TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Books

Worked examples according to EN1993-1-3

ISBN: 92-9147-000-86
Yazarlar: ECCS TC7 TWG 7.5
ECCS-2008-235 sayfa
Ürün Açıklaması Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı; Bölüm 1.3: Genel kurallar, Soğuk şekillendirilmiş üyeler ve kaplama için ek kurallar (EN 1993-1-3, 2003) ENV 1993-1-3 standardından EN Standardına dönüştürülmüştür. ECCS teknik çalışma grubu TWG 7.5, Eurocode 3, Kısım 1.3 (ECCS yayını 114, 2000) belgesinde yayınlanan ön çalışma örnekleri belgesinde yayınlanan ENV 1993-1-3 standardına göre ön çalışma örnekleri hazırlamıştır . CEN tarafından ön standardı EN standardına dönüştürmek için aday gösterilen proje ekibi , EN 1993-1-3'e önemli değişiklikler ve eklemeler eklemiştir. Bu nedenle, ön hükümler yeni hükümler izlenerek gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Ayrıca, tasarım hükümleri yayınlanır. Bu yayın, teknik çalışma grubu TWG 7.5 ile EN 1993-1-3'ün dönüştürülmesinden sorumlu proje ekibi arasında işbirliği içinde hazırlanmıştır .
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton