TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 43 - Nisan 2015

Haber
Öğrenciler 15 Yıldır Çelik Yapı Tasarımı İçin YarışıyorTürk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ve Borusan Mannesmann’ın ortaklaşa düzenlediği “PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” 15’nci yılını da geride bıraktı.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ve Borusan Mannesmann’ın ortaklaşa düzenlediği “PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” 15’nci yılını da geride bıraktı. Jüri değerlendirmesini tamamladı ve bu yılın kazananları belirlendi.


Bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışmanın konusu “Rekreasyon Ala­nında Sosyal Odak Tasarımı” olarak belirlenmişti. Türkiye’deki en köklü öğrenci yarışması unvanını elinde tutan yarışmada katılımcı­lardan kent parkları, doğal parklar, kıyı şeridi gibi rekreasyon alan­larında açık, yarı açık ve kapalı mekânlardan oluşan, ana mekân ve servis mekânları bulunan bir “Sosyal Odak” tasarlamaları istendi. Ana mekânın her türlü sosyal ve kültürel buluşmaya imkan verecek şekilde toplantı, sergi, söyleşi, konser, atölye çalışmaları için uygun olması gerektiği vurgulanarak, Sosyal Odak Mekânı’nın bulunduğu çevrenin iklimsel koşullarına bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde yarı açık ve açık mekana dönüşebilecek ve içinde bulunduğu rekre­asyon alanı ile bütünleşebilecek yapıda olması öngörüldü.


Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencile­rin birlikte çalışmalarını teşvik etmeyi, çelik yapı tasarımı ve uygu­laması konularında deneyim kazanmalarını hedefleyen PROSteel yarışmasında, öğrencilerin çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmeleri bekleniyor. En az bir Mimarlık ve bir İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisin bulunması gereken takımlar en çok 5 öğrenciden oluşabiliyor.Yarışma Jürisi 


Prof. Dr. Hasan Şener (Jüri Başkanı), İTÜ Y. Mühendis-Mimar


Prof. Dr. Ayhan Usta, Y. Mimar, İstanbul Kültür Üniversitesi


Prof. Dr. Nesrin Yardımcı, İnşaat Yüksek Mühendisi, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,


Dr. Selim Velioğlu, Y. Mimar,


Dr. Selçuk İz, İnşaat Yüksek Mühendisi,


Y. Mühendis Yaşar Marulyalı ve


Mimar Cem Sorguç’tan oluştu.


Jüri Değerlendirmesiyle Birinci olan projeye 8.000 TL, İkinci pro­jeye 5.000 TL, Üçüncü projeye 3.500 TL, Borusan Mannesmann Özel Ödülü için 7.500 TL ve 5 adet Mansiyon projesine de toplam 5.000 TL Ödül verilecek. Ödüller Mayıs 2015 içinde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.


 Çelik Yapılar - Sayı: 43 - Nisan 2015© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton