TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 76 - Mayıs / Haziran 2022

Güncel


CASP 2022 KOROZYON KONUSUNDA DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak düzenlenen 2. Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Konferans ve Sergisi (2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel – CASP 2022) 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

 Kanat Boyanın Gold, Akiş Boyanın Gümüş Sponsor olduğu etkinlik, TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı ve ECCS Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş’in açış konuşması ile başladı. Gür’eş, açış konuşmasında CASP 2022’nin yapılış nedenleri ve etkinlik programı hakkında açıklamalarda bulundu. Gür’eş ayrıca korozyonun mali sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“NACE tarafından 2016 yılında yayımlanan "Uluslararası Korozyon Önleme, Uygulama ve Ekonomisi (IMPACT)" çalışmasına göre, tahmini küresel korozyon maliyeti yıllık yaklaşık 2,5 trilyon ABD dolarıdır. Bu maliyet, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) kabaca %3,4'üne eşittir. Ayrıca Türkiye'nin her yıl yaklaşık 50 milyar dolar zarar ettiği hesaplanıyor. Yine IMPACT çalışmasına göre bu kayıpların %15 ila %35'ini önlemek mümkün. Bu maliyetin %25'inin geri kazanılabileceğini düşünürsek, dünyada 625 milyar ABD doları, Türkiye'de ise 12,5 milyar ABD doları tasarruf etmek mümkündür.”

Açış konuşmasının ardından söz alan Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) Genel Müdürü Aydın Kulaksız, katılımcılara Türk Yapısal Çelik Derneği ve YAÇEM hakkında bilgiler aktardı.

Kulaksız’ın yaptığı konuşmanın ardından 1. Oturum başladı. Oturumu Prof. Dr. Mustafa Ürgen yönetti. Suudi Arabistan Dhahran'daki King Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi (KFUPM), Geliştirilmiş Malzemeler için Disiplinlerarası Araştırma Merkezinde görev alan Prof. Dr. Saviour Umoren, “Application of Corrosion Inhibitors for Steel Protection in the Oil and Gas Industry: Challenges and Future Perspectives” başlıklı konuşmasıyla ilk Keynote Speaker (Davetli Konuşmacı) olarak katılımcılara seslendi. Prof. Umoren, Petrol ve Gaz endüstrisinde korozyonun maliyeti, etkileri ve sonuçlarına dikkat çekerken korozyonu azaltma yönündeki teknolojilere de değindi.

1. Oturum, Yeditepe Üniversitesinden Dr. Özgür S. Köylüoğlu’nun “Investigation of the Economic and Sustainability Aspects of Cathodic Protection Method for Corrosion Prevention in Marine Structures” başlıklı sunumuyla devam etti. Çalışmada korozyonu önlemenin ekonomik değer katkısının sürdürülebilirlik gözetilerek araştırılması amaçlandığı belirtildi.

Dr. Özgür S. Köylüoğlu’nun gerçekleştirdiği sunumun ardından Endonezya Üniversitesinden Yudha Pratesa söz aldı. Pratesa “Corrosion behavior of low chromium steel as a tubing in CO2 corrosion” başlıklı sunumunda korozyona karşı üniversite bünyesinde yapılan araştırmalara dair detayları paylaştı.

1. Oturumun dördüncü konuşmacısı SAVE TEKNOLOJİ A.Ş’den İsmail Çoksayar oldu. Çoksayar, “Corrosion Problems of Piers, Repairing and Cathodic Protection” başlıklı sunumunda korozyon ve katodik koruma hakkında tecrübelerini aktardı.

Oturumun son konuşmasını “Corrosion management for a ship unloader” sunumuyla Mauritius Üniversitesinden B.Y.R. Surnam gerçekleştirdi. Surnam, vinçler ve liftler özelinde yaşanan ve deniz taşımacılığını yakından ilgilendiren korozyon problemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ramazan Solmaz’ın yönettiği 2. Oturumda Keynote Speakerlardan Dr. Pierangela Cristiani, “Microbial corrosion of industrial steel and copper alloys” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Cristiani’nin ardından Miskolc Üniversitesinden Hawkar J. Muhammed, “Corrosion behavior of HDA (hot-dip aluminized) carbon steel C45 half immersed in molten salts (NaCl, Na2SO4) isothermally at 700 °C” başlıklı sunumunda konuya ilişkin araştırma sonuçlarını paylaştı. Oturumun son konuşması, AKKAR Silah Sanayiden “Investigation Of The Effect Of Grain Size And Microstructure On Nitriding Hardness” başlıklı konuşmasıyla Özge Alkılınç’tan geldi.

Müzik dinletilerinin de gerçekleştirildiği öğle arasının ardından Prof. Dr. Volkan Günay’ın yönetiminde 3. Oturum başladı. Bergamo Üniversitesinden Prof. Dr. Sergio Lorenzi’nin Keynote Speaker olarak yaptığı “Recent developments in metal additive manufacturing” başlıklı sunumu ile Metal katkılı imalatlar konusunda önemli paylaşımlarda bulundu. Lorenzi’nin sunumunun ardından İstanbul Teknik Üniversitesinden Dr. Cem Örnek, “Corrosion Studies at Electron Synchrotrons – Pushing the Limits of Experimental Resolution” ve aynı kurumdan Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu, “Protection of Stainless Steels via Nitriding” başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluştular.

İlk günün aynı zamanda son oturumu olan 4. Oturumu Doç. Dr. Tayfun Altuğ Söylev yönetti. Oturumun Keynote Speakerı Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. İlker B. Topçu “Development of Corrosion Resistance of Structural Steel with Nano-silver Coatings” başlıklı sunumuyla Nano-gümüş Kaplamalar ile Yapısal Çeliğin Korozyon Direncinin Geliştirilmesi konusundaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Topçu’nun ardından aynı üniversiteden Eda Şimşek, “TiO2 doped poly (N-vinyl carbazole) as protective coating for steel” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Günün son konuşmacısı ise Konya Teknik Üniversitesinden Aleyna Bayatlı oldu. Bayatlı, “Effect of Organic Catalyst Addition on Corrosion Behavior on Hard Chromium Plating” isimli sunumuyla katılımcılara seslendi.

TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı ve ECCS Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş’in kapanış konuşmasıyla ilk gün sona erdi.

2. GÜN
Etkinliğin ikinci günü TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı ve ECCS Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş’in kısa açış konuşması ile başladı. Gür’eş açış konuşmasında, ilk günün kısa özetini katılımcılarla paylaştı. Dört oturum başkanının yönetiminde konusunda uzman 10 konuşmacının dinlendiğini belirtti. Gür’eş etkinlikle ilgili olarak; “Önceki gün belirttiğim gibi üç nedenden dolayı korozyona vurgu yapıyoruz. Bunlar; korozyonun maliyeti korozyonun büyük kısmının çelikten kaynaklanması ve son olarak gezegeni yeşil tutmak ve karbonsuzlaştırma açısından önemi.” değerlendirmelerinde bulundu.

Günün aynı zamanda ilk oturumu olan 5. Oturumu Prof. Dr. Esra Sungur yönetti. Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Bergamo Üniversitesinden, Uluslararası Korozyon Konseyi (ICC) Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, “A comparative analysis of the corrosion characteristics of electro-galvanized steel coated with epoxy zinc-free and zinc-rich coating in 5% NaCl” başlıklı konuşmasıyla ilk Keynote Speaker olarak katılımcılara seslendi. Gerengi bu çalışmanın amacının, korozyon korumasında epoksi çinko içermeyen ve çinkoca zengin kaplamaların uygunluğunu araştırmak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’nin ardından European General Galvanizers Association (EGGA) temsilcisi Dr. Vasile Rus katılımcılarla “Galvanized Steel and Sustainable Construction: Solutions for a Circular Economy” başlıklı sunumuyla buluştu. Dr. Rus konuşmasında, galvanizli çeliğin sürdürülebilirliğe ve ekonomiye yaptığı katkıların altını çizdi. 5. Oturumun son konuşmacısı GALDER Genel Sekreteri S. Burcu Akyüz oldu. Akyüz, çinkonun tarihçesi, mineral ve maden olarak katkıları ve galvaniz uygulamaları hakkında bilgilerini paylaştı.

6. Oturumu Dr. Özgür S. Köylüoğlu yönetti. Oturumun Keynote Speakerı Dr. Reza Javaherdashti, “Wall mold formation and methods to prevention them” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Dr. Reza Javaherdashti duvar küfü oluşumu ve bunları önleme yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Reza Javaherdashti’nin sunumunun ardından Indian Institute of Technology Bombay’dan Shanmukha Shetty
“Real-time Monitoring of Residual Strength in Corroding Steel Reinforcement Using Ultrasonic Guided Waves and Multi-Physics Modelling” başlıklı sunumunu aktardı. Shanmukha Shetty’nin sunumunu tamamlamasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlkay Kara, “Environmentally Green Corrosion Inhibitors Effects on Steel Reinforcement and Mortar Properties” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturumun son konuşmacısı AT, ISSTE borj cedria’dan “Influence of Cynara Cardunculus leaf extract on biocorrosion inhibition of St37 steel in seawater under aerobic conditions” başlıklı sunumuyla Hana-Lahbib oldu.

Öğle arası sonrasında Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’nin moderasyonunda 7. Oturum başladı. Keynote Speaker olarak Kartaca Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Enstitüsünün (HIEST) Direktörü Prof. Dr. Yasser Ben Amor, “The
usage of green corrosion inhibitors in industrial application


and their limitations” başlıklı, korozyon oranını tespit etmek için kullanılan tekniklerden de bahsettiği sunumunda konuya ilişkin değerlendirmeleri katılımcılara aktardı. Etkinliğe Babasaheb Bhimrao Ambedkar Üniversitesinden Marziya Rizvi’nin “Corrosion inhibition of mild steel in HCl solution by Aegle marmelos polysaccharide” başlıklı sunumuyla devam edildi. Oturumun son konuşması, ilk gün de katılımcılara seslenen B.Y.R. Surnam’dan geldi. Surnam, “Corrosion problems in a galvanising factory” başlıklı konuşmasıyla konu hakkındaki detayları paylaştı.

Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, etkinliğin aynı zamanda son oturumu olan 8. Oturumu da yönetti. Babasaheb Bhimrao Ambedkar Üniversitesinden Marziya Rizvi, betona gömülü çelik kancalarının korozyona karşı korunması için yapılan çalışmanın aşamalarını ve sonuçlarını paylaştığı “Protection of Steel Hooks Embedded in Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) against Macrocell Corrosion” başlıklı sunumuyla ikinci kez katılımcılarla buluştu. Rizvi’nin ardından Keynote Speaker, 2010 yılında NACE Fellow Onur Ödülü ve 2016 yılında Ohio Üniversitesi Kıdemli Araştırma Üyesi Ödülü sahibi Dr. Yves Günaltun, “Assessment of corrosion in wet gas pipelines” başlıklı sunumunda tecrübelerini izleyicilere aktardı.

Dr. Yves Günaltun’un konuşmasının ardından Laboratory of Advanced Materials at FUNDITEC’ten José Ignacio Lozano “Corrosion protection on texturized steel moulds for polymeric products by sol-gel release coatings” başlıklı sunumuyla çalışmasındaki detayları aktardı. Lozano’nun konuşmasını takiben Ege Üniversitesinden Ece Zeybek, “Increasing the Anticorrosive Property of Zinc Plating Process with Modified Zeolite” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların tamamlanmasının ardından kapanış konuşmalarına geçildi. Kapanışı yapan TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı ve ECCS Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş, CASP konferanslarına başından beri yol gösterici olan İstanbul Teknik Üniversitesinden Profesör Dr. Ali Fuat Çakır’ı davet etmesi üzerine Çakır korozyonun yarattığı maddi hasarın yanı sıra çevreye verdiği zararın da altını çizdi.

Tüm dünyadan alanında ünlü isimlerin katıldığı CASP 2022’nin son gün kapanış konuşmasını TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı ve ECCS Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş gerçekleştirdi.

Gür’eş konuşmasında şu noktaların altını çizdi: “İki gün boyunca 8 Keynote Speaker ve 20 konuşmacının sunumlarını dinledik. Dr. Mustafa Ürgen, Dr. Ramazan Solmaz, Prof. Dr. Volkan Günay, Doç. Dr. Tayfun Altuğ Söylev, Prof. Dr. Esra Sungur, Dr. Özgür Köylüoğlu, Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’ye katkıları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Keynote Speakerlarımız olan Prof. Dr. Saviour Umoren, Dr. Pierangela Cristiani, Prof. Dr. Sergio Lorenzi, Prof. Dr. İlker Topçu, Prof. Dr. Hüsnü Gerengi Dr. Reza Javaherdashti, Prof. Dr. Yasser Ben Amor ve Dr. Yves Günaltun’a da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak CASP 2022 sponsorları Kanat Boya ve Akiş Boyaya, organizasyon komitesinin tüm üyelerine, uzun süredir kendilerini bu konferansa adayan Sayın Yeşim Gür’eş Sayın Aydın Kulaksız ve tüm ekibe, bu online etkinliği büyük bir başarıyla gerçekleştirmemizi sağlayan Etix firmasına, bu konferansın başından beri omuz omuza çalıştığımız ve konferans sonrasında seçilen makalelerin yayımlanacağı dergileri düzenleyen Prof. Dr. Hüsnü Gerengi'ye özel olarak teşekkür ediyorum.”
Çelik Yapılar - Sayı: 76 - Mayıs / Haziran 2022

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM SORU 76© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği