TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Books

Background information on fatigue design rules - statistical evaluation

ISBN: 978-92-9147-141-6
Yazarlar: by TC 6 - Fatigue and Fracture
ECCS -2018-164
ECCS TC 6 komitesi tarafından, 1989'dan itibaren yorgunluk detay kategorisi sınıflandırması için EUROCODE arka plan belgesi olan bu dokümanın yeniden yazdırılmasına karar verilmiştir. EUROCODE 3 - Yorgunluk tasarım kurallarının geliştirilmesi sırasında arka plan belgeleri olarak hizmet vermiştir. Doküman ilk olarak J. Brozzetti, M.A. Hirt, I. Ryan, G. Sedlacek ve I. F. C. Smith tarafından hazırlanmış ve Aralık 1989'da ilk taslak olarak yayınlanmıştır. Bazı teknik ve editoryal düzeltmelere ihtiyaç duysa da, 1990 sonunda geliştirilmiş ve tamamlanmış bir versiyon beklenmemiştir, hiçbir zaman yayınlanmamıştır. Eksikliklerine rağmen, bu arka plan dokümantasyonu bugün hala EUROCODE 3'e göre yorulma testi verilerinin istatistiksel olarak nasıl değerlendirileceğinin tek kaynağıdır. Orijinal taslak belge sadece bir çalışma aracı olarak dağıtıldığından, kamu yetkilileri tarafından toplanmamıştır. , artık mevcut değildi, bu yayın bu boşluğu dolduruyor
Web adresi: https://store.steelconstruct.com/site/
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton