TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 10 - Yıl: 2013

Ödüller


İkinci Ödül 7 Sıra Numaralı Proje, 31047

Projenin tasarım prensibi bulunduğu çevreden, topoğrafyadan, içerdiği işlevden ve yapı sisteminden biçimlenmiştir. Projenin üst söylemi ilköğretim öğrencilerinin okulun bulunduğu yerin yakın ve uzak çevresinde var olan değerleri yapı teknolojisinin sağladığı zengin morfolojik, volumetrik, ve planimetrik çözümlerle keşfedebilecekleri bir ortam sağlamak olarak tanımlanabilir.
MİMARİ RAPOR

YERİ KEŞFET
 
İlköğretim okulu projesi için seçtiğimiz yer Antakya tarihi kent dokusunun güney-doğusunda Habib Neccar Dağı'nın sarp eteğinde bulunmaktadır. Yerin yakın çevresinde Bizans dönemi sur kalıntıları, Roma döneminde Harbiye'den kente su taşıyan su kemeri, yoğun meşe ormanı ve sarp yamaca konumlanmış geleneksel Antakya evleri ile günümüz sosyo-ekonomik koşulları ile oluşmuş geleneksel konutlar "gece-kondular" bulunmaktadır. Öte yandan, kentin tarihsel sürecine tanıklık etmiş konumda bulunan yerin uzak çevresini Antakya Kenti'nin geleneksel kent dokusu ile yeni Antakya'yı bir arada görebilecek eşsiz bir panorama oluşturmaktadır. Projenin tasarlandığı yer, içinde bulunduğu bağlam itibariyle kentin yatay ve düşeyde ki fiziksel, sosyal, kültürel ve tarihsel katmanlaşmasının algılandığı, hissedildiği, tecrübe edildiği ve keşfedildiği bir ortamı doğal olarak barındırmaktadır. 
 
Projenin tasarım prensibi bulunduğu çevreden, topoğrafyadan, içerdiği işlevden ve yapı sisteminden biçimlenmiştir.  Projenin üst söylemi ilköğretim öğrencilerinin okulun bulunduğu yerin yakın ve uzak çevresinde var olan değerleri yapı teknolojisinin sağladığı zengin morfolojik, volumetrik, ve planimetrik çözümlerle keşfedebilecekleri bir ortam sağlamak olarak tanımlanabilir. Projenin yer ile kurduğu morfolojik ilişkinin tasarımında topoğrayfa ve yakın çevrenin kentsel biçimi etkili olmuştur. Biçimbilim araştırmaları kapsamında analiz edilen yakın çevre, doğal eğimle organik olarak konumlanmış dikdörtgensel kütleler ile aralarında oluşan açık mekânlarda düşey kentsel dolaşım elemanları ve sosyo-kültürel toplanma alanlarından oluşmaktadır. 
 
Bu kapsamda, ilköğretim projesinin vaziyet planı mevcut doğal eğime konumlanmış dikdörtgensel modüler birimler, öğrenci aktiviteleri için tasarlanmış meydanlar ve yakın çevreden gelen sokak akslarıyla ilişkili dolaşım ağı ile tasarlanmıştır. 
 
Projede tasarlanan dolaşım ağı öğrencilerin proje alanında var olan değerleri keşfetmelerine yönelik çıkmaz sokaklarla, antik dönem kalıntılarına ve meşe ormanına uzanan patikalarla, öğrencileri meydanlara ulaştıran ana arterlerle zenginleştirilmiştir. Böylece dolaşım ilköğretim okulunun yerleşkesini yakın çevresiyle ilişkilendirerek yerleşkenin çevresinde ki yaşamı yerleşke içine alan aynı zamanda yerleşkede ki yaşamı da çevresiyle ilişkilendiren bir köprü görevi üstlenmektedir. 
 
Yerleşkede bulunan kütleler, çevresel faktörler gözetilerek, fonksiyonel ihtiyaçlara, kullanıcı profillerine ve öğrencilerin yaratıcılıklarını ve keşfetme duygularını arttırmaya yönelik olarak konumlandırılmıştır. Panoramaya ışınsal bir biçimde yerleştirilen sınıflar ve idari birimler; topoğrafyaya gömülerek yerin içinde eriyen, çekinikleşen fakat içinde barındırdığı dinamik spor aktiviteleri ile bulunduğu yerin gücünü yapı sisteminin potansiyeli ile dışa vuran ve keşfettiren spor salonu; açık alanların yerleşkede oluşturdukları vistalar ve panoramaya hâkim olarak tasarlanan amfi, çıkmaz sokaklarla ilişkilendirilen gizli bahçeler; kütüphane ve yemekhane projenin üst söylemiyle bütüncül ilişkili olarak tasarlanmıştır.
 
Taşıyıcı sistem ile ilgili alınan tasarım kararı Antakya'nın tarihsel süreçte edindiği yapı kültürünün anlaşılması ve yorumlanmasıyla oluşmuştur. Antakya geleneksel konutlarının zemin katında taş yağma yapım sistemi üst katında ise ahşap karkas yapım sistemi gözlenmektedir. Tanzimat ile başlayan ve Fransız dönemiyle devam eden yapım sisteminde ki değişim/dönüşüm taş yığma zemin katların üstüne dökme demir I kirişlerle tasarlanmış döşemeler ve ahşap karkas yapım sistemi inşa edilmiş üst katlara rastlamaktayız. 
 
Projemizin taşıyıcı sistem tasarımında Antakya Kenti'nde var olan yapı sisteminden edindiğimiz referansla çelik ile birlikte taş yığma, prekast beton, masif ahşap taşıyıcı elemanların kullanımı ile melezleşen bir taşıyıcı sistem kurgulanmıştır. Bu kurgunun olabildiğince ekspoze olarak projenin içinde yer alması ile yapıyı kullananların yapının taşıyıcı sistemini keşfetmesi de hedeflenmiştir. 

MÜHENDİSLİK RAPORU                                                                            
 
 
PROJE YERİ: ANTAKYA/HATAY
DEPREM BÖLGESİ : 1.DERECE
ZEMİN BİLGİSİ :Z2 SINIFI
İNŞAAT ALANI : 3820 m2 (Konsept gereği kapalı sirkülasyon %60 oranında kullanılmamıştır.) 
 
Projede BORUSAN–MANNESMAN profilleri kullanılmıştır.
 
Kirişler için IPE240 ve IPE270’lik I profil kullanılmıştır.
 
Kullanılan Standartlar:
Tasarımda deprem bölgelerince yapılacak binalar yönetmeliği (2007 yılı) kullanılmıştır. 
TS 498; yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri kullanılmıştır.
TS 648; çelik yapıların hesap ve yapım kuralları kullanılmıştır.
Ana taşıyıcı sistemde profillerin boyutlandırılmasında klasik çelik hesapları kullanılmıştır.
Sirkülasyonu sağlayan merdivenlerde taşıyıcılığı çelik profiller üstlenmiştir.
Çelik profillerin birleşimi kaynakla sağlanmıştır.
 
İlköğretim projemizde bahçedeki banklar ve modüllerin açılabilir-kapanabilir pergoleleri Borusan–Mannesman TS EN10305-5 serisinde bulunan ürünlerinden tasarlanmıştır. Banklar 20X50 ebadında  düz oval profiller kullanılarak tasarlanırken pergolelerde ise 34X55 ebatında havlu profil  kullanılmıştır.
 
Pergoleler modüllerden 250 cm konsol çıkan kirişlerin aralarına açılıp kapanan bir sistemle yerleştirilmiştir.
 
Projede gabion duvarlar kullanılarak toprağın kotlar arasında  akması engellenmiştir.

Projede kullanılan hesaplar aşağıda belirtilmiştir.
 

 
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton