TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi

Haziran 2016

17 yıldır Türk Yapısal Çelik Derneği çatısı altında yürüttüğüm çalışmalar sırasında gördüm ki, dernek yönetimiyle üyeler arasındaki diyalog hayati önem taşıyor.
27.05.2016
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları, 

17 yıldır Türk Yapısal Çelik Derneği çatısı altında yürüttüğüm çalışmalar sırasında gördüm ki, dernek yönetimiyle üyeler arasındaki diyalog hayati önem taşıyor. İki yönlü: Birincisi, üyeler sorunlarını ve isteklerini yönetimle paylaşsın ki dernek bu istekleri yerine getirsin, yani yapılanlar tabandan kopuk, üstyapı çalışmaları olmasın. İkincisi ise, dernek yaptıklarını ve yapacaklarını üyeleriyle paylaşsın ki, üyeler katkıda bulunsun, yapılanlar tabana yayılsın, “ben dernekten ne yarar sağlıyorum?” sorularına gerek kalmasın. 

Bunun için üç aylık icraatımızı ve geleceğe dönük planlarımızı bugün ve bundan sonra her üç ayda bir sizlerle paylaşacağım. Önemli durumlarda, aralarda da sizlere bilgiler aktaracağım. Böylece, üyelerimiz ile şeffaf dernek yönetimi arasındaki diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacağım.  

GENEL KURUL
12 Şubat 2016 tarihinde derneğimize yaraşır olgunluk içinde geçen bir Genel Kurul daha yaşadık. Bu Genel Kurul’un en çarpıcı yanı, derneğimizi kuran ve yaklaşık 10 yıl başkanlık yapan Prof. Dr. Tevfik Seno ARDA’dan sonra 15 yıl başkanlık yaparak derneğimizi bugünlere taşıyan Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI’dan sonra yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve aşağıda linki verilen haberde yer alan kurullar seçildi.

Önceki dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının oybirliği ile ibra edildiği bu Genel Kurul’da öne çıkan diğer hususlar ise aşağıda özetlenmiştir.
Tüzük değişiklikleri yapıldı. Revize edilen tüzüğü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Tüzük değişiklikleri kapsamında şu hususları belirtmek isterim:
o “TUCSAmark Kapasite Raporu” tüzüğümüze girmiştir (Madde 8).
o “Paydaş Üye” kavramı tüzüğümüze girmiştir (Madde 8 ve 10).
o Yönetimin sürdürülebilirliği açısından “Bir Önceki Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir” ifadesi eklenmiştir (Madde 22).
o “Yüksek İstişare Kurulu” tüzüğümüze girmiştir (Md. 29.c). 
o Geçici Madde 2’de yapılan değişiklikle: “… Madde-8 uyarınca uygulanacak yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklük belirlemesine ilişkin kurallar, hali hazırda dernek üyesi olan ve TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesine sahip olmayan, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarına da uygulanacak ve uygulama 31 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. … Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarının kapasiteleri Sanayi Odaları tarafından verilen Kapasite raporuna veya TUCSAmark Kapasite Raporu’na göre belirlenir.”
Tüzük değişikliğini takiben 2016 yılı aidat ve tanıtım bedelleri yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeyi içeren 2016 Bütçe Uygulama Yönergesi web sitemizde yayımlanmıştır. 
Aidat ve Tanıtım Bedeli (Munzam Aidat muadili) Borçlarını ödemeyen üyelerin kaydının silinmesi için Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmiştir.  
Çalışma programı paralelinde “dünyaya açılma hedefi” Üyelerimiz tarafından desteklenmiştir. Daha sonra bu konuda gerçekleştirilenler “Geçen Süre İçindeki Faaliyetlerimiz” başlığı altında açıklanmıştır.
Çalışma Programı özeti aşağıda sunulmuştur. 

2016-2018 PROGRAMI
Kamu ile işbirliği (“Deprem Yönetmeliği” konusunda AFAD ile, “Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği” konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile),
Derneğimiz tarafından 2007 yılında yayımlanmış “Yapı İşleri Teknik Şartnamesi” dokümanının çelik yapılarla ilgili münferit şartnameler veya kılavuz dokümanlar şeklinde yeniden hazırlanması,
Yarışmalar (ECCS’in düzenlediği Avrupa Çelik Köprüler 2016 ve Avrupa Çelik Yapılar 2017 yarışmalarına Türkiye’den katılım sağlanması, Türk Çelik Yapı Ödülleri 2016 ile öğrencilere yönelik PROSteel 2016 ve 2017 yarışmalarının gerçekleştirilmesi) 
Her yıl düzenlenen Yapısal Çelik Günü’nün 2016 ve 2017 yıllarında da gerçekleştirilmesi ve TUCSA’nın 25. Yılı (20.07.2017) Kutlaması
Yayınların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (Çelik Yapılar Periyodik Yayını, Temalı yayınlar, internet ve e-bültenler)
Yurtiçi ve yurtdışında pazar geliştirme faaliyetleri ve sektörün yurtdışında tanıtımı,
Kentsel Gelişim projesi kapsamında konut sektöründe daha aktif rol alınması,
İngiltere’de olduğu gibi Türkiye’de de çelik müteahhitliğinin geliştirilmesi için zemin hazırlanması (ortak girişimler dahil)
Kalite ve sürdürülebilirlik konusunda belgelendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi (TUCSAmark Yeterlilik Belgeleri, TUCSAmark Kapasite Raporu, Güvenli Bina Sertifikası gibi)
Yukarıdaki işlemlerin ortak akılla geliştirilebilmesi için mevcut kurul ve komite çalışmaları dışında Yüksek İstişare Kurulu oluşturulması (Bu husus, son düzeltme ile Dernek Tüzüğü’ne girmiştir),
Sektörün ihtiyacı olan ve 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren zorunlu olacak MYK Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi yapmak üzere Sınav Merkezi açılması,
Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı eğitim ve kursların daha sistematik hale getirilmesi.
Eğitim ve Kurs Merkezi olacak bir Dernek Binasının yapılması için çalışma başlatılması.
Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) Yönetim Kurulu’ndaki etkinliğimizin sürdürülmesi. (ECCS ile ilişkilerimiz hakkında kısa bilgi aşağıda sunulmuştur.) 

ECCS İle İlişkiler
Türkiye olarak, üç kez başkanlığını yürüttüğümüz, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) Yönetim Kurulu’na katılımımız aynı şekilde devam etmektedir. 2012 Eylül’ünden beri devam eden ve 2018 yılına kadar uzatılmış olan ECCS Tanıtım Kurulu Başkanlığı görevim nedeniyle ECCS Yönetim Kurulu’nun doğal üyesiyim. Daha önce iki kez ECCS Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI da Yönetim Kurulu’nda ülke temsilcisi görevine devam etmektedir. Böylece, ECCS’deki temsil görevlerimiz de aktif bir şekilde sürdürülmektedir. 

Dernekler İle İlişkiler
Türk Yapısal Çelik Derneği, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Yapı Araştırma Derneği (YAD) ve Türkiye Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) üyesidir. H. Yener GÜR’EŞ 2011 tarihinden itibaren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır, YAD Yönetim Kurulu’nda da 25 Mart 2016 tarihinden itibaren Bir Önceki Başkan olarak görev almaktadır. 

Derneğimize güç katan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) de üyemizdir. 

Bu işbirliklerinin ve diyalogların sektörümüz için yararlı sonuçlar getirdiği değerlendirilmekte ve bu yöndeki çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

GEÇEN 3 AY İÇİNDEKİ FAALİYETLER
Dernek Yönetim Kurulu ve YAÇEM Yönetim Kurulu 12 Şubat, 4 Mart, 13 Nisan ve 9 Mayıs 2016 tarihlerinde 4 kez toplandı. 

2 - 3 Mayıs 2016 tarihlerinde ECCS Tanıtım Kurulu (PMB) ve Yönetim Kurulu (EB) Toplantılarına iştirak edildi. 

TK-3 Yangın Komitesi’nin çekirdeğini oluşturduğu Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Komitesi ve Çalışma Gruplarının toplantılarına iştirak edildi. TK-3 Üyesi İrfan ÖNER tarafından Yapı Fuarı sırasında bir seminer verildi. 

TUCSAmark Komitesi 29 Mart ve 28 Nisan 2016 tarihlerinde toplanmış ve esas olarak aşağıdaki konularda çalışmaya başladı.
    - TUCSAmark Programının / Yönergesinin 4. Sürümünün hazırlıklarına başlandı. Ayrıca, AIDICO belgelendirme sisteminde olduğu gibi TUCSAmark Belgelerinin aşağıdaki şekilde markalandırılması için çalışmalara başlandı: 
        -- TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlik Belgesi (Genel Kurul kararına göre 31 Aralık 2016 tarihine kadar TUCSAmark belgelerini tamamlayacak tüm Grup-1 için),
        -- TUCSAmark İhale Ön Yeterlik Belgesi (Kamu ve özel yatırımcılar ve müteahhitler ile görüşülerek TUCSAmark Yapısal Çelik İhale Ön Yeterlik Belgesi’nin özellikle çelik yapıları kapsayan ihalelerde “İhaleye Giriş”te aranılan bir belge olması için çalışma yapılması) 
        -- TUCSAmark Tasarım Yeterlilik Belgesi (Çelik yapı tasarımcılarının sahip olması gereken kriterleri belirleyen ve buna göre Grup-2 tasarımcıları / müşavirleri sınıflandıran bir belge sistemi üzerinde çalışma yapılmaktadır)
        -- TUCSAmark Tedarik Yeterlilik Belgesi (Grup-3 ve Grup-4 için) 
        -- TUCSAmark Kapasite Raporu (Çelik yapı fabrikalarının / atölyelerinin kapasitelerini gelişen teknolojiyi de göz önüne alarak değerlendiren ve raporlayan bir sistem üzerinde çalışılmaktadır. Çalışmalar tamamlandığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de paylaşılacaktır. TUCSAmark Kapasite Raporu Çalışma Grubu Mustafa DORALP Başkanlığı’nda oluşturuldu ve çalışmalara başladı.)

Ürün Geliştirme Çalışma Grubu. Çalışma Programında yer alan Kentsel Gelişim projesi kapsamında aktif rol alınması hedefi ile ilgili olarak, geçen yıl Üyelerimizden Doralp firmasının önerisi üzerine Doralp, Türk YTONG, Fibrobeton ve YAÇEM’in katılımları ile Çelik Yapı ve Bileşenleri Ürün Geliştirme Çalışma Grubu (ÇG 901) oluşturuldu. Çalışma Grubu’nun gördüğü lüzum üzerine, NERO proje ve taahhüt şirketi ile de işbirliği yapıldı ve YAÇEM bünyesinde bir Çelik Yapı Koordinatörlüğü tesis edildi. Çelik Yapı Koordinatörlüğü, bir örnek çalışma gerçekleştirmek amacıyla 3 proje üzerinde iş geliştirme çalışmalarına başladı. Bu projenin hedefi; sektörümüzün özellikle çok katlı çelik yapılarla konut sektörüne daha yaygın girmesi için araştırma yapmak ve sistem geliştirmektir. 

Dış Ticaret Komitesi. 19 Haziran 2014 tarihli Genel Kurul’da alınan karar ile Dernek Tüzüğü Madde 2 aşağıdaki şekilde revize edilmişti. 
Derneğin amacı, Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmaktır.

2014 yılında, TUCSA üyeleriyle ticari ilişkilerin ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla; 3 kişilik Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) delegasyonu, 12 kişilik Bangladeş Heyeti ve Çek - Türkiye Müşterek Ticaret Odası (ÇTMTO) Türkiye Ofisi Genel Sekreteri derneğimizi ziyaret etmiş ve görüşmeler gerçekleştirilmişti. 2015 yılında bir Çin Heyeti de işbirliği olanaklarını geliştirmek için talepte bulunmuş olup, görüşmeler devam etmektedir.

Tüzüğümüzün Amaç Maddesine uygun olarak ve üyelerimizden gelen talepler üzerine, derneğimiz gerek yurtdışındaki çelik yapılarla ilgili iş yapan üyelerimizin çalışmalarını desteklemek, gerek yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla bir çalışma başlattı ve ilk aşamada Afrika ülkelerinin ziyaretinin uygun olacağı değerlendirildi. 9 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulunda, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’ndeki olanaklar görüşülerek konu ile ilgili olarak aşağıdaki karar alındı:
“6. Dış Ticaret Komitesi. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda, üyelerin dış ticaret olanağını desteklemek amacıyla … Afrika pazarındaki hedef ülkelerin değerlendirilmesi ve ziyaret planlaması için Dış Ticaret Komitesi’nin oluşturulmasına, Komite’nin Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü’nün Başkan Yardımcısı Selami GÜREL tarafından yürütülmesine” oybirliği ile karar verildi. 

Daha sonra, 11 Mayıs 2016 tarihinde Kenya, Mozambik ve Nijerya’nın bakan ve büyükelçi düzeyinde katılım sağladığı Afrika-Türkiye İnşaat Forumu öncesinde tarafımdan Kenya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Kiema KILONZO ile kısa görüşme yapıldı ve Haziran ayı içinde Kenya Büyükelçisi’nin ziyaret edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.  

Dış Ticaret Komitesi’nin kuruluşuyla ilgili duyuru, 14 Mayıs 2016 tarihlerinde tüm tüzel kişi üyelerimizle paylaşıldı ve katkıda bulunmak isteyen üyeler Dış Ticaret Komitesine katılmaya davet edildi. 

YAÇEM Faaliyetleri. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) geçen dönemde verilen karar paralelinde aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütmek üzere hazırlıklarını tamamladı ve bu gelişmeleri web sitesinde (www.yacem.com.tr) duyurmaya başladı. 

Eğitim
o Geliştirme ve Uyum Eğitim ve Kursları
o Mesleki Yeterlik Eğitim ve Kursları
Danışmanlık, Proje Yönetimi ve Kontrol
o Know-How Danışmanlık Havuzu
o Proje ve Mühendislik Hesapları Kontrolü.
o Destek Fonu Danışmanlık Hizmetleri
Hukuk İşleri
o Tahkim Hizmetleri
o Kontrol ve Uzman Mütalaası
o Bilirkişilik
Ar-Ge ve ÜRGE Çalışmaları
Belgelendirme
o TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi
o TUCSAmark Kapasite Raporu (Hazırlık safhasında)
Tanıtım ve Reklam
o Ürün E-Bültenleri
o Yayın Reklamları
o Sponsorluklar
o Sarı Sayfalar
İkinci El Tezgah Satışları

Personel. Teknik Müdürümüz Dr. Berna AYDÖNER kendi isteği ile işten ayrıldı. YAÇEM Genel Müdürü Aydın KULAKSIZ ise 7 Mart 2016 tarihi itibariyle göreve başladı. 

ECCS Komitelerine Katılımın Teşvik Edilmesi. Yönetim Kurulu 4 Mart 2016 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alındı.
ECCS Teknik Komitelerine katılımın sektörümüz açısından önemi ve yararı göz önüne alınarak aşağıdaki teknik komitelere birer akademisyenin gönderilmesi için sponsorluklar tesis edilmesi için üyelerimize duyuru yapılmasına, 
TC 3 Fire Safety (Yangın Güvenliği Komitesi)
TC 7 Cold-formed thin walled Sheet Steel in Buildings (Binalarda Soğuk Şekillendirilmiş İnce Cidarlı Çelik Komitesi)
TC 10 Structural Connections (Birleşimler Komitesi)
TC 13 Seismic Design (Deprem Tasarımı Komitesi)
TC 14 Sustainability and Eco-Efficiency of Steel Construction (Sürdürülebilirlik ve Çelik Yapıların Çevre Dostu Verimliliği Komitesi)

Eğitim Merkezi Tesisi. Yönetim Kurulu 4 Mart 2016 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alındı.
“2002 yılından beri devam eden çalışmalardan da yararlanarak, Eğitim Merkezi Tesisi kurulması için İstanbul’da ulaşım kolaylığı olan bir bölgede bedelsiz yer tahsisi alınması veya vakıf ve benzeri kuruluşlardan düşük bedelle uzun süreli yer kiralama için girişimde bulunulmasına”

Eğitim Merkezi Tesisi konusunda tüm üyelerimiz ve sektörümüzün önerileri büyük önem taşımaktadır. 

İstKA Projesi. İstanbul Kalkınma Ajansı (İstKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Kentsel Gelişim için Çelik Yapılar Tasarım Platformu” projemiz (TR10/16/YNY/0267) 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla İstKA’ya sunuldu. Projenin toplam bütçesi: 1.334.125 TL olup, proje onaylandığı takdirde bunun %90’ı (1.200.712,50 TL) Kalkınma Ajanslığından hibe olarak talep edilmiş olup TUCSA payı %10 (133.412,50 TL) olacaktır. Projenin onaylanıp onaylanmadığı muhtemelen Haziran ayı içinde bildirilecektir.

Yönetmelik Onayı. TUCSA Tahkim Kurulu Yönetmeliği 9 Mayıs 2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Tahkim hizmetinin amacı; sektördeki gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın uzman hakemlerden oluşan TUCSA Tahkim Kurulu’nun yardımıyla sektör paydaşlarının sorunlarının süratli bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olmaktır. Sektör paydaşları ve ilgililer sözleşmelerinde anlaşmazlıkların çözüm mercii olarak TUCSA Tahkim Kurulu’nu gösterdikleri takdirde ihtiyaç halinde TUCSA Hakem Heyeti atanacak ve Tahkim Kurulu görevini yürütecektir.

“Çelik Yapılar” Süreli Yayını. 15. yılını kutlayan Çelik Yapılar yayınımızın 47 No.lu Ocak-Şubat-Mart 2016 sayısı yayımlandı. 

ÖNÜMÜZDEKİ PLANLI FAALİYETLER
Sektörün yurtdışındaki tanıtımı ve desteklenmesi kapsamında;
o Haziran ayı içinde Kenya Büyükelçisi’nin ziyaret edilmesi,
o Haziran ayının ilk yarısında Dış Ticaret Komitesi ilk toplantısı,
o Afrika ülkeleri ziyaretinin planlanması,
Bölge Toplantısı (TUCSA Üyeleri ile) 
o Ankara (Haziran 2016)
o İstanbul (Eylül / Ekim 2016)
o İzmir (2 Kasım 2016)
Hafif Çelik Yapılar Sektör Danışma Kurulu (SDK-1h) ve Proje ve Müşavirlik Sektör Danışma Kurulu (SDK-2) toplantıları (Haziran 2016)
17. Yapısal Çelik Günü (Marriott Asya Otel, 24 Kasım 2016 Perşembe) 
Komite Toplantıları
Eğitim ve Kurslarla ilgili olarak;
o İMO Sakarya Şubesi’nin daveti üzerine Çelik Yapılar Semineri
o Mimarlar Odası ile koordineli olarak “Çelik Yapıların Mimari Tasarımında Yangın” semineri (Ankara)  
o 2016 Eğitim ve Kurslar programı yayımlanacak
Yayınlarla ilgili olarak:
o “AICS 358-10 ANSI/AISC 358-10: Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications (Deprem Etkisi Altındaki Süneklik Düzeyi Yüksek ve Süneklik Düzeyi Sınırlı Moment Aktaran Çelik Çerçeveler için Karakteristik Birleşimler)” dokümanının yayımlanması,
o Çelik Yapılar yayınımızın 48 No.lu Nisan-Mayıs-Haziran 2016 sayısının yayımlanması,
o Dernek bünyesinde, MYK mesleki yeterlik sınav merkezi açılması ön çalışmaları,
Takip ettiğimiz yönetmelik ve standartlarla ilgili olarak;
o Çelik Yapılar bölümünün revizyonu ile yeni hazırlanan Hafif Çelik Yapılar ve Kompozit Yapılar bölümlerini de içerecek şekilde güncellenen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği taslağının sunumu ve görüşülmesi için 2-4 Haziran 2016 tarihlerinde AFAD tarafından Ankara’da düzenlenecek Türkiye Sismik Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Çalıştayı’na katılım sağlanacak. 
o Çelik Yapılar Yönetmeliğinden sonra şimdi de Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliğinin hazırlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirilecek. 
o Türkiye İMSAD bünyesinde oluşturulan Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalara katkı ve katılım (Bu çalışma grubunun çekirdeğini TK-3 Yangın Komitemiz oluşturmuştur)
ECCS ve STK’lar ile ilişkiler;
o ECCS’in iki yılda bir düzenlediği European Steel Bridges Awards 2016 yarışmasına Türkiye’den katılımın teşvik edilmesi (proje katılımı için son tarih: 27 Mayıs 2016) 
o ECCS Tanıtım Kurulu (PMB) ve İcra Kurulu (MWG) toplantılarına katılım (Brüksel, Eylül 2016)
o ECCS Genel Kurulu (Stockholm, 13-15 Kasım 2016)
o Üye olduğumuz ve bizim üyemiz olan Dernekler ile ilişkinin sürdürülmesi, 
o Türkiye İMSAD tarafından 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan Sustainable Build Environment (SBE 2016) Konferansının organizasyonuna katkı ve katılım,
o Diğer ilgili derneklerle işbirlikleri  
 

ÜYELERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ
Genel Kurulu kararlarının ve Genel Kurul’da onaylanan 2016 Bütçe Uygulama Yönergesi’nin (http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=4) gözden geçirilmesi,
Yönetim Kurulu’nun 4 Mart 2016 tarihli toplantısında alınan karar paralelinde, ECCS Teknik Komitelerine birer akademisyenin gönderilmesi için sponsor olunması,
Grup-1 üyeleri için, henüz TUCSAmark Yapısal Yeterlilik Belgesi almamış üyelerin yıl sonuna kadar belge almak üzere hazırlık yapması,
TUCSAmark Belgelendirme Sisteminin geliştirilmesi için Ankete katılmanız,
Aşağıdaki konular dahil, sektörle ve derneğimizle ilgili tüm görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız:
o Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (www.yacem.com.tr
o Eğitim ve Kurs Merkezi olacak bir Dernek Binasının yapılması,
o MYK Sınav merkezi oluşturulması, 
o Eğitim ve kurs gereksinimleriniz ve istekleriniz, 
o Üyelerimizin ve sektörümüzün yurtdışında tanıtımı ve dış ticaret çalışmaları.

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği