TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2021
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 56 - Haziran 2018

Haber




CASP 2019 Sempozyumu Bildirilerinizi Bekliyor


Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) Sempozyumu’nun ilk duyurusu yayımlandı.
 Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) Sempozyumu’nun ilk duyurusu yayımlandı. TUCSA Yüzey Koruma Komitesi tarafından başlatılan çalışmalar ECCS’in ilgili birimlerine taşındı ve ECCS Yüzey Koruma Komitesi tarafından da tartışıldı.
Sempozyum konuları yenilik ve gelişmeleri kapsayacak şekilde geliştirildi:

1. Korozyonun Getirdiği Maliyet

2. Korozyon Yönetimi

3. Korozyonu Önleme ve Kontrol Strate jileri

4. Teknolojideki Dönüşümler ve Değerlendirmeler

5. Korozyonun Esasları

6. Korozyon Modellemesi

7. Korozyon Önleyiciler

8. Hızlandırılmış ve Açık Hava Deneyleri

9. Korozyon İzleme ve Değerlendirmesi

10. Yalıtım Altındaki Korozyon (CUI)

11. Korozyon Algılayıcıları

12. Hasar Araştırma Teknikleri

13. Yüzey Hazırlığı ve Ön İşlemler

14. Boya ve kaplamalar

15. Galvanizleme Teknikleri

16. Korozyona Dayanıklı Malzemeler

17. Tesisler ve Altyapılar için Malzemeler

18. Tesisler ve Altyapılar için Koruyucu İşlemler

19. Süreç Güvenliği ve Risk Analizi / Yönetimi

20. Şartnameler ve Standartlar

21. Uygulama Örnekleri

Teması ve konuları yukarıda belirtilen sempozyumun, Uluslararası Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecek bildiri özetleri için süreç başladı. Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:

21 Eylül 2018 Bildiri özetleri için son tarih

19 Kasım 2018 Kabullerin bildiri hazırlayanlara bildirimi

11 Şubat 2019 Nihai bildirilerin teslimi

25 Mart 2019 Kabullerin bildirileceği son tarih

22-24 Mayıs 2019 Sempozyum (3 Gün)


© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton