TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 42 - Ocak 2015

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri
Karabük Üniversitesi, Demir Çelik Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Merkezi2014 Ulusal Çelik Yapı Ödülü
Yatırımcı: Karabük Üniversitesi 
Mimari Tasarım: Timuçin ve Gülsu Harputlugil

Statik Tasarım: EPAS Mühendislik

Çelik İmlatçısı: KAR-ÇEL A.Ş.

 

Türkiye’nin ilk Demir Çelik Enstitüsüne ev sahipliği yapan ve demir-çelik malzemeler için akredite test merkezi olmayı hedefleyen MARGEM binasının tasarımında, akreditasyon için gözetilmesi gereken fiziksel ve fonksiyonel gerekliliklerin yanı sıra, yapı formu için de -özellikle üniversite kampüsü ana dağıtım yoluna bakan ön cephesinde- dinamik, akıcı ve iç mekânların dışa yansıtıldığı çıkmalar yapılmıştır. Alışılmışın dışında kurgulanan cephe çıkmalarında çelik strüktürün konsol

döşeme sınırları zorlanarak görsel etki güçlendirilmiş, cephe kaplama malzemeleri de buna uygun olarak seçilmiştir. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü MARGEM Binasının inşaatı Kardemir AŞ.’nin katkılarıyla, şirket ortaklarından çelik konstrüksiyon imalatı yapan Karçel A.Ş.’nin ürettiği malzeme ile yapılmıştır.

Bu bağlamda yapı malzemelerin seçiminde mekân kurgusunun ihtiyaç duyduğu modüler yapı ve esnekliği sağlamak yanı sıra, yerelde üretilen bir malzeme olması nedeniyle de çelik strüktürel sistem kullanılmıştır. Diğer seçilen yapı malzemelerinde de maliyetin mümkün olan en düşük seviyede tutulmasına özen gösterilmiştir. Malzemelerin seçiminde dayanıklılık, kolay onarım ve bakım, temizlik gibi ölçütleri ön planda tutarak en düşük maliyetle en etkin mimari çözümü ayağa kaldırmak hedeflenmiştir.

Yapı modüler olarak kurgulanarak, mekânların gelişme ve değişme ihtimalleri gözetilmiştir. İdari ve laboratuvar birimleri arasında kurulan kontrollü mekân süreklilikleri, rasyonel ve ekonomik çözümleri de beraberinde getirmiştir.

Mekân yerleşiminde hacimsel bütünlük de gözetilerek, hem plan hem de kesit düzleminde modüler olarak değişim ve genişleme imkânları sunabilmek, çelik strüktürel sistemin modüler kurguya imkân veren yapısı ile mümkün kılınabilmiştir. Malzeme araştırma ve geliştirme üzerine odaklanan laboratuvarların teknik altyapıları en kolay servis çözümlerini almaya yönelik olarak geliştirilmiştir. Mekânsal yerleşimden, atık yönetimine kadar tüm laboratuvar ve idari birimler gruplanarak, birbirleri ile bağlantılı birimlerin ortak servis almalarına özellikle dikkat edilmiştir.


Çelik Yapılar - Sayı: 42 - Ocak 2015
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton