TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi

Cihangir'de Eski Eser Ahşap Ev

Proje Sahibi
Selçuk Erdoğmuş 
Yatırımcı
 
Mimari Tasarım
Seda Bildik
 
Yapısal Tasarım
Yılmaz Karatürk
 
Çelik Yapı Yüklenicileri
 
Cihangir'de 1900 başları yapılan ve uzun yıllar aynı aile tarafından kullanılan ahşap evin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış, yapının çelik konstrüksiyon taşıyıcı sitem üzeri ahşap giydirme olarak uygulanması öngörülmüştür. Restorasyon Projesi Raporu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kılıçali Mah., Rıfkı Efendi-Hasibe Hanım Sk. Akarsu yokuşunda yer alan 137 pafta, 55 ada, 1 parseldeki ahşap yapının restorasyon projeleri; 26.04.2004 tarihli 16047 nolu karar doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılmadan; Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul İtfaiye Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucu, imar yasaları ve yönetmelikleri doğrultusunda, teknik detaylar projeye aktarılmıştır. Yapılan düzenlemelerin, restitüsyon projeleri ile uyumlu olması ve cephe düzenini bozmamasına önem verilmiştir. Yapı geçmişte olduğu gibi; günümüzde de konut olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Yapı, yapılan yol düzenlemeleri sonucu yüzeyin altında olduğundan proje doğrultusunda 52 cm yükseltilmiştir. İki bağımsız bölümden meydana gelmektedir. Bağımsız olarak iki bölümün girişleri geçmişte olduğu gibi Rıfkı Efendi Sok. sağlanmaktadır. Restorasyon projesinde, 1 numaralı bağımsız bölümün girişi, restitüsyon projesinde konum ve boyutlarla yer almaktadır. Bodrum kattaki 1 nolu bağımsız bölüm, restitüsyon projesindeki bölüntü sistemine göre biçimlendirilmiş, günümüzde gerekli olan teknik ve mekansal konfor koşulları eklemlenmiştir. Banyo ve mutfak imar yönetmelikleri doğrultusunda, hava bacası yoluyla havalandırılmaktadır. Bu nedenle, mekanda hava bacasının mekansal düzenlemeyi bozmayacak biçimde yer alması sağlanmıştır. Toprakaltı bölümde depo vardır. Zemin Kat (2.80 kotu) Planı'nda ise; günümüz yasaları çerçevesinde, mevcut merdivenlerin kamusal alandan, yapıya ulaşım sağlaması nedeniyle restitüsyon projesinde ana giriş olan kapının, imar kanunları doğrultusunda kullanılamayacağını görmekteyiz. Belediye ile yapılan görüşmeler sonucu parsel sınırları içerisinde kalan, kamulaştırılamayacak olan alan içerisinden yapıya sokaktan bağlantı sağlanmış ve restitüsyon projesinde görülen tali giriş kullanılmıştır. Zemin kat kotunda, bu nedenle iç mekan kurgusunda giriş hollerinin konumları farklılaşmıştır. Restitüsyon projesinde belirlenen, ana merdiven bölümü korunmuş, kullanıcıların tek bir aile olması nedeniyle, 2. bölümde yer alan merdiven iptal edilmiştir. Günümüz kullanımları göz önüne alınarak, Oda 2'ye özel banyo alanı oluşturulmuştur. Restitüsyon projesinde varolan ıslak hacim alanları günümüz koşullarına göre düzenlenmiştir. Birinci kat konutun yaşam alanı olarak tasarlanmış; bu nedenle salon mutfak ve oturma bölümü olarak düzenlenmiştir. Düzenleme yapılırken, merdiven ve ıslak hacim alanlarınının değişmemesine özen gösterilmiştir. Birinci katın Hasibe Hanım Sokağı'ndan olan girişi, kamusal alanda yer aldığı için kullanılamamaktadır. Ancak, cephe özelliklerini değiştirmemek amacıyla; iptal edilmemiş; cephede kapı olarak korunmuştur. Konutun iki bölümlü olma özelliği plan şemasında belirgindir. Tek bir ailenin kullanımına yönelik olması nedeniyle, ikinci bölümde yer alan merdiven bu katta da iptal edilmiştir. Geçmişteki mutfak alanlarının; günümüz fonksiyonlarını karşılamaması nedeniyle, konutta önemli bir bölüm mutfak alanının oluşturulmasına ayrılmıştır. Zemin ve birinci kattaki havalandırma bacaları Belediye ve İtfaiye Md. görüşleri doğrultusunda konumlanmıştır. İkinci kat planında; restitüsyon projesindeki merdiven iptal edildiği için, mekan tek bölüm olarak kullanılmaktadır. Yapı; betonarme yüzer temel üzerine çelik karkas olarak inşa edilecektir. Yapının kat yükseklikleri; imar yönetmeliklerine göre, cephede herhangi değişiklik yapılmadan yeniden düzenlenmiştir. Yapının restitüsyon projesinde ön görülen cephesi aynen korunmuştur. Kat planlarının oluşumunda, mevcut duvar bölüntülerine uyularak; günümüz fonksiyonlarına göre biçimlendirilmesine çalışılmıştır. Tarihi yapıların biçimlendirilmesine uygun olmayan, imar yönetmeliklerine çözüm bulunmaya özen gösterilmiştir. Yapının dış duvarları çelik konstrüksiyon üzeri, plaka yonga levha (osb) üzeri ahşap kaplamadır. Duvarlar iç mekanda yangın yönetmeliklerine de uygun olarak taş yünü üzeri alçı levha kaplanacaktır.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği