uzun açıklığa sahip çerçevenin kolonları arasındaki mesafe yaklaşık 38 metredir. Çatının ışıklık bölümleri bu üçgen alanlardan bazılarının bir köşesinin yükseltilmesi ile oluşturulmuştur.

Çerçeve kolon ve kirişleri yapma I profil olarak tasarlanmıştır. Bir çerçeve içindeki kolon profil yüksekliği değişken kiriş profil yüksekliği sabit olarak tasarlanmıştır.Yapma profillerin yükseklikleri yapıda bulunduğu bölgeye ve çerçeve açıklıklarına göre farklılık göstermektedir. Yapının cephelerini oluşturan çerçevelerdeki profiller I1060, merkezde bulunan yaklaşık olarak 25 metreden uzun kiriş açıklıklarına sahip ve çatıda taşıdığı üçgen alanı büyük olan çerçeve profilleri HI1760, daha kısa açıklık ve daha küçük alan taşıyan çerçevelerdeki profiller HI1260 olarak dizayn edilmiştir.

Çerçevelerin oluşturduğu üçgen alanlar tali kirişleme yapılarak kapatılmak istenmiş fakat bölgedeki kar yükü değerlerinin yüksek olması deplasman sorunlarını beraberinde getirmiştir. Ayrıca bu kirişlerin boyutları ve bağlantıları da tasarım ve uygulamada problemler yaşatacağından üçgen alan taşıyıcı sistemi uzay taşıyıcı olarak tercih edilmiştir. Uzay taşıyıcı sistemin yükseklikleri de üçgen alanların büyüklüğüne göre değişkendir. Uzay çatının kiriş üzerinden itibaren derinlikleri 80-120-150 cm olarak 3 farklı tiptedir.

Çerçeve kolonlarının ve kirişlerinin bağlantıları moment aktaran şekilde olup ,yatay yöndeki stabilite çerçeve elemanlarla ve uzay çatı ile sağlanmaktadır.Çerçeve kolonları betonarme kolon üzerinde bir düğüm oluşturduğundan kuvvet dengesi kısmen sağlanmaktadır.Yatay yöndeki bu etki çatı kirişlerine bağlanan uzay çatı mesnetlerinde de görülmektedir.Kolon mesnetleri programda ayrıca kabuk elemanlarla modellenip gerekli bağlantı ve kesit kontrolleri yapılmıştır.
PROJE PARAMETRELERİ:

Deprem Bölgesi: 2.Bölge

Etkin yer ivme katsayısı, Ao: 0.3

Yapı önem katsayısı, I: 1.5

T.S.Davranış katsayısı, R: 4.0

Zemin Sınıfı: Z4

Temel Tipi: Radye Temel


KULLANILAN ŞARTNAMELER

TS498 ; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

TS648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Çelik: ST52 ( Taşıyıcı Çerçeve )

Çekme Dayanımı: 5200-6200 N/mm2

Akma Dayanımı: 3600 N/mm2

Elastisite Modülü: 210000 N/mm2

Kayma Modülü: 81000 N/mm2

Isı Genleşme Katsayısı: 0.000012


KESİT ÖZELLİKLERİ

Taşıyıcı Çerçeve: HI1780–20–40*500

Tanımlanan Kesit Tipi: Frame (çubuk) eleman

HI1260–20-30*400

Tanımlanan Kesit Tipi: Frame (çubuk) eleman

HI1060–20-30*400

Tanımlanan Kesit Tipi: Frame (çubuk) eleman


MODELLEME VE TASARIM KOŞULLARI

Çatı taşıyıcı sistemine ait modeller ve analizler SAP2000 ve Section Builder programları ile

yapılmıştır. Analizler sonunda modele ait en kritik yük kombinasyonuna ait olan moment, kesme ve eksenel kuvvetler bulunmuştur. Bu kuvvetler göz önüne alınarak çelik kesit ve bağlantı hesapları yapılmıştır.


YÜKLEME DURUMLARI

Yapının taşıyıcı elemanlarının tümünün kesit ve bağlantılarında en kritik durumu oluşturan yükleme kar yüklemesi olup meteorolojik veriler ile belirlenmiştir.


RAKIM(KARS): 1796m

Kar Yükü Bölgesi IV(TS-498 / EK-1)

Kar yüklemesi; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kars bölgesi için belirlediği maksimum kar kalınlığı olan 88cm hesaplarda kullanılmıştır. Kar yoğunluğu yaklaşık olarak 320kg/m3 kabul edilip yapıya kar yükü 280kg/m2 olarak uygulanmıştır.Çelik Yapılar - Sayı: 35 - 2013/1© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton