TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 10 - Yıl: 2013

Ödüller


Birinci Ödül 14 Sıra Numaralı Proje, 23573

Eğitim alanları analiz edildiğinde bir çok problem ve eksiklik kendini gösterecektir. Bunlardan en önemlisi; bu alanların sosyal yaşamdan izole edilmiş olmasıdır.
 ANAKARA HALK İLKOKULU

Günümüz eğitim alanları analiz edildiğinde, bir çok problem ve eksiklik kendini gösterecektir. Bunlardan en önemlisi; bu alanların sosyal yaşamdan izole bırakılarak yaşam boyu eğitim anlayışının vurgulanamamış olmasıdır.

Artık günümüzde eğitim yapıları sosyal çevresinden koparılmış değil, aksine yaşam boyu eğitimi destekleyecek birimler ile birlikte düşünülerek, çevresini besleyen ve ondan beslenen eğitim platformları halinde kurgulanmalıdır. Böylece bu eğitim yapıları, kente, kentliye ve kent aktivitilerine pozitif bir katkıda bulunacaktır.


© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton