TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Books

Design of Plated Structures

ISBN: 978-92-9147-100-3
Yazarlar: Darko Beg; Ulrike Kuhlmann; Laurence Davaine; Benjamin Braun
ECCS -2010-285 sayfa
Bu kitabın temel amacı, EN 1993-1-5 tasarım kurallarının doğru ve verimli bir şekilde uygulanması için kaplama yapı tasarımcılarına pratik önerilerde bulunmaktır. Bölüm 1'de kitabın amacı, kapsamı ve yapısı açıklanmaktadır. Bölüm 2'de EN 1993-1-5 tasarım kurallarının ayrıntılı ve yorumlanmış bir özeti standardın yapısına göre verilmiştir. Doğrudan gerilmeler, kesme kuvvetleri, enine kuvvetler ve bu etkilerin etkileşimi nedeniyle kayma gecikmesi etkisi ve plaka bükme problemleri kapsanmaktadır. Bu bölüm aynı zamanda azaltılmış bir stres yöntemi ve plaka bükme problemlerine sonlu elemanlar analiz yaklaşımı içerir. Çok sayıda tasarım örneği, bireysel tasarım kurallarının uygun şekilde uygulanmasını göstermektedir. Bölüm 3 ve 4, bir vinç pist kirişi ve bir kutu kiriş köprüsü üzerinde iki tam tasarım örneği sunmaktadır.
Web adresi: http://https://store.steelconstruct.com/site/
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton