TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 3 - Yıl: 2006

Ödüller


2.lik Ödülü - 20820

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hasan Deniz / Mimarlık Jurtin Hajro / Mimarlık Alper Kanyılmaz / İnşaat Mühendisliği Fatma Aliosman / Mimarlık
 MİMARİ RAPOR 

G.O.P., Ankara’nın şehir kültürü ve kentsel gelişim üzerinde muazzam bir etkisi vardır. Üniversite Sosyal Merkezi, entellektüel fikirlerin ve çalışmaların hem kendi içinde hem de kentsel bağlamda etkileşimli çalışma alanları bünyesinde üretildiği bir ortam olarak düşünülmüştür. Bu bağlamda da binanın kapalı  ve açık mekanlarının kentsel özelliklerini gözlemleme ve yaşama şeklini değiştirmeye çalışan “hareketlilik” konusuyla uyumlu olmasına çalışılmıştır.

Rampa sistemi, bir yandan ana boşlukları kapsarken diğer yandan da başlıbaşına bir mekan oluşturmakta, binanın bazı bölümlerinde ise bir kentsel platforma dönüşmektedir. Aynı zamanda sergi mekanları, etkileşimli atelyeler ve vadinin panoramik görüntüsünün paylaşıldığı bir kentsel manzara katı arasında bir aracı vazifesi görmektedir. Kentsel manzara katı, vadiden süregelen yeşilliğin devamı şeklindedir ve kentsel bir hizmete dönüştürülmüştür.

Bu noktada bina, öğrenci ile sehır inasanını bir araya getirme amacını ortaya koymaktadır. Bu şekilde şehri de binaya çekmeyi amaçladık. Hareketli rampa, öğrencilerin ürünleri ve çalışmaları arasından geçen bir yonlendirici gibi hareket edecek ve böylece binayı hem yapısal hem de mekansal olarak destekleyen bir rampa sistemi tarafından çevrelenmiş olacaktır.

Rampa sistemini, farklı nitelik ve özelliklerde mekanları sağlayacak tarzda ayarlamak için yalın kafes sistemi tercih edilmiştir. Bu kafes, mimar-öğrenci-şehir insanı ilişkisinin gereklerini karşılayabilecek ölçüde bir doluluk - bosluk oranını yakalayacak şekilde tasarlanmıştır. İki boyutlu kafeslerin aksine akıcı rampalar ve yüzeyler birer yatay stabilite taşıyıcı gibi hareket etmektedirler. Yapıyı üçüncü boyutta destekleyen ve genel yapının esnekliğine ve aydınlığına doğrudan etki yapan uygun bir yöntem halini alır. Çalışmamızda yapısal bileşenlerinin diğer yapı türleri ile karşılaştırıldığında çok ince olduğu ve böylece hem yapı hem de binanın kendisi açısından daha şeffaf bir görünüm ve etkiye yol açtığı hafif bir çelik konstrüksiyon yapısı kullanmaya çalıştık. Buna göre de mekansal ve yapısal yayılım fikrinin üzerinde, gerek konsollarla veya desteklerde gerekse de ana I kirişlerindeki yapısal çelik unsurlarının saglamlığını yapılandırdığımız bir doluluk - bosluk geometrisinden faydalanarak olusturulmuştur.

Mühendislik Raporu

Öğrenci Sosyal Merkezi’nin yapısal analizi ve tasarımı, mimari istekler doğrultusunda, birinci deprem bölgesinde ve kötü zemin özelliklerine sahip olan bir alana inşa edilecek bir eğitim tesisi olarak gerçekleştirilmiştir. En kritik yük kombinasyonları için kolon, kiriş ve çapraz kesitleri tasarlanmış, çaprazların konumlarına karar verilmiş ve sehimler kontrol edilmiştir. Beklenildiği üzere, tasarıma deprem yükleri hakim olmuştur ve minimum kesitler bu yüklere göre tasarlanmıştır. Ancak yapının büyük bölümünün camla kaplı ve yarı yükseklikte olması gerektiğinden, tüm kesitler, rüzgar yükleri altında çok az sehim gösterecek şekilde tekrar tasarlanmıştır. Konsol döşemelerin sehimleri de kontrol edilmiştir. Sonuç olarak da kolonlar için 300x500 boyutlarda 2,5 cm et kalınlığında sonradan birleştirilmiş dikdörtgen kesitler, uzun ana kirişler için I 550 petek kesitler, döşemelerin altındaki kısa kirişler için IPBv 200 ve IPBv240 kesitler ve çatı kirişleri için de I 180 ve IPBv 100 kesitleri seçilmiştir. Ana kirişler için petek kiriş kullanılmasının avantajları şöyle sıralanabilir; 1) Yapının ağırlığı azalır, 2) Deprem yükleri altında kirişlerin boşluklu bölümlerde plastik mafsal oluşur, zorlamalar kırılgan kolon kiriş bağlantıları yerine kiriş govdelerinde oluşur, 3) Çeşitli tesisatlar, kirişler içindeki boşluklardan geçebilir  4) Büyük depremler sonrasında onarım işlemleri daha kolay olur. Kolon kesitleri mimari uyum için tüm yapı boyunca aynı tutulmuştur. Kolon-kiriş bağlantılardan gelen kuvvetlerin lokal zorlamalara yol açmaması için sertleştirici levhalar, kolonlar içinde uygun yerlere kaynaklanmıştır.

Üçüncü ve beşinci kat döşemelerindeki açıklıklardan ve eğimli döşemelerden kaynaklanabilecek asimetri riski, temelden çatıya uzanan iki çelik çekirdek ve yeterli miktarda çelik çapraz kullanılarak ortadan kaldırılmıştır. Çelik çaprazların konumları, yapıda simetrikliği artıracak şekilde belirlenmiştir. Asansörler ve merdivenler için bina içinde inşa edilecek iki çelik çekirdek, yapının yatay yük taşıyıcı sistemi üzerinde önemli bir etkisi vardır; ayrıca bu çekirdekler, güçlü bir depremin bina üzerinde yol açabileceği burulma etkisini de ortadan kaldırırlar. Çekirdekler için eşmerkezli pim bağlantılı çaprazlar kullanılmıştır. Çapraz kullanımının mimari açıdan uygun olmadığı yerlerdeki çerveve elemanları momente dirençli bağlantılar ile tasarlanmıştır.

Y
apının kısa tarafında dışmerkezli K şeklinde çaprazlar kullanılmıştır. Bu tip çaprazlar, üzerlerindeki eksenel yükü hassas kolon-kiriş bağlantıları yerine ana kirişlere aktarmaktadırlar. Bu davranış tipi, olası bir depremde, kolon kiriş bağlantılarının zayıf düşme olasılığına karşı çaprazların, eksenel kuvveti güçlü ana kirişlere aktarmaları nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca dışmerkezli K çaprazlar, geometrisi sayesinde bina içindeki dolaşımı da engellememektedir. Binanın ön ve arkasında büyük bir giriş holü elde etmek içinde üçgen şeklindeki dışmerkezli geniş açıklık sağlayan çaprazlar kullanılmıştır. K çaprazlar için IPBv220 seçilmiştir. Çelik çekirdekler için 2L 150x12 eşmerkezli çaprazlar kullanılmıştır. Bu yönde eşmerkezli çaprazların kullanılmasının nedeni, yapının uzun tarafında herhangi bir bağlantı zorlamasına yol açmayacak kadar sağlam olmasıdır. 

Jüri Görüşü

Çelik malzemenin mimari ürünün ifadesindeki bütünleşik düzeni, malzeme olanaklarının kullanımındaki çeşitlilik ve zenginlik, değişik kotlarda öğrencilerin yaklaşım olanakları, kesitlerde ulaşılan farklı perspektifler ve çözümlerdeki tutarlılık olumlu bulunmuştur. Kesitlerdeki zenginliğin plan ve üçüncü boyutlardaki ifadelendirilmesindeki eksiklikler olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

Projede seçilen taşıyıcı strüktür çelik için uygun bulunmuştur ve çeliğin özelliklerini başarılı biçimde yansıtmaktadır. Uzun konsolların olması ve rampaların çözümünde rasyonel bir sonuca ulaşılmıştır.

Bu proje oybirliği ile ikincilik ödülüne değer bulunmuştur.

CV

ALPER KANYILMAZ

27 Ekim 1983’te İzmir’de doğmuştur. ODTÜ’deki İnşaat Mühendisliği eğitimini Haziran 2006’da bitirdikten sonra mesleğini ulusal ve uluslararası alanda uygulamak istemektedir. Biri çelik biri betonarme üzerine iki şantiye stajı ve çelik yapıların tasarımı üzerine bir büro stajı yapmış, 2002 yazında 3 ay süreyle ABD’de yaşamış ve çalışmıştır. Hobilerinin başında müzik gelir, davul ve akustik gitar enstrümanlarına hâkimdir. İleri derecede İngilizce bilir.
FATMA ALİOSMAN

1983 Bulgaristan doğumludur. Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde yapmıştır. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuştur ve halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün Yandal Programı’na devam etmektedir.  Mimarlık eğitiminin 4. yılını İtalya - Politecnico di Bari’de değişim öğrencisi olarak tamamlamıştır. Bildiği yabancı diller İtalyanca, İngilizce ve Bulgarca’dır. Hobileri resim yapmak ve yuzmektir. 


Hasan DENİZ

1982 İzmir doğumlu olup orta ve lise eğitimini İzmir Buca Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.  ODTÜ Mimarlık Bölümünde eğitimini sürdürürmektedir. ABD de gecirdiği 3 ay oradaki eğitim ortamı ve mimarlık hakkında bilgi sahibi olmasında rol oynamıstır. Ankara Mimarlar odasında katıldığı workshop AKM bölgesi, bu bölgelerin kentsel önemi ve korunması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayıp ileride ABD de başvuracağı yüksek lisans programı seçiminde etkili olmustur.  Bildiği yabancı diller İngilizce ve Fransızcadır. İlgi alanları arasında baslıca kros koşusu, mukavemet kayağı ve dağcılık gibi sporlar vardır.


Jurtin HAJRO

1982 Arnavutluk, Elbasan doğumludur. Lise öğrenimini Tiranda ”Mehmet Akif” Türk kolejinde yapmıştır. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde mezun olunması beklenir. Staj eğitimi boyunca “Prokon” inşaat şirketinde ve “Kural” mimarlık ve planlama şirketinde yapmıştır. Fransada kentsel ölçekte mimari tasarım üzerine Yüksek lisansa devam edip Balkan ülkelerinin ve Türkiye’nin Avrupa’yla bütüleşmesi ve mekansal dönüşüm sürecine katkıda bulunmak istemektedir. İlgi alanları felsefe, analitik düşünce ve yabancı diller (ana dili Arnavutça dışında) akıcı - Türkçe, İngilizce, İtalyanca, orta seviye - Fransızca, Yunanca.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton