TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 11 - Yıl: 2014

Ödüller


Üçüncü Ödül: 15 Sıra Numaralı Proje, 60048 rumuz

Kent ile bütünleşme doğal afetlere karşı birliktelik sosyo - kültürel özellikleri koruma yaşantının sürekliliği üretkenliğin devamı
ASKIDA HAYAT

İnan Tokay,
Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Özge Sultan
İncesu, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Buse Dönmez,
Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Kaddafi Tokay,
Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Böl.

GENEL TASARIM KARARLARI

Tasarım sadece geçici barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik değil aynı zamanda Kuşdili Çayırı2nda bulunan otopark olarak kullanılan bir kentsel boşluğu yeşil alana dönüştürmekte, afat zamanında da afetzedelere o yeşil alanı organik tarım yaparak değerlendirmeleri için yeni bir sosyal alan sunmaktadır. Böylece afetzede tüketici konumdan üretici konuma geçecek ve psikolojik olarak da afet düşüncesinden uzaklaşacaktır. 

Sel, deprem, yangın vb. afetler sonucu oluşan afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için bir çelik strüktür oluşturuldu ve bu strüktür normal zamanda katlı otopark olarak kullanılırken levha halnde olan plaklar acil durum sırasında hızlı ve pratik bir şekilde konutlara dönüşebilmektedir.

Bu konutların avantantajları konutu oluşturan levhanın birbirine menteşe ile bağlı olması ve bu sayede birden çok levha bir araya getirilerek istenilen boyutta konut ihtiyacına karşılık vermesidir. Bir nevi esnek bir kullanım şekli yaratılarak tasarım kullanıcıya birden fazla yapım olanağı sunmaktadır.

Mevcut olan
Kurbağlıdere yeniden düzenlenmiş ve eski haline dönmesi sağlanarak bölgeye kazandırılmıştır. Yoğurtçu Parkı ve Kuşdili Çayırı birleştirilip yaşil alan sürekliliği sağlanmıştır. Kadıköy çarşı merkezi ile Söğütlüçeşme metro istasyonu arasına yay aksı önerilmiş ve bu yaya aksı içinden toplu taşıma aracı olarak tramvay önerilmiştir.

Afet konutlarına ulaşım üç yoldan sağlanmaktadır. Kurbağlıdere islahı ile oraya yardım taşıyan deniz araçları ulaşabilmekte, çevresindeki boş olan sayesinde havadan yardım ve önerilen akslarla karadan yardım alabilmektedir. Bu da afet anında yaşamı kolaylaştıran bir etmen olacaktır.

Sonuç olarak önerdiğimiz dönüşebilen esnek mekan, Gilles Deleuze ve Felix Guattari'nin deyimiyle 'kendisiyle ilişkiye giren bütün kent dinamiklerine uygun tavır ve duygu üreten bir makina' olarak tasarlanmış ve kent ile bütünleşmesi hedeflenmiştir.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton