TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi

Ocak - Mart 2018

Yönetim Kurulu iki yıllık dönemini tamamladı ve 15 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Mariotte Otel’de yapılan 25. Olağan Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu seçimi bu üç aylık döneme damgasını vurdu. Buna paralel olarak kadrolar yenilendi, hedefler belirlendi. Bu dönemde önemli konulardan biri ise TUCSAmark Belgelendirme Programının yürürlüğe girmesi oldu.
30.04.2018

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları,

1.     
18. YAPISAL ÇELİK GÜNÜ

Türk Yapısal Çelik Derneği'nin 25. Olağan Genel Kurulu 15 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Marriott Asya Otel’de Citrus salonunda toplandı. Genel Kurul iki bölüm halinde yapıldı: “Yeni TUCSAmark Lansmanı” ve “Genel Kurul”.


Genel Kurul öncesindeki lansman toplantısında,
15 yıllık deneyimden yararlanarak iki yıla yakın süre çalışılarak güncellenen ve çelik yapıların daha güvenli, kaliteli ve nitelikli olması için, değer zincirini oluşturan aşağıdaki paydaşların yararlanacağı şekle getirilen TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın yenilikleri ve avantajları davetlilerle paylaşıldı. 

Mali Raporun görüşülmesi ve onaylanmasının ardından, borcundan dolayı Dernek üyeliğinden kaydı silinecek üyelerin durumları görüşüldü ve karara bağlandı. Takiben, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi.


Üye giriş aidatı ile sabit katılım payı ve ciro dilimine göre katılım payından oluşan üye aidatı bu yıl da arttırılmadı. Daha sonra, 6 madde ve 2 geçici maddeye ilişkin tüzük değişiklikleri görüşüldü ve kararlaştırıldı. Bu değişikliklerden Madde 9’a (Üyeliğin Sona Ermesi) eklenen c. (Borç Nedeniyle Üyeliğin Askıya Alınması) bendi borcunu ödemekte zorlanan üyelere kolaylık getirmeyi amaçlamaktadır. Revize edilmiş Tüzük TUCSA web sitesinin aşağıda verilen sayfasında yayımlanmıştır.

http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=3

Üyelerimizi yakından ilgilendiren iki önemli değişiklikten birincisi, artış olmamasına rağmen üye aidatlarını düzenleyen ve Bütçe Uygulama Yönergesinin yerine geçen İç Yönetmelik (http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=4) oldu. Diğer değişiklik ise Grup-1 üyelerimizle ilgili:


Derneğe yeni girecek üyelere Madde-8 uyarınca uygulanacak yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklük belirlemesine ilişkin kurallar, hali hazırda dernek üyesi olan ve TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesine sahip olmayan, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarına da uygulanacak ve uygulama 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.”


İki yıl için görevlendirilen Yönetim Kurulu aşağıdaki 11 asıl, Dernek Tüzüğümüzün 22. Maddesi uyarınca bir doğal ve 8 yedek üyeden oluşturuldu.


Yönetim Kurulu Asıl ve Doğal Üyeleri

H. Yener GÜR’EŞ,         Başkan
Nesrin YARDIMCI,         Bir Önceki Başkan
Mustafa DORALP         
Mehmet KANAT
Selami GÜREL 
Cüneyt VATANSEVER
Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN
Fatih ÖKTEM
İbrahim TOZLU
Ahmet ŞUYUN
Mustafa TOLUNAY
Ece Ceylan BABA

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ö. Selçuk ÖZDİL
Taner MERMUT
Halit Levent AKBAŞ
Hasan ŞEMSİ
Kutlu KÜSMENOĞLU
Hakan ERDOĞAN
Zehra ARIKSOY
Kerem PEKER

Denetleme Kurulu’na da aşağıdaki üyeler seçildi.


Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Sezai GÜVENSOY, Başkan
Ş. Denizer GÜR’EŞ
Lütfi ORTAÇ

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Cem HAYDAROĞLU
Tolga ÇİMEN
O. Cenk TERZİOĞLU

Çelik Federasyonu nezdinde TUCSA’yı temsil etmek üzere de aşağıdaki delegeler seçildi.


ÇELFED Asıl Delegeleri

H. Yener GÜR’EŞ,          
Mustafa DORALP         
Selami GÜREL 
Halit Levent AKBAŞ
Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN
Ahmet ŞUYUN
Mehmet KANAT

ÇELFED Yedek Delegeleri

Mustafa TOLUNAY
Cem HAYDAROĞLU
Kağan YEMEZ

Böylece huzur ve olgunlukla sonuçlanan Genel Kurul, istekli ve heyecanlı yeni ekip için yeni bir Dönemi aydınlatmaya çalışacakları başlangıç oldu.


2.     
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURUM ve KURULUŞLAR

2.1. 
Üniversiteler

Üyesi olduğumuz Yeditepe Üniversitesi Dış Paydaşlar Komitesi bu dönemde toplanmadı.


Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu üyesi olarak 18 Ocak 2018 tarihinde yapılan Danışma Kurulu toplantısına iştirak edildi.


2.2. 
Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS)

ECCS tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Çelik Köprü Ödülleri (
European Steel Bridges Awards - ESBA 2018) Şartnamesi Ekim ayında yayımlandı. Bu yarışmaya Türkiye’den de projelerin katılması için web sitesinde duyuru yapılmaktadır.

ECCS’in TC4 Yüzey Koruma (
Surface Protection) Komitesi’nin toplantısı 2 Mayıs 2017 tarihinde Krefeld / Duesseldorf kentinde yapılacaktır. ECCS PMB Başkanı GÜR’EŞ ve TUCSA temsilcisi Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak PMB ve Yönetim Kurulu toplantılarına ve 10-12 Eylül 2018 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da yapılacak ECCS’in yıllık Genel Kurul toplantılarına iştirak edeceklerdir.

2.3. 
Çelik Federasyonu (ÇELFED)

2013 yılındaki toplantılar ile başlayan bir sürecin sonunda oluşan ve “Ekmeğini çelikten kazanan” tüm sektörleri kucaklamayı amaçlayan Çelik Federasyonu (ÇELFED) ilk Genel Kurul’unu TUCSA Genel Kurulunun ertesi günü 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 14.00’dan itibaren MATİL’in İTÜ Ayazağa Kampusundaki tesislerinde gerçekleştirdi. TUCSA delegasyonun katıldığı toplantıda aşağıda belirtilen üyelerimiz, karşılarında belirtilen görevlere seçildi.


H. Yener
GÜR’EŞ,      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Selami GÜREL,          Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN, Deneteme Kurulu Yedek Üyesi

ÇELFED’e davet edilen derneklerden Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) de 28 Şubat 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul’da ÇELFED’e katılma kararı aldı. Üyelerimizden H. Yener GÜR’EŞ Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı, Mustafa TOLUNAY da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla, Mustafa TOLUNAY’ın Türkiye İMSAD adına ÇELFED yönetiminde bulunması söz konusu olabilecektir.


İlk toplantısını ÇELFED’e davet edilmiş olup, Yönetim Kurulu’nun prensip olarak benimsediği üyelik konusunda nihai kararın 16 Şubat 2018 tarihinde yapılan ÇELFED Yönetim Kurulu ikincisi 19 Mart 2018 tarihinde yapıldı. Toplantıda görüşülenlere istinaden aşağıdaki TUCSA temsilcilerinin de katılımıyla ÇELFED Eğitim Komitesi kurulması TUCSA tarafından önerildi.


Aydın KULAKSIZ,     Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) Genel Müdürü, YAÇEM Akademiden sorumlu.

Ş. Denizer GÜR'EŞ, TUCSA Önceki Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri, YAÇEM Akademi Uygulamalı Eğitimler Sorumlusu,

Ilker İBİK                Efectis Era YK Bşk, YAÇEM Yürütme Kurulu Üyesi, YAÇEM Akademi Yangın Eğitimleri Sorumlusu / TUCSA Yapısal Yangın Güvenliği Komitesi Başkanı / Türkiye İMSAD  Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı.

2.4. 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)

Türkiye İMSAD’ın Olağan Mali Genel Genel Kurulu 28 Şubat 2018 tarihinde Kavacık’taki Limak Eurasia Luxury Hotel’de gerçekleşmiştir. Genel Kurulu’da yapılan tüzük değişikliği sonucunda, Mali Genel Kurul kaldırıldı ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi Şubat 2020 ayına kadar uzatılmış oldu.


Türkiye İMSAD’ın dönem içinde gerçekleştirilen 3 Yürütme Kurulu, 3 Yönetim Kurulu, çeşitli komite çalışmalarına iştirak edildi. Ayrıca yılın ilk Gündem Buluşmaları toplantısı da Feriye salonlarında gerçekleştirildi.


Ayrıca, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu ve Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubunu temsilen İlker İBİK ve Genel Sekreter Aygen ERKAL ile birlikte, 20 Şubat 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Dr. Yasin KALEM ve Genel Müdür Yardımcısı Atila ERENLER ziyaret edildi. Ziyaret sırasında 24 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili çalışmalar ve bu konuda yapılması planlanan çalıştay hakkında görüşüldü. Bu vesile ile Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği ile ilgili olarak Bakanlık ve TUCSA’nın müşterek bir çalışma yapacağı da görüşüldü.   


2.5. 
Diğer Dernekler

Çatı ve cephe konularının farklı disiplinderi içermesi nedeniyle ÇATIDER’in koordinasyonunda CEPHEDER kurulacağı öğrenildi. TUCSA bünyesinde de çatı cephe mühendisliği konusunda çalışmalar yapıldığı gözönüne alınarak bu çalışmaların CEPHEDER ile paylaşılabileceği ve birçok disiplini bünyesine alan cephe konusunda bir dernek kurulmasının TUCSA tarafından da destekleneceği belirtildi.


3.     
SEKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ

Bölgedeki ve ülkemizdeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler devam etmektedir. Bir önceki döneme ilişkin Çelik sektörü değerlendirmesinde kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Bununla birlikte dönemin en önemli gelişmesi ABD tarafından yürürlüğe sokulan Section 232 kararlar ile Türkiye’deki çelik üreticilerinin ABD’ye ithalatı üzerine getirilen sınırlamalar olmuştur.


4.     
KURUL VE KOMİTELERİN FAALİYETLERİ

Çeşitli komitelerimiz olmakla beraber, bu üç aylık dönemde şu kurul ve komitelerin faaliyetleri öne çıkmıştır:


4.1. 
Yönetim Kurulu Toplantıları
4.1.1.     Bir önceki Yönetim Kurulu’nun son toplantısı 17 Ocak 2018 tarihinde yapılarak - borçlu üyelerin durumları dahil - Genel Kurul hazırlıkları yapılmıştır.
4.1.2.     15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve ayrıntıları yukarıda Madde 1’de belirtilen 25. Olağan Genel Kurulu takiben ilk toplantıda, 22 Şubat 2018 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu görevlendirmeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

H. Yener GÜR'EŞ,    Başkan

Mustafa DORALP, Başkan Yardımcısı        
Mehmet KANAT,    Başkan Yardımcısı
Selami GÜREL,     Başkan Yardımcısı
Ahmet ŞUYUN,      Sayman

4.1.3.     Yönetim Kurulu’nun 8 Mart 2018 tarihli toplantısında iki yıllık hedefler gözden geçirildi. Ayrıca;

Aşağıdaki üyelerden oluşan YAÇEM İcra Kurulu’nun bu dönemde de faaliyetine devam etmesine,


H. Yener Gür’eş,    İcra Kurulu Başkanı

Nesrin Yardımcı,    Eş Başkan / YAÇEM Akademi Koordinatörü
İlker İbik,               TUCSAmark Belgelendirme Koordinatörü
Aydın Kulaksız,      YAÇEM Genel Müdürü

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı’nın Akademik Kurul Başkanlığı görevine devam etmesine,


Üyelik Komitesi’nin aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

Fatih Öktem,         Komite Başkanı
Selami Gürel          Üye
Ahmet Şuyun         Üye

karar verildi.


4.2.  Hafif Çelik Yapılar Sektör Danışma Kurulu (SDK-1h) 7 Mart 2018 tarihinde toplandı ve aşağıdaki konularda çalışmaların sürdürülmesine karar verdi:
4.2.1.     Yeni yayımlanan TBDY 2018 Hafif Çelik Yapılar Bölümü,
4.2.2.     Soğuk Şekil Verilmiş Karkaslı Yapılar Yönetmeliği (Endüstriyel yapılar ve karma çelik yapılar dahil)
4.2.3.     Modüler Çelik Yapılar Yönetmeliği (Konteyner tipi ve SIP ile yapılan yapılar dahil)


4.3. 
Yangın Komitesi esas olarak şu dört konudaki çalışmalarını sürdürmektedir:
4.3.1.      “Yangın Danışmanlığı ve Yangın Güvenliği Mühendisliği” kitaplarının hazırlıkları,
4.3.2.      YAÇEM Akademi tarafından Yangın Mühendisliği eğitimlerine temel teşkil edecek eğitimlerin planlanması.
4.3.3.      MYK için hazırlanan Yangın Güvenliği Danışmanlığı ve Yangın Enspektörlüğü gibi konularda meslek standartları konularında hazırlıklar,
4.3.4.      Türkiye İMSAD tarafından 2018 yılında Ankara’da düzenlenecek Yangın Güvenliği Çalıştayı için yürütülen hazırlıklar.

4.4. 
Yüzey Koruma Komitesi.

4.4.1.      International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019) (Antalya, 22-24 Mayıs 2019),
4.4.2.      Yüzey koruma eğitimleri,
4.4.3.      MYK’ya sunulmak üzere çelik boya/kaplama ve sıcak daldırma galvaniz konularında yeni meslek dallarının ve standartlarının belirlenmesi.
4.4.4.      TUCSAmark kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili çalışmalar.

4.5. 
Yarışma Komitesi duyurularını yaptığı aşağıdaki yarışmaların gerçekleşmesi için çalışmaktadır.
4.5.1.      Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018
4.5.2.      SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2018
4.5.3.      ECCS European Steel Bridge Awards (Çift yıllarda)

4.6. 
Devam Eden Projeler.
4.6.1.      Çeliğin Sürdürülebilirliği için Ulusal Veri Tabanı
4.6.2.      Yönetmelikler:
    ·         TBDY 2018 (1 Mart 2018 itibariyle yayımlandı)
    ·         Çelik Yapılar Yönetmeliği (Güncelleme çalışmaları)
    ·         Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği
    ·         Modüler Yapılar Yönetmeliği
    ·         BDKHY (Güncelleme ve performansa dayalı mühendislik hesaplarını içeren yeni versiyon hazırlıkları, Türkiye İMSAD bünyesinde devam etmektedir.)
4.6.3.      Yayınlar:
    ·         Yangın Danışmanlığı ve İlgili Mevzuat
    ·         Performansa Dayalı Yangın Mühendisliği  

5.     
TANITIM
5.1.         Yayınlar.
    ·         Çelik Yapılar dergisinin 54’üncü (Ocak-Mart 2018) sayısı hazırlanmıştır.
    ·         Kitap yayını konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
    ·         TUCSA web siteleri sürekli güncellenmekte, TUCSAmark Belgelendirmesi ile ilgili http://tucsamark.tucsa.org web sayfası ile CASP 2019 web sitesi hazırlanmaktadır.
5.2.         18. Yapısal Çelik Günü 26 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirildi. Ayrıntılı bilgi yukarıda Madde 1’dedir.
5.3.         Katıldığımız Konferanslar.
    ·         Türkiye İMSAD tarafından 31 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Katar Heyeti ile görüşmelere iştirak edilmiştir.
    ·         YİSAD tarafından düzenlenen 6. YİSAD Yassı Çelik Konferansı ve SteelOrbis Piyasa Sohbetleri’nin 4 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması planlandı.
    ·         ÇATIDER tarafında düzenlenen 9. Çatı ve Cephe Konferansı 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir.

6.    
YAÇEM AKADEMİ

YAÇEM Akademi taleplere bağlı olarak geçtiğimiz yıllık dönem içinde aşağıdaki kursları gerçekleştirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarını yaptı. Ayrıca “Kuruluşlara Özgü Eğitimler ve Danışmanlıklar” başlığı altındaki eğitimleri de kapsamımıza ekledik.


Daha önce İstanbul, Antalya ve İzmir’de verilmiş olan aşağıdaki kurslar geçen 3 aylık dönemde de İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi.
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 26-28 Ocak 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (Ankara, 17-20 Mart 2018)

Önümüzdeki dönemde açılması planlanan kurslarımız:

    T701 TEKLA Structures ile Modelleme, Raporlama ve Çizim Hazırlanması (İstanbul, 3, 10 ve 17 Mayıs 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 27-27 Mayıs 2018)
    Y201 Yapısal ve Endüstriyel Çelik için Yüzey Hazırlığı (İstanbul, Eylül 2018)
    Y301 Yapısal ve Endüstriyel Çelik için Boya Uygulaması (İstanbul, Ekim 2018)
    T502 Yangın Tasarımı-2 (BYKHY Esaslarına göre) (İstanbul, Haziran 2018)
    M301 Yapısal Çelik için İSG (İmalat ve Montaj) (İstanbul, Eylül 2018)
    M101 Montaj - Çelik Yapılar (İmalat ve Montaj) (İstanbul, Haziran 2018)
    T302 Deprem Tasarımı - Çelik Yapılar (TBDY 2018’ye göre) (İzmir, Eylül 2018)
    Ö201 İskele Kurulum Elemanları Eğitimi (İstanbul, Ekim 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, Temmuz 2018)
    Ö501 ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetimi (Information Security Management) (İstanbul, Temmu 2018)
    T302 Deprem Tasarımı - Çelik Yapılar (TBDY 2018’ye göre) (İstanbul, Ekim 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İzmir, Kasım 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, Ekim 2018)

7.     
TUCSAmark BELGELENDİRME PROGRAMI

Geçen üç aylık Ajanda kapsamında belirttiğimiz belgeleri içerecek olan TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın 4.0 versiyonu çalışmaları tamamlanmış olup, üyelerimiz dışında bir firmaya ilk kez teklif verilmiştir. Genel Kurul kararı paralelinde Grup-1 üyelerimizin TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik belgelerinin 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Konuyla ilgili olarak, TUCSAmark Belgelendirme Programı ile süreçlerin tanıtılacağı ilk toplantı Genel Kurul ile aynı tarihte ve mekanda yapılacaktır.


8.     
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

8.1.        
Eğitim ve Teknik Geziler

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından organize edilen ve yapılan protokole istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine verilen sürdürülebilir yapı malzemeleri dersleri devam etmektedir. Bu kapsamda “Çelik” ve “Sıcak Daldırma Galvaniz” konularının 26 Nisan 2018 tarihinde verilmesi planlanmıştır.


8.2.       
SteelPRO 2018 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması,


Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla daha sonra Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda ve işbirliğiyle PROSteel kısa adıyla, 2017 yıldan itibaren de SteelPRO kısa adıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” bu yıl 15’inci kez düzenleniyor.


Bu yıl yarışmanın teması yaratıcı çözümler üretilmesine olanak verecek bir konu: “Dikey Yerleşke Tasarımı”.


Türkiye’nin teknolojiden ve çelik yapıların avantajlarından yararlanmayı öğrenmesinin bir süreç olduğu biliniyor. Bu sürecin aşılmasında üniversite öğrencilerine çok rol düşmektedir. Bu kapsamda, yarışma
üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimine çok yönlü katkı sağlıyor.

Bu yarışmada, öğrencilerin çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmesi amaçlanırken, mimar mühendis işbirliğini geliştirmek amacıyla her takımda en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinin bulunması isteniyor ve takımlar en çok 4 öğrenciden oluşabiliyor.


Bu yıl da yarışmanın ödül töreni ve kolokyumunun Yapısal Çelik Günü ile eş zamanlı yapılması planlanıyor.


9.     
SEKTÖR ÇALIŞMALARI

9.1.        
YKF Şartnameleri Metal Bölümü Hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) Türkiye İMSAD'dan satınalma ve uygulama şartnamelerin güncellenmesini istemiştir. Üyesi olduğumuz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığımız Türkiye İMSAD'da şartnamenin metal bölümünün hazırlanması için bir çalışma başlatılmış ve Metal İşleri Alt Çalışma Grubu ilk toplantısını YFK temsilcilerinin de katılımıyla 1 Haziran 2017 Perşembe günü Türkiye İMSAD'ın Kavacık'taki ofisinde gerçekleştirmiştir. TUCSA tarafından
Metal Bölümü Şartnameleri konusunda yapılan hazırlıkların bir kısmı teslim edilmiş, bir kısmı da son aşamaya gelmiştir.

9.2.        
Ziyaretler

Dönem içinde aşağıdaki üye ve sektör ziyaretleri gerçekleştirildi.


20 Şubat 2018     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Dr. Yasin KALEM ve Genel Müdür Yardımcısı Atila ERENLER’i ziyaret.


29 Mart 2018       Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Angel ANGELOV ile heyetini Başkonsolosluk makamında ziyaret.


10.   
PLANLI ETKİNLİKLERİMİZ

10.1.      
19. Yapısal Çelik Günü 25 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir.

10.2.      
15. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2018). Kayıt için son başvuru tarihi 4 Mayıs 2018, projelerin son teslim tarihi 1 Haziran 2018’dir. Ödül Töreni tarihi ayrıca bildirilecektir.

10.3.      
9th International Symposium on Steel Bridges Prague 2018 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşecektir. Sempozyumda konuk konuşmacı olarak Kara Yolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin Çanakkale Boğazı Köprüsü’nü de sunmaları beklenmektedir.

10.4.      
ECCS Yıllık Genel Kurul ve Toplantıları 10-12 Eylül 2018 tarihlerinde Prag’da yapılacaktır.

10.5.      
European Steel Bridges Awards 2018 (ESBA 2018). ECCS tarafından çift yıllarda düzenlenen ESBA 2018 yarışmasının duyurusu Kasım 2017’de yayımlanmıştır. Bu yarışmanın ödülleri de 11 Eylül 2018 Salı günü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşecektir.

10.6.      
International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019). Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecektir. Sempozyumun önemli tarihleri aşağıdadır

    21 Eylül 2018          Özetlerin son teslim tarihi 

    19 Kasım 2018        Yazarlara kabullerin bildirilmesi
    11 Şubat 2019         Tebliğlerin son teslim tarihi
    25 Mart 2019           Nihai kabul
    22-24 Mayıs 2019   Sempozyum (3 Gün)

10.7.      
Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Çalıştayı. Bu çalıştayın gerçekleştirilmesi için ön çalışmalara başlanmıştır. Çalıştayda; sanayici ve tasarımcıların öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda üniversitelerden beklentilerini dile getirmesi, üniversitelerin sanayici ve tasarımcılara Ar-Ge ve inceleme (tez) konularının saptanması konusundaki olanak ve taleplerini belirtmesi, kamu yetkililerinin de konuşulanların hayata geçirilmesi için ne gibi fon ve desteklerin sağlanabileceği, kaynakların yaratılabileceği konusunda açıklama yapmaları öngörülmektedir.

10.8.      
EuroSteel 2020. Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2020 (9. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Eylül 2020 ayında muhtemelen İngiltere’de yapılacaktır. EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır.

10.9.      
DEİK tarafından 2 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye-Bulgaristan İş Plaformu’na iştirak edilecektir.

11.   
DİĞER HUSUSLAR

Çelik Yapılar Dergisinde Yenilik: Bilimsel Makaleler Yayımlanıyor


Geçen dönemde de paylaştığımız gibi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) çıkarmayı planlayan Derneğimiz, daha önce duyurduğu gibi Çelik Yapılar dergisinin Mart 2018 sayısının “Bilimsel Makaleler Bölümü”nde ilk kez bilimsel makale yayımlıyor.


Çelik Yapılar dergisi BİLİMSEL MAKALELERİNİZİ bekliyor.


© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton