TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman Bey 21 Ocak 2020 tarihinde ziyaret edildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman Bey 21 Ocak 2020 tarihinde, Derneğimizce ziyaret edilmiştir.
22.01.2020
 2-3 Aralık 2019 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı sırasında yaptığımız ön görüşmeye istinaden, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman Bey 21 Ocak 2020 tarihinde, aşağıda belirtilen heyetimizce ziyaret edilmiştir.

    H. Yener GÜR’EŞ, Başkan

    Prof. Dr. Hasan ŞENER

    Dr. Kağan YEMEZ

    Nur ÖZKAN, TUCSA Dernek Müdürü

    Aydın KULAKSIZ, YAÇEM Gn. Md.

 

İlk tanışma ziyareti niteliğinde olan ziyaret sırasında, kendilerine önceden iletilen ekteki görüşme gündeminde belirtilen hususlar, 50 dakika süre içinde kendilerine aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, kendilerine sunulan dosyada aşağıdaki dokümanlar da yer almıştır:

    Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Tanıtım Dokümanı (2020)           

    Deprem ve Kentsel Dönüşümde Çelik Yapılar Etüdü (2017)

    USAD kapsamında Depremde Dönüştürülebilir Çok Amaçlı Afet Hazırlık Yapıları projesi (2012)

 

Yapılan görüşmelerde;

1. Daire Başkanlığının bugün için önde gelen ilgi alanının depremde hasar görmesi olası 300.000 konutun güçlendirilmesi olduğu anlaşılmıştır. Hedeflenen ise, bu binaların güçlendirme işleminin, içindeki insanların sağlıklı bir şekilde tahliyesine imkan verecek şekilde yapılmasıdır. Bunun için düşünülen: İBB’nin planlayıcı ve yol gösterici rol üslenmesi, inşaat işlerinin bina sahipleri tarafından yaptırılmasıdır. Bu amaçla, STK’lardan görüş ve model önerilerinin toplanması, daha sonra bu görüşlerin üniversitelere gönderilerek görüşe açılması düşünülmektedir.

    Burada, güçlendirme projelerinin yeni yapı projesinden daha fazla deneyim istediği, hatalı bir güçlendirme projesinin binanın davranışını değiştirerek, yapıyı daha fazla riske sokma ihtimalinin olabileceği, dolayısıyla güçlendirme projelerinin yetkin mühendisler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu konuda oluşturulacak çalışma grubuna TUCSA da davet edilecektir.

 

2. Daire Başkanı tarafından çelik yapıların daha pahalı olduğu yönündeki ifadesine karşılık, çelik yapıların, projesine bağlı olarak bazen daha pahalı, bazen daha ucuz olabileceği, ancak yaşam döngüsü içinde her zaman daha ekonomik olacağı anlatılmıştır. Pahalı denmesinin altında yatan önemli bir nedeninin de yetkin olmayan mühendislerin ağır çözümlerinden kaynaklanabileceği, arzu edilirse bu konularda da destek verebileceğimiz belirtilmiştir.

 

3. Yürütülmekte olan ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik olan “Doğal Afetler Eğitim Parkı” konusunda Yönetim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Ece CEYLAN BABA’nın Dr. Selçuk İZ ile koordineli olarak Türkiye İMSAD namına Tuzla Belediyesi ile işbirliği halinde bir proje geliştirildiği, arzu edilirse bu konuda da destek verilebileceği ifade edilmiştir. Projeyi yapacak firma ile anlaşma yapıldığı, Türk-Alman Üniveristesi’ndeki örnekten de yararlanarak maliyeti düşük çadır tipi ve taşınabilir bir sistem düşündükleri öğrenilmiştir.

 

4. Daire Başkanı tarafından;

    a. Bu temasların sürdürülmesinin yararlı olacağı ve ilgili çalışmalar için görüşümüze başvurulacağı,

    b. Derneğimizin faaliyet alanlarının geniş bir yelpazeye dağılmış olması nedeniyle, İtfaiye Daire Başkanı ile görüşüldüğü gibi yüksek yapılar, şehircilik ve imar, çevre, ulaşım, spor, sağlık ve kültür tesisleri gibi konularda ilgili Daire Başkanlarının ziyaret edilmesinde yarar olabileceği,

    belirtilmiştir.

 

 

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile temasların periyodik olarak sürdürülmesi, önerilerimizin tekrarlanması, diğer ilgili daire başkanlıklarıyla da temasların başlatılması planlanmaktadır. 


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği