TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Books

European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures

ISBN: 92-9147-000-95
Yazarlar: J.P. Jaspart, J.F. Demonceau, S. Renkin, M.L. Guillaume
ECCS-2009-90 sayfa
Bu belge, çelik yapılarda basit bağlantıların tasarımı için Avrupa önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Eurocode 3 Bölüm 1-8 “Bağlantıların Tasarımı”, bükme momentlerini aktarmayı amaçlayan yapısal bağlantıların tasarımı için kesin yönergeler verir. Ancak basit eklemler için, bazı özel arıza modları için bilgiler yalnızca Eurocode 3'te sağlanır. İç kuvvetlerin eklemlerdeki çeşitli bileşenler arasında nasıl dağıldığı da açık bir şekilde tanımlanmamıştır. Mevcut yayın, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan basit bağlantıların tasarımı için pratik yönergeler önererek bu boşluğu doldurmaktadır. Bu belgede sunulan tasarım kuralları, Eurocode 3 ve özellikle Eurocode 3 Bölüm 1-8 ilkeleriyle tamamen uyumludur. Bu belge Liège Üniversitesi'nde hazırlanmış, Warwick Üniversitesi'nden Prof. D. Anderson tarafından editoryal olarak kontrol edilmiş ve TC10 Teknik Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Web adresi: http://https://store.steelconstruct.com/site/
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton