TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Books

Concepts and Methods for Steel Intensive Building Projects

ISBN: 987-92-9147-106-
Yazarlar: Heli Koukari, Luís Bragança and Samir Boudjabeur
ECCS -2012-277 sayfa
Bu yayın, çelik yoğun bina projeleri için konseptler ve yöntemler üzerine çalıştayın kitabıdır ve SB_Steel Projesi, ECCS'nin TC14 Teknik Komitesi ve ESTEP'in WG3'ünün ortak çabasıdır. Çelikte Sürdürülebilir Bina Projesi (SB_Steel), sürdürülebilir çelik yoğun bina kavramları ve yöntemleri sunarak çelik konstrüksiyon sektörünün rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Tamamlanan binanın değeri ve performansı (ön tasarım / konsept aşaması) ve tasarım şemasının seçimi için çok önemli olan erken bina projesi aşamaları için sürdürülebilirlik bilincine sahip karar verme sürecine bilim temelli bir yaklaşım geliştirilmektedir. Avrupa Çelik Teknoloji Platformu ESTEP, sürdürülebilir çelik endüstrisine yönelik belirlenen hedeflere ulaşılmasına yol açacak inovasyon ve Ar-Ge girişimleri hakkında küresel bir vizyon sunmaktadır. Çalışma Grubu 3, güvenli ve sağlıklı çelik konstrüksiyon ve sürdürülebilir çelik konstrüksiyon olmak üzere iki ana alana ağırlık vererek inşaat ve altyapı sektörü için stratejik araştırma gündemini sunmaktadır. Bu stratejik araştırma alanları, yapısal güvenlik, iyileştirilmiş sağlık ve konfor, gelişmiş prefabrikasyon teknolojileri, yenilemelerde yapısal kalite, enerji verimliliği, geri dönüştürülebilirlik, yeniden kullanım ve yapılı çevrenin genel iyileştirilmesine vurgu yaparak imalat ve inşaattaki zorlukları ele almaktadır.
Web adresi: http://https://store.steelconstruct.com/site/
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton