TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 32 - Haziran 2012

Projeler
KAYALAR KİMYA BOYA ÜRETİM BİNASI
Mal Sahibi: Kayalar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mimari Tasarım:
UMO Mimarlık

Statik Tasarım: ÇELİK YAPI

Ana Müteahhit: ÇELİK YAPI

Çelik Yapı İmalatçısı: TABOSAN

Proje Yeri ve Yılı: Tuzla-İstanbul


Mimari İstekler

Üretim prosesinin en iyi şekilde işlemesi için gerekli olan çelik platform, boru köprüleri vb. taşıyıcı ihtiyaçların karşılanması, geniş açıklıklı stoklama mekanı yaratılması, ürünlerin transferinin uygun şekilde yapılması istenmiştir.


Hesap ve Tasarım İlkeleri

Taşıyıcı sistemin kütlesi Sap2000 tarafından hesaplanmaktadır. Sap2000 katsayısı Sc hesaplanmıştır. Zemin bölgesi Z2'dir. Bu zemin grubuna karşılık gelen Deprem Yönetmeliği'ndeki spektrum eğrisi tanımlanmıştır. S(T) değeri, bu eğriye göre T1 peryodu için belirlenmektedir (Sap2000'e ABYYHYZ2.TXT dosyası giriş bilgisi olarak tanımlanmıştır). S(T) değerleri belirlendikten sonra Sc katsayısı ile çarpıldığında deprem katsayısının g yer çekim ivmesi ile çarpımı elde edilmektedir. Oluşan kesit tesirleri bu katsayı ile çarpıldığında istenilen kesit tesirleri elde edilmektedir. Bütün bu işlemler Sap2000 tarafından yapılmaktadır.


Taşıyıcı Sistem ve Çözüm Prensipleri

Yapı 102 m x 40 m boyutlarında, uzun doğrultuda 18 adet, kısa doğrultuda ise 3 adet akstan oluşmaktadır. İlk etapta üst yapı olarak 78 m x 40 m yapılmıştır. 24 mx 40 m' lik kısım genişleme alanı olarak düşünülmüştür. Binanın tamamının temel kısmı yapılmıştır.

Üst yapıda 40m doğrultusunda 6 m arayla çerçeveler yerleştirilmiştir. Bu çerçevelerin iki aksta bir tanesi orta kolonlu olarak düzenlenmiştir. Binanın ortasında uzun doğrultudaki çerçeve, hem orta kolonsuz çerçevelere mesnetlik yapmaktadır hem de uzun yönde deprem yüklerini aktarmaktadır.

Yapı depo binası olarak düşünüldüğünden zemin hareketli yükü fazladır. Bundan dolayı zemin de zayıf olduğundan temel sistemi kazıklı temel düşünülmüştür. Zemin yükü döşemelerden temel başlık kirişlerine, başlık kirişlerinden kazıklara, kazıklardan da sağlam zemine aktarılmaktadır. Kazıklar, ayrıca üst yapıdan gelen yükleri de sağlam zemine aktarmaktadır.


Kesitler ve bağlantılar, birleşim elemanları ve tipleri

Projede yapma kiriş-kolonlar kullanılmıştır.


Kolon Kesit Özellikleri :


 


Kısa Yön Çerçevesi Kirişi:

Başlık Genişliği: 250 mm

Başlık Et Kalınlığı: 12 mm

Gövde Yüksekliği:500 mm

Gövde Et Kalınlığı: 8 mm


Kalın Kesit

Başlık Genişliği: 250 mm

Başlık Et Kalınlığı: 12 mm

Gövde Yüksekliği:1200 mm

Gövde Et Kalınlığı: 8 mm


İnce Kesit

Başlık Genişliği: 250 mm

Başlık Et Kalınlığı: 12 mm

Gövde Yüksekliği:500 mm

Gövde Et Kalınlığı: 8 mm


Uzun Yön Çerçevesi Kirişi:

Başlık Genişliği: 250 mm

Başlık Et Kalınlığı: 12 mm

Gövde Yüksekliği:750 mm

Gövde Et Kalınlığı: 8 mm


Kenar kolon-kiriş birleşimlerinde 10.9 kalitesinde yüksek mukavemetli SL birleşimi uygulanmıştır.(seçilen bulon 10 M27) Alın levhası kalınlığı t=30 mm'dir. Kiriş-kiriş birleşimlerinde de 10.9 kalitesinde yüksek mukavemetli SL birleşimi uygulanmıştır (seçilen bulon 12 M20, ancak alın levhası kalınlığı olarak t=25 mm seçilmiştir.


Alınan Değerler, Kullanılan Yükler


ÇATI:


Ölü Yük : TS-498


Yerinde yapma sandviç panel, Aşık vs 20 kg/m2 g = 20 kg/m2


25 cm Ytong duvar elemanı 180 kg/m2


Kar Yükü :TS-498


Kar Yükü qs = 90 kg/m2


Rüzgar Yükü :TS-498


H<8 m qs = 50 kg/m2

H>8 m qs = 80 kg/m2


ZEMİN:


Ölü Yük: TS-498


25 cm Döşeme betonu 625 kg/m2 g = 625 kg/m2


Hareketli Yük:


Hareketli Yük ql = 5000 kg/m2


DEPREM YÜKÜ ABYYHY 1998prem

W: Binanın hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı

wi: Binanın i'inci katının, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak

bulunan toplam ağırlığı. Bina tek katlı olduğundan i=1 olmaktadır.

n: Hareketli yük katılım katsayısı. Kar için n=0,3 olmaktadır.


Uygulanan Standart ve Yönetmelikler  •  ABYYHY-97 : Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

  •  TS-498 : Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

  •  TS-648: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

  • TS-3357: Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları


Malzeme Seçimi

Yapı Çeliği:


Kirişler:

ÇELİK KALİTESİ : Fe-37

(y = 2400 kgf/cm2 AKMA SINIRI, t = 16 mm'ye kadar

Es = 2100 t/cm2 ELASTISITE MODÜLÜ

Gs = 810 t/cm2 KAYMA MODÜLÜ

b = 1 - HZ YÜKLEMESİ İÇİN EMNİYET GERİLMESİ ARTIRMA KATSAYISI


Kolonlar:

S275JR - St44-2

Akma Sınır Gerilmesi : 275 N/mm2 = (275?100)/9,808 = 2804(( 2800 kg/cm2

( 1 kg. = 9,808 N. )Çelik Yapılar - Sayı: 32 - Haziran 2012© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton