TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 62 - Aralık 2019

Projeler


Kumport

Konu, Kumport Liman İşletmeleri A.Ş’ye ait, İstanbul Ambarlı’da bulunan liman ve tesislerinin yeniden ele alınarak toplamı 6.000 m2’yi bulacak yapılar grubunun tasarlanması işidir. Genel Müdürlük binası, bakım onarım tesis ve atölyeleri ile depolar tasarımın ana başlıklarını belirler.

Proje Yeri: Ambarlı / İstanbul

Proje Ofisi: KG Mimarlık

Tasarım Ekibi: Kurtul Erkmen

Mimari Proje Ekibi: Büşra Yeltekin, Tilbe

Hazal Ağaoğlu, Emre Yiğit, Mesut Özlem,

Serhan Günal, Melis Kanadıkırık Savaş

İşveren: Kumport Liman Hizmetleri ve

Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ana Yüklenici: Yamans İnşaat

Konsept Tasarımı: KG Mimarlık

İç Mekan Projesi: KG Mimarlık

Uygulama Projesi: KG Mimarlık

Cephe Tasarımı: KG Mimarlık

Cam Cephe Malzemesi: Şişecam

Statik Projesi: Büro Statik Mühendislik

Mekanik Projesi: Enve Enerji Mühendislik

Elektrik Projesi: Enve Enerji Mühendislik

Çelik Projesi: Büro Statik Mühendislik

Fotoğraf: Büşra Yeltekin

3 Boyutlu Görselleştirme: Serhan Günal

Proje Başlangıç Yılı: Ocak 2016

Proje Bitiş Yılı: Ağustos 2016

İnşaat Başlangıç Yılı: Eylül 2016

İnşaat Bitiş Yılı: 2018

 

Arsa Alanı (m2): 126.166

Toplam İnşaat Alanı (m2): 7602 

Konu, Kumport Liman İşletmeleri A.Ş’ye ait, İstanbul Ambarlı’da bulunan liman ve tesislerinin yeniden ele alınarak toplamı 6.000 m2’yi bulacak yapılar grubunun tasarlanması işidir. Genel Müdürlük binası, bakım onarım tesis ve atölyeleri ile depolar tasarımın ana başlıklarını belirler.

Toplam 126.000 m2’yi bulan açık kullanım alanında gümrüklü ve gümrüksüz alan ayrımı yapılmaktadır. Mal girişi - mal çıkışı gibi işlevlerin ana görsel karakteristiği ortamın konteynerlerle dolu olmasıdır.

 Renk renk ama belli bir ölçü ve formda kendisini tekrarlayan bu depo kutucukların yarattığı görsel etki ve güçlü imaj, özellikle yönetim binasında vurgulanmak istenmiştir.

Yönetim binasının 100.000 m2’den büyük açık alan içerisindeki kendine özgü konumu ve işlevi, firmanın toplam alanda kendini ifade edebilecek en önemli kapalı alan - yapı olması gereğini oluşturmaktadır.

Tasarımın gerek boyut gerekse biçim olarak kendine mesele edindiği bu nedensellik, yönetim binasının, kendi yakın çevresinde yer alan konteynerlere mimari bir cevap olarak ortaya konmaktadır.

Yönetim binasının yabana atılmayacak kapalı alan ihtiyacı ve 10,50 metrelik yerel regulasyonlarda gelen yükseklik sınırlaması tasarımın yatay çözümünü mecbur ve mümkün kılmaktadır. Birbirine bordalamakta olan iki gemi fikri konseptin planlama esaslarını belirler. Böylelikle birbirinin benzeri iki ayrı kütlede çözüme kavuşturulan ofis alanları her katta birer köprü ile birbirine bağlanmaktadır. Aşılmaması gereken 10,50 m yükseklik içinde yer bulması gereken 3 kat, söz konusu ofis kütlelerinin 3,50 metre yüksekliğinde yani biraz basık bir etkide olması sonucunu doğurmaktadır.

Ancak giriş, bekleme ve iç boşluk olarak adlandırabileceğimiz galerili orta boşluk 10,50 metre yüksekliğinde, yani binanın tamamını göstermekte olup sadece ön ve arka cephesinden değil, yukarıdan da doğal ışık almaktadır. Bu sayede ferah, aydınlık, herkese açık bu iç mekan, çalışma alanlarından net bir şekilde ayrılmakta, barındırdığı ışık, aydınlık ve görselkalitesi ile nispeten basık çalışma alanlarınıbeslemektedir. Girişten itibaren algılanan "deniz" olgusu bu herkese açık alanın yönlendiği istikamettir.

 

Yapı tamamen çelik ve cam olarak tasarlanmıştır.

Böylelikle mekanların iç - dış ilişkisi üst düzeye çıkarılmış, doğal ışık ve doğal hava ile binanın her bir metrekaresi yıkanmıştır.

Yapının çelik kurgusu dışında kalan taşıyıcı ve kapalı olmak zorunda olan asansör, merdiven, WC gibi alanları ise brüt betondur.

Tasarımın ele alınış biçiminde izlenen yol, çelik, cam, brüt beton gibi elemanların yanısıra iç mekanda da doğal ahşap, ip - halat şeklinde devam etmektedir. Mekanik ve elektrik çözümleri de yine aynı çıplak brütalist anlayışın devamı olarak tavanda kendi ifadelerini bulacaktır. Alçıpan asmatavandan bilinçli olarak kaçınılmış, çelikyapı çıplak hali ile içeriden de gösterilmiştir.

Birbirinden açılandırılarak ve ileri - geri itilmek suretiyle ayrıştırılan iki kütlenin arasından giriş sağlanmaktadır. Girişte yeralan havuzun üzerinden binaya yaklaşılmasınısağlayan beton rampa bir tekneye binme eylemine gönderme yapar. Arazinin eğimli yapısı sayesinde oluşturulan önü açık, ışık alabilen bodrum katta, kafeteryaalanı yer almaktadır. Fitness, soyunma odaları, duşlar, teknik hacimler ile tamamlanan kapalı mekanlara ek olarak yapının hemen yanında oluşturulan açık iç avlu, dış hava ile ilişki kurulmasını ve ihtiyaç duyanlarınkurallara uygun bir ortamda sigara içmesine olanak sağlamaktadır.

Yapı bu kotta yanında yer alan atölye binası ile birleşmekte ve ön cephesinde bu birleşimin izlerini taşımaktadır. Yönetim binası gibi son derece sade ele alınan atölye binası ön cephesi ise, giriş çıkışlar için 4 adet seksiyonel kapı ve tek bir yatay ışık bandı ile doluluk - boşluk oranlarını tamamen süsten arındırılmış, işlevsel bir şekilde ortaya koyar. Beş adet bağımsız depodan oluşan depo yapısı ise tek katlı, kırık çatılı, sıvasız briket duvarları ile aynı yalınlığın bir devamı olarak kampüsü tamamlamaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 62 - Aralık 2019© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği