TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Steelpro 2021
Çelik Köprü 2022
Casp 2022
EUROCORR
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 63 - Mart 2020

Ürün


Izgara Hakkında Her Şey

Izgara yüksek yük taşıma kapasitesine sahip , hafif ve yüksek şeffaflık sağlayan bir yapı elemanıdır.

Izgara yüksek yük taşıma kapasitesine sahip , hafif ve yüksek şeffaflık sağlayan bir yapı elemanıdır. 
 
Izgara Türleri 
 
Kaynak Pres Izgara 
Geçme Pres Izgara 
Genleştirilmiş Sac Profil 

Kaynak pres ızgaralar 
 
Birbirine dik açı ile düzenlenmiş olan kenar, taşıma ve dolgu çubuklarından oluşur. 
Dolgu çubukları (dağıtım çubukları),(genelde bükülmüş dört köşe çubuklar), taşıma çubukları içerisine preslenir ve her düğüm noktasında kaynaklanır. 

Geçme Pres ızgaralar 
 
Birbirine dik açı ile düzenlenmiş olan kenar, taşıma ve çapraz çubuklardan oluşur. 
Zayıflatılmamış çapraz çubuklar taşıma çubuklarının yivleri (çentikleri) içerisine preslenir. 
 
Genleştirilmiş Sac Profil 
 
Genleştirilmiş sac profil ızgaraları örneğin çelik sacların veya çelik bantların delinmesi ve biçimlendirilmesiyle üretilir. 
 
Izgara Kullanımının Avantajları 
 
• Su ve tehlikeli kimyasal sıvı geçirgenliği, 
• Buzlanma ve yağ birikimi kaynaklı kaymaların önlenmesi, 
• Kot farkının engellenmesi, 
• Sehim ve buna bağlı ayak takılmalarının önlenmesi, 
• Yüksek yürüyüş platformlarında düşme önleme amaçlı korkuluk kullanımı, 
• Avrupa standartlarında kaydırmazlık sağlanabilmesi, (R10-R13) 
•• Galvanizleme işlemi sayesinde paslanmaların önlenmesi, 
•• Gıda üretim tesisleri veya kimya tesisler için paslanmaz ızgara opsiyonu, 
• Işık geçirgenliği, 
• Havalandırma avantajı sağlama(örneğin boya kabinleri), 
• Bakım, onarım platformlarında kolay demontaj 
• Makineler ile yapılan üretim sayesinde tutarlı yük taşıyıcılığı hesaplaması, 
• Makinelerde el, uzuv sıkışmasını önlemek amacıyla korkuluk olarak kullanım,(kırma, eleme makineleri) 
• Yüksek gerilim hatlarında kablo koruyucu olarak kullanım, 
• Yürüyüş platformlarında topuk sıkışmasını önleyebilen göz aralığı kullanımı (örneğin 11mm göz aralığı veya ispanyol tipi ızgara), 
• Hareketli platformlarda titreşim dayanıklılığı, 
• Yere sabit konveyör gibi makinelerde alt parçaların görülmesi ancak diğer cisimlerin aşağı düşmesinin engellenmesi ve güvenli yürüyüş, 
• Manlift, forklift, tır, araba vb. araçların güvenli kullanımı, 
• Yangın sırasında su ve kuru kimyevi madde geçirgenliği sayesinde yangın müdahalesini kolaylaştırma,(Örne ğin raf sistemleri.) 
• Toz ve kir tutmama, 
• Endüstriyel ve tarım ürünlerinde elek tipi olarak kullanılması. 
• Isı dayanımı(örneğin yangın merdivenleri ve kaçış yolları), 
• Çit tellerinden daha yüksek güvenlik sağlayan çit ızgaraları, 
• Çalışma alanlarında ideal ışık sağlanması için güneş kırıcı ızgara kullanımı, 
• Kanal içi toplama konteynırları için kolay demontaj, 
• Korozyona dayanıklı hafif konstrüksiyon 
• Çok özel uygulamalar: Savunma sanayinde şarapnel tutan dikey yapılar. 
 
Kullanım Alanları 
 
Projelere Özel Izgara Kaplama 
 
Depo ve Raf Sistemleri 
Mimari Uygulamalar 
CTP Izgaraları 
Bakım Yolu 
Raylı Sistem Yürüyüş Yolu 
Basamaklar 
Endüstriyel Alanlar 
İniş Pistleri 
Zemin kaplamaları 
Kanal Izgaraları 
 
Kullanılan Normlar 
 
DIN 24 531/DIN 24 537 :Izgara tanımı, uygulama alanı, hammadde bilgileri. 
 
RAL-GZ 638 : Hesaplama Esasları. 
GUV 588 :Güvenli kullanım şartları. 
 
Normlara Uygun Metal Izgara Seçimi 
 
- Beklenen yük bindirmeye uygun olarak yeterli taşıma kapasitesi, 
- Yeterli esnemezlik, 
- Belirli maddeler veya hava şartlarına bağlı yağışların geçirgenliği, 
- Kaymayı ve gerektiğinde artan kayma tehlikesini önleme, 
- Taşıyıcı konstrüksiyonlara sürekli ve güvenli sabitleme imkânı, 
- Izgaranın kullanım şartlarına bağlı olarak yeterli korozyon koruması… 
 
Normlara Göre Kaymayı Önleme 
 
Zeminleri kullanıma bağlı olarak kaymayı artıran maddelerle temas eden çalışma mekânlarında ve çalışma alanlarında üzerinde yürünen metal ızgara üst yüzeyleri kaymayı önlemle taleplerini yerine getirmelidirler. 
 
Izgaralarda kaydırmazlığın artırılması testere dişine benzer çentikler, yarım daire tümsekler veya yuvarlak çıkıntılar ile taşıma ve çapraz çubukların üst yüzeyinde kaydırmazlık sağlayan doku oluşturulması ile elde edilir. 
 
Geçme Pres Izgara 
 
İşletmesel kullanım esnasında üzerinde yürünen yüzeyin kaymayı önleyici özelliği korunmalı veya özel temizleme tedbirleri ile emniyete alınmalıdır. 
 
Genleştirilmiş Sac Profil 
 
Saç profil ızgaralarda artan kaymayı önleme örneğin keskin kenarlı, gerektiğinde testere dişine benzer yapılarla zımbalamaların tümsekli kenarları ile elde edilir. 
 
Normlara Göre Sehim 
 
Kafes ızgaraların bindirme noktalarında takılarak sendeleme noktalarından kaçınmak için yük altında ortaya çıkan bel verme (sehim) belirli sınırlar içerisinde kalmalıdır. 
 
İzin verilen destek genişliğinin 1/200’ne kadar esnek bel vermedir, ama 4 mm’den fazla olmamalıdır. 
 
Sehimi Etkileyen Faktörler; 
 
- Izgara tipi 
- Göz aralığı 
- Taşınacak maksimum yük 
- Taşınacak yük dağılımı 
 
İmalat ve Sevk Toleransları 
 
- D1 ile D2 arasındaki fark maks. 0,010xS (en büyük kenarın uzunluğu) olabilir.
Örn: S=1000 mm için köşegendeki sapma maks. 10 mm olabilir. 
Taşıyıcı lama ya da kenar lamasının eğrilik derecesi (p) maks. 0,1xH, maksimum 3 mm olabilir. 
 
Sabitleme ve Kullanım 
 
Planlama aşamasında ızgaraların destek aldığı mesafe en az 30 mm olmalıdır. 
Kullanım sırasında bu mesafe kesinlikle 25 mm altına düşmemelidir. Eğer ızgaraların taşıma yönündeki hareketi engellenebilirse bu toleransların dışına çıkılabilir. 
Izgaralar, düşme tehlikesi olan bölgelerde (2 m’nin üstü veya altta su/sıvı olan ve düşme durumunda boğulmaya sebep olabilecek bir kanal) en az dört köşe noktasından uygun biçimde sabitlenmelidir. (Örnek resimde ızgaralar arası mesafe maksimum 4 mm olarak gösterilmektedir.) 
 
Derleme: Meiser Izgara 

MEISER öncelikle çelik platform ızgara üreticisi olarak bilinmektedir. Ancak ürün yelpazesi merdiven basamakları, korkuluklar ve CTP ızgaralardan, üzüm bağları için özel bağ direkleri, destek kirişleri, tel örgü ve hatta fıçı çemberlerine kadar uzanır.MEISER ayrıca grup şirketi olan ALFİX iskele sistemlerini de Türkiye’de ürün gamına eklemiş ve satış pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. 
Çelik Yapılar - Sayı: 63 - Mart 2020© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği