TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları Kursu
Çatı Cephe Konferansı
Hakkımızda > Yönetmelik ve Prosedürler

BÜTÇE UYGULAMA YÖNERGESİ

Bütçe Uygulama Yönergesi, Türk Yapısal Çelik Derneği Bütçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütçe ile ilgili hertürlü işlem bu yönetmelik doğrultusunda uygulanmaktadır.
Yönergeyi görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

ÜYE ALMA PROSEDÜRÜ

Üye alma prosedüründe amaç, Türk Yapısal Çelik Derneğine, Ana Tüzük'te belirtilen esaslara ve Derneğin seçicilik prensiplerine uygun üyelerin alınmasını sağlamak üzere usul ve esasların belirlenmesidir.
Prosedürü görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

TUCSA TAHKİM YÖNETMELİĞİ

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Tahkim Yönetmeliği, Dernek Tüzüğünün 24/1’nci maddesi gereğince Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına (ICC Rules of Arbitration), 6100 Sayılı HMK’nun 407-444 maddeleri hükümlerine, ilgili tarifelere ve ticari teamüle dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik; gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın TUCSA tahkimi ile çözüleceğine dair usul ve esasları içerir.
Yönetmeliği görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği