TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 32 - Haziran 2012

Editör
TUCSA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDAN NOTLAR...Türk Yapısal Çelik Derneği'nin Olağan Genel Kurul'u, 21 Haziran 2012 Perşembe günü saat 14.00'de Altunizade Ramada İstanbul Asia Oteli'nde toplandı. TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin YARDIMCI'nın Faaliyet Raporu'nu sunmasının ardından Sayman Üye Selçuk ÖZDİL tarafından Finansal Raporlar Genel Kurul'a sunuldu. Dernek Tüzüğü'nün 6 maddesi, yapılan değişimler kapsamında Genel Kurul katılımcılarının oybirliği ile değiştirildi. Yönetim Kurulu Üye sayısı 9'dan 11'e çıktı. 2 yıl için seçilen Yönetim Kurulu'nda Başkanlığın en fazla iki dönem seçilebileceği karara bağlandı. Onur Kurulu oluşturuldu. Sektörel Danışma Kurulu ve Akademik Kurul yaratılması katılımcılar tarafından onaylandı. Derneğin Faaliyetlerine "Çelik ve çelik yapılar konusu ile ilgili mimar, mühendis, ustabaşı, usta ve ilgili diğer teknik personel ile bu konulardaki eğitmen ve öğreticilere, ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun olarak mesleki ve teknik eğitimler ile mesleki gelişime yarar sağlayacak diğer eğitimleri vermek, sınav yapmak ve onların konularıyla ilgili personel belgelendirmesini yapmak ve bu amaçla sınav merkezleri oluşturmak." maddesi eklendi.

Toplantı, iki yıl süre ile görev alacak olan Yönetim Kurulu Heyeti'nin seçimi ile devam etti. Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri: Nesrin YARDIMCI (Başkan), Fadıl DEMİREL, Mustafa DORALP, Daniş EKİM, H. Yener GÜR'Eş, Selçuk İZ, Mehmet KANAT, Ö. Selçuk ÖZDİL, Melih şİMşEK, Veysel YAYAN ve Cavidan YORGUN olarak belirlendi. Aynı Dönemde iki yıl süre ile görev alacak olan Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu üyeleri ise Nesrin YARDIMCI (Başkan), H. Yener GÜR'Eş (Bşk. Yardımcısı Murahhas), Ö. Selçuk ÖZDİL (Sayman Üye), Harun BATIRBAYGİL, Hasan şENER, Cüneyt VATANSEVER ve Cavidan YORGUN olarak belirlendi.

Dilek ve önerilerin ifade edildiği toplantı, Divan Başkanlığını üstlenen H. Yener GÜR'Eş'in aklanan önceki dönem Yönetim Kurulu'nu, seçilen Yönetim Kurulu'nu, yeni oluşturulan Onur Kurulu'nun Başkan ve üyeleri ile diğer görevlileri ve delegeleri kutlaması ile toplantı usulüne uygun olarak kapatıldı.


Çelik Yapılar - Sayı: 32 - Haziran 2012© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton