TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 11 - Yıl: 2014

Ödüller


Birinci Ödül 3 Sıra Numaralı Proje, 18641 rumuz

Kurgulanan senaryoda her aşamada farklı kaynaklar kullanılarak üretilen çözümler lçadır, konteynır, vs.l yerine, tasarımı oluşturan bileşenlerin dönüştürülerek ve yeni nitelikler eklenerek ihtiyaca cevap vermesi düşünülmüştür.
Modüler Afet Konutu

Oğuzhan Aydın
, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Yücel Demir, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Burçak Sönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Sinan Tuncer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Böl.
Şenol Keskin, Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Böl.

Doğal afetler sonrası ortaya çıkan barınma gereksinimi, acil yardım, rehabilitasyon ve yeniden yapım aşamalarıyla karşılanmaktadır. Bu süreçteki aşamaların tümüyle kaynak tüketimi, ekonomik ve çevresel sıkıntılar ve kullanıcı gereksinimlerinin karşılanmaması gibi problemler görülmektedir.
Tasarımda hedeflenen, her afette tekrar karşılaşılan ve acil yardım aşamasıyla başlayıp kalıcı konutlara geçilmesiyle son bulan sürecin uzun vadede ekonomi ve çevresel kaynaklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmak için, her everede sürdürülebilirlik doğrultusunda önceden kurgulanmış bir afet sonrası barınma senaryosu ortaya koymaktır. Kurgulanan senaryoda her aşamada farklı kaynaklar kullanılarak üretilen çözümler lçadır, konteynır, vs.l yerine, tasarımı oluşturan bileşenlerin dönüştürülerek ve yeni nitelikler eklenerek ihtiyaca cevap vermesi düşünülmüştür.

Malzeme
  • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı
  • Atık hurdadan üretilmiş galvanizli sac
  • Atık tekstil ürünlerinden üretilmiş yalıtım malzemesi
  • Atık pet şişelerden üretilmiş poliüretan esaslı cam
  • Taşıyıcı sistemde %90 geri dönüşüm özelliği olan çelik

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton