TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Books

Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi

Türk Yapısal Çelik Derneği Yayınları, Teknik Yayınlar Dizisi, No: 3, İstanbul, Nisan 2007
Önsöz: Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI'nın önsözü Türkiye'de, Yapısal Çelik Sektörü'nün önündeki en büyük engellerden biri; standart ve teknik şartname gereksiniminin yeterince karşılanamaması olmuştur. Tasarım açısından bu sorun kısmen giderilmiştir. Taşıyıcı sistemi, uzun mamullerden yapılan yapıların tasarımı için gerekli standartlar büyük ölçüde mevcuttur. Deprem Bölgelerinde Yapılan Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007) üzerinde bazı çalışmalar devam etmektedir. Ancak hafif çelik yapılar ve uzay kafes sistemler hakkında standart sıkıntısı devam etmektedir. Asıl sorun ise imalat ve uygulamak safhasındadır. Çelik yapıların imalatında ve uygulamasında standartlar ve teknik şartnameler yetersiz kalmaktadır. Türk Yapısal Çelik Derneği bünyesinde oluşturulan "Yapı Çeliği işleri Teknik Şartnamesi" Komitesi yaklaşık iki yıl süren çalışmaları sırasında ingiltere'nin Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü'nün çalışmaları ile uluslararası standartlardan, hazırlayanların birikim ve deneyimlerinden yararlanmıştır. Bütün bu çalışmaların ardından, Türk Yapısal Çelik Derneği heyetinin 17 Aralık 2007 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Sayın Oktay ŞENDUR Bey'in, aynı ismi taşıyan Bakanlık şartnamesinin güncelleştirilmesi konusunda derneğimizden çalışma yapmasını istemeleri, çalışmalarımıza motivasyon kazandırmış ve üç ay gibi bir sürede çalışmalar sonuçlandırılarak bu Yapı Çeliği işleri Teknik Şartnamesi dokümanı hazırlanmıştır. Hazırlanan şartname arzu edildiği takdirde Bayındırlık Bakanlığı şartnamesi olarak yayımlanmak üzere Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Bu vesileyle, dokümanın hazırlanmasında görevalan Prof. Dr. Gülay ALTAY, Yük. Mak. Müh. Ş. Denizer GÜR'EŞ (Komite Bşk.), Yük. inş. Müh. Necati ÇELTiKÇi ve E. Dz. Kur. Alb. H. Yener GÜR'EŞ'e, çalışmalar sırasında toplantılara katılarak veya yazılı görüşlerini bildirerek katkıda bulunan üyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunarım. 07 Nisan 2007 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren bu şartname ile ilgili olarak dileğimiz, çelik yapı yaptıran kamu ve özel sektör yatırımcılarının, çelik yapıları yaptırırken bu şartnameden yararlanmaları ve tasarımcı, imalatçı ve yüklenicilerin de bu şartnameden gerekli ve yeterli faydayı sağlamalarıdır. Çünkü standart ve şartnamelere uygun olarak doğru tasarlanan, doğru malzemeyle doğru yapılan hiçbir yapı yıkılmaz. Umarım, bu şartname çelik yapılar konusunda önemli bir eşiğin aşılmasına katkıda bulunmuş olur. (07 Nisan 2007) Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Yönetim Kurulu Başkanı Türk Yapısal Çelik Derneği
Web adresi: http://www.tucsa.org/download/yayinlar/kitaplar/Yapi-Celigi-Isleri-Teknik-Sartnamesi-070521-Indexed-v3.pdf
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton