TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 3 - Yıl: 2006

Ödüller


3.lük Ödülü - 01685

Beşiktaş Öğrenci Sosyal Merkezi
MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
 
Öğrenci sosyal merkezi için seçilen bölge, Beşiktaş sahil aksı üzerinde kamu aktivitesinin yoğun olduğu bir alandır. Bunun yanında çevredeki üniversitelere olan yakınlığı bu alanı öğrenci sosyal merkezi işlevi için önemli bir potansiyel olarak ortaya çıkarmıştır. (üniversiteler arası bağlantı)
Kent ve kıyı bağlantısını kendi organizasyonu içine alarak; öğrenci sosyal merkezinin bu amacın bir dalı olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Yapının bu amacı kıyıya ulaşan düzlemler ve izler aracılığı ile sağlanmıştır.
Mevcut kullanımı otopark olan arazi üzerine kurulan strüktür, kıyı peyzajının sonlandığı bir sergi duvarı ve yapının uzun cephesi ile ilişkili bir kentsel boşluğa açılır. Bu kentsel boşluk, esnek kullanımlara olanak veren etkileşimli endüstriyel peyzaj elemanları ile düzenlenmiştir.
Yapının kamusal ulaşım açısından bölgedeki en önemli etkisi, kıyıya paralel arka yol ile kıyı arasında kurduğu bağlantıdır. Bu rampa niteliğindeki bağlantı kıyıya ulaşırken, yapı içinde farklı düzlemlere bağlanarak işlev mekanlarının yanı sıra, kıyı ile ilişkili diğer hacimlere de açılmaktadır.
Öğrenci sosyal merkezi olarak yapı, zemin katı ve üst yolu kıyıya bağlayan rampası ile öğrenci aktivitesi ve kamu arasındaki iletişimi kurmak amacıyla kamusal alanı içinde barındırmaktadır.
Deniz ve manzara ile kurulan doğrudan ilişki deniz cephesinden açılım gösteren yarı açık sinema ve seyir salonu ile kurulur. Cephe düzeninde baskın konumdaki bu boşluğun üzerinde kulüp odaları ile bağlantılı öğrenci kafesi, zeminde ise kıyıya dik kamusal rampa ve yanındaki oturma ve yemek birimleri yer alır.
Kentsel boşluğa bakan cephedeki galeri boşlukları ve çelik konstrüksiyon içine serbest yerleştirilen rampa düzenleri ile geniş görsel algı hedeflenmiştir.
Strüktürün ağırlıklı kapalı hacim stoğu üst kat ve yeraltında çözülmüştür. Yakın çevre ile maximum ilişkili alanlar boşluklar içindeki özerk hacimlerden oluşmaktadır. (Kütüphane vb.)
Öğrenci sosyal birimlerine ulaşmak için yapının çeşitli yerlerinde açıldığı boşluğun karakterine uygun tekil merdivenler düzenlenmiştir. Böylece her boşluk kullanıcısı üzerinde kendi belleğini oluşturacaktır. Öğrenci kulüp odaları birimi tek bir geniş koridora açılan tümel bir hacimdir. Bu odaların sürülebilen değişken duvarları farklı mekan büyüklüklerine imkan vererek esnek bir sosyal ilişki ortamı kurmayı amaçlar.

MÜHENDİSLİK RAPORU
 
Taşıyıcı sistem tasarımına başlamadan önce zemin , iklim ve yüklerle ilgili parametreler belirlendi. Yapı ile ilgili tasarımda kullanılan parametreler aşağıda verilmiştir;
Yer : Beşiktaş / İstanbul 
Deprem bölgesi : 1
Zemin sınıfı : 2
Bina önem katsayısı : 1,4
Kar yükü bölgesi : 2
Rüzgar hızı : 36 m/s
Hareketli Yük : 2 KN/m2
Deprem hesabı : Eşdeğer statik yük yöntemi
Kesit tasarım yöntemi : Eurocode 3 – 1993 
Yapısal çöz. programı : SAP 2000
Toplam İnşaat Alanı : 1950 m2
Yapısal taşıyıcı sistemin tasarımında ana ilke olarak süreklilik benimsendi. Böylece sürekli çerçevelerle yatay ve düşey yüklerin sağlıklı bir biçimde taşınması sağlandı.
Deprem ve rüzgar yükleri altında çelik çerçevelerin narinlikleri dolayısı ile yapacakları büyük yerdeğiştirmeleri önlemek için, taşıyıcı sistemin çerçevelerinde çelik çaprazlar  yerleştirildi. Böylece yönetmeliklerin öngördüğü yerdeğiştirme sınırları içinde kalındı. Çaprazların kullanımı ile aynı zamanda kolonların karşıladığı yatay yükler azaltılarak kolon kesitlerinin kesme kuvvetleri altında fazla zorlanması engellendi. Çerçeve elemanlarının kesitleri belirlenirken ise kolon ve kirişlerin birbirleri ile uyumlu olmalarına ve çerçevelerin eşit rijitliklere sahip olmasına dikkat edildi. 
İlk aşamada malzeme olarak Borusan ve Arcelon yapısal çelik profillerinin kullanımına karar verildi. Borusan ve Arcelon profillerinin klasik çelik profillerine göre dayanım/ ağırlık oranının yüksek olması, yanal rijitliklerinin yüksek olması ve düşük bakım maliyetlerine sahip olması bu seçimi gerektirdi. Tüm kolonlar Borusan’nın 12 mm et kalınlığa sahip 40x40 cm güçlü kutu profillerden oluşmaktadır. Elde edilen yeni kolon kesitlerinin taşıyıcı sistemde yerleştirilmesinde ise açıklıklara bağlı olarak oluşacak momentlerin dengelenmesi göz önünde bulundurulmuştur. Kirişler içinse yanal burkulma dayanımları nispeten yüksek olan Arcelon I 300 profilleri kullanıldı. Döşeme ve cepheler için ise yine yatay ve düşey olmak üzere Borusan’nın 12 mm et kalınlığa sahip 20x20 cm profilli çaprazlar kullanılarak yapıda diyafram davranışının geliştirilmesine çalışıldı. Yapının inşaasının kolaylaştırılması ve yeniden yapılabilirliğini sağlamak için tüm birleşimler bulonlu olarak tasarlandı.

Jüri Görüşü:
Bu projenin yol ve deniz arasında lineer bir doğrultuda getirdiği akıcı, rasyonel düzende ve çelik malzemenin olanaklarını akıcı biçimde mimari çözümlerle uyumlu olarak ele alması olumlu bulunmuştur. Kesitlerde farklı perspektiflerin yaratılması kayda değer bulunmuştur. Bu projede strüktür, çeliğin bütün avantajlarını kullanmakta ve sergilemektedir.
Bu proje oybirliği ile üçüncü ödüle değer bulunmuştur.

CVAdnan ONAR
7 Nisan 1984 İstanbul doğumludur. İlk okul B.paşa Şair Baki İlk öğretim okulunda, orta okul Çapa Atatürk İlk öğretim okulunda, lise öğrenimini de Şehremini lisesinde yapmıştır. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat mühendisliğine kaydını yaptırmış olup 1 sene İngilizce hazırlığı gördükten sonra halen mühendislik eğitimini burada sürdürmektedir. 
 Erhan VURAL
1983 Antalya doğumludur. 
İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayıp 2002 yılında YTU Mimarlık fakültesinde Mimarlık lisans eğitimine başlamıştır. Burada Mimarlık eğitimini sürdürmektedir.
 
Hasan Sıtkı GÜMÜŞSOY
1984 İstanbul doğumludur. 
Orta ve lise öğrenimini Adnan Menderes Anadolu Lisesinde tamamlayıp, 2002 yılında YTU Mimarlık Fakültesinde mimarlık lisans eğitimine başlamıştır. Burada eğitimini sürdürmektedir.
 
Ozan Özdilek
1983 İstanbul doğumludur. 2002 yılında başladığı Mimarlık eğitimini, halen Yıldız Teknik Üniversitesinde sürdürmektedir.  
 


© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton