TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 3 - Yıl: 2006

Ödüller


BORUSAN Özel Ödülü - 42424

Üniversite Öğrenci Sosyal Merkezi
 Mimari Rapor
 
“Üniversite” öğrenci sosyal merkezinin mimari tasarımında, kullanıcıların birbirleriyle olan  sosyal iletişimini üst düzeyde tutmanın yanında kullanıcıların yapı ve yapının tanımladığı, “yarı sınırlı ve geçirgen” çevreyle de etkileşimini arttırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda kampus mekanında sağlanmış olan güvenlik ve kontrol tedbirlerinin getirdiği rahatlıkla, çok yerden ulaşılabilen, kesintisiz ve akıcı sirkülasyon döngüsüne sahip bir yapı önerilmiştir.
 
Bu kurgunun şekillendirilmesinde çelik yapının geniş olanakları oldukça etkin rol oynamıştır. Hem sağladığı yapılabilirlik imkanları, hem hafifliği, hem de yapıya katabileceği estetik değerlerin kombinasyonu ile üretilen yapı, “çelik yapı” kimliğini hakkıyla taşımayı hedeflemiştir.
 
Tüm bu ana yaklaşımlar ışığında ve çevresel parametreler doğrultusunda, bulunduğu hafif eğimli araziyle uyumlu, parçalı kütleler ve bunların oluşturduğu akıcı bir kompozisyonla tasarlanan yapı, yer yer altından geçilen, üstü kullanılan, esnek – kullanıcı etkileşimli planlamayla üretilmiş, farklı hacimlerin iç içe aktığı ve farklı kotlardan farklı deneyimlere olanak veren, zengin mekan boşluklarıyla heyecanlı ve kullanıcıları gibi dinamik bir çizgi çizmektedir.
 
Mühendislik Raporu
 
 “Üniversite Öğrenci Sosyal Merkezi” olarak tasarlanacak sistem, çeliğin avantajlarını ön plana çıkaracak şekilde tasarlanarak, statik ve dinamik analizleri en idealize şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Sistem hesaplarının yapılması sürecinde mimarla birebir etkileşim içinde kalınarak yapının tasarım amacına uygun boyutlandırılmasına ve hesaba esas yüklerin en gerçekçi şekliyle alınmasına özen gösterilmiştir. Sistem hesaplarının yapılması sırasında;
- TS 498; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
- TS 648; Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
- ABYYHY; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998)
temel alınmış bunların yanında, DIN standardından da yararlanılmıştır.
 
Mühendislik hesapları ve statik analizler, davranış bakımından ferdi hareket eden kütleler için ayrı ayrı yapılmıştır. Uygun yerlerde dilatasyonlar bırakılarak yapı davranışları kontrol altına alınmıştır. Yapının yanal yükler altındaki deplasmanları, yönetmeliklerde öngörülen değerlerle sınırlandırılmış, ısısal genleşmeler için yeterli boşluklar ve kayıcı mesnetler tertip edilmiştir. 
Yapı, beş farklı taşıyıcı sistem olarak değerlendirilmiştir. Yükler, tali elemanlarla asıl taşıyıcı sisteme aktarılmaktadır. Tali elemanların hesapları basit kiriş mantığı ve klasik çelik hesaplarıyla yapılmış, taşıyıcı sistemin seçimi ise, SAP2000 de yapılan çözümler neticesinde elemanların sahip olduğu iç tesirlere göre yapılmıştır. Kesit hesapları yapılırken kullanılan emniyet gerilmeleri, elemana etki eden tesirin türü (çekme,basınç,eğilme) ve yükleme çeşidi (EY,EİY) göz önüne alınarak seçilmiştir.
 
Yapının yanal yükler etkisi altında sünek davranış gösterebilmesi için, uygun yerlerde dış merkezli çelik çaprazlı perdeler kullanılmış, çaprazların basınca çalıştığı durumlarda narinliğinin 100 ün altında olmasına dikkat edilmiştir. Kafes sistemlerin çözümünde, yükler yalnızca düğüm noktalarına verilmiş, çubuk elemanlar moment almayacak şekilde tasarlanmıştır. Çerçeve sistemlerde, kolonlar hiç kesilmeden devam ettirilmiş, kolonların kirişlerden güçlü olmasına özen gösterilmiştir. Yapıda 4 mm den küçük et kalınlığına sahip taşıyıcı profil kullanılmamıştır. Yapıyı oluşturan tüm çelik elemanlar St37 (Normal Yapı Çeliği) kalitesine sahiptir…
 
Jüri Görüşü:
Bulunduğu çevrede, şeffaf bir orta karşılama mekânına bağlı iki kotla uyumu bir mimari çevre yaratan bu projede, programa uygunluk, çelik malzemenin özellikleriyle mimari biçimlendirmedeki uyum, çözümlerdeki titiz ve tanımlı yaklaşım olumlu bulunmuştur. Bu proje Borusan ürünlerini kullanarak ulaştığı başarı nedeniyle BORUSAN ÖZEL ÖDÜLÜ’ne oybirliği ile değer bulunmuştur. 
 
CV
Muzaffer KORKMAZ
1984 Tokat doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da  yapmıştır. Lise öğrenimini Orhan Cemal Fersoy Lisesinde tamamladıktan sonra, 2002 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans öğrenimine başlamıştır. Halen  İ.T.Ü. de öğrenimine devam etmektedir. 
Sinema, müzik ve bilgisayar başlıca hobi ve uğraşalrıdır. İngilizce bilmekte; 3Dmax, Autocad ve Photoshop programlarını kullanmaktadır. 
Yüksek lisans yapıp, askerlik görevini tamamladıktan sonra;  piyasada, aldığı eğitim ile paralel işler yapan bürolarda çalışmayı planlamaktadır. 5-6 senelik tecrübeden sonra kendi bürosunu açmayı planlamaktadır. Öğretim görevlisi olmayı düşünmemektedir.
 
Rıdvan Emre Öztürk
1984 Bursa doğumludur. Üniversite öncesi eğitimini bu şehirde tamamlayıp 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans programına başlamıştır. Halen 3. sınıfta öğrenciliğine devam etmekte olup, gerekli gördüğü öğrenim sürecini tamamladıktan sonra mimarlık mesleğini zevk alabileceği bir konumda sürdürmeyi planlamaktadır.
 
Sabahattin KULU
1984 Malatya doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Malatya Anadolu Lisesi’nde yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne girmeye hak kazanmıştır. Konuştuğu yabancı diller; iyi derecede İngilizce ve literatürü takip edecek derecede de Rusça’dır. Rusça kursu halihazırda devam etmektedir. Hobileri, tahtadan maketler yapmak, perküsyon aletleri çalmak ve hikaye yazmaktır. Şu anda devam etmekte olan mesleki program kursları SAP2000 ve Primavera’dır (Bilişim Eğitim Merkezi). Mesleğinde hedeflediği nokta iyi bir çelik ve betonarme yapı mühendisi olmaktır.
 


Şafak DELİCE
1984 İstanbul' da doğmuştur. Orta ve lise öğrenimini Babaeski Anadolu lisesinde (Kırklareli) tamamlayarak 2002’de mezun olmuştur. Aynı sene ITÜ mimarlık bölümünü kazanmıştır. Halen bu fakültede 3. sınıfa devam etmektedir. Bu 3 senelik öğrenim hayatı süresince İltay Mimarlık ve Tefken İnşaat gibi firmalarda şantiye; SE Mimarlık’ ta ise büro tecrübeleri olmuştur. Bunlara ek olarak çeşitli mimari proje yarışmalarından ödüller almıştır.
 © 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton