TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
efectis-intertek seminer
Casp 2019
Tube & Steel İstanbul
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA ULUSLARARASI CASP 2019 SEMPOZYUMUNA START VERDİ

Küresel boyutta yılda 2,5 trilyon USD kayba neden olan korozyonu masaya yatıracak olan CASP 2019 uluslararası sempozyumu TUCSA tarafından ECCS ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Bildiri özeti gönderme süreci başladı.
19.05.2018

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) sempozyumunun ilk duyurusu yayımlandı.

NACE International Today
tarafından yayımlanmış olan "International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology (IMPACT)" çalışmasına göre 2017 yılı için küresel boyutta dünyamızın korozyon nedeniyle kaybı, diğer bir deyişle korozyon maliyeti yılda 2,5 trilyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Bu da küresel gayri safi milli hasılanın (GSMH - GDP) yaklaşık %3,4’ü. Söz konusu çalışma, alınacak korozyondan koruna önlemleriyle küresel çapta bu kaybın %15 ilâ %35 arasında önlenebileceğini belirtmektedir.

Resmi rakamlara göre Türkiye’nin 2017 GSMH’sının
3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL olduğuna ve yukarıda belirtilen oranlara göre Türkiye’nin korozyondan kaybı her yıl 105 ilâ 245 milyar TL arasında olduğu hesaplanabilir. Buradan hareketle alınacak önlemlerle kısa vadede bu kaybın önemli bir kısmının kurtarılması mümkün olabilecek, ülke ekonomisine her yıl 15 ilâ 35 milyar TL katkı sağlanmış olacaktır.

Bu konuda TUCSA Yüzey Koruma Komitesi tarafından Ocak 2017 ayında başlatılan çalışmalar Nisan 2017 tarihinde ECCS’in ilgili birimlerine taşınmış, 14 Eylül 2017 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan Genel Kurul’da da mutabık kalınmıştır. CASP 2019 sempozyumu daha sonra ECCS Yüzey Koruma Komitesi (TC4) tarafından da tartışılmış ve Sempozyum
aşağıda verilen konulardaki yenilik ve gelişmeleri kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.   

1.   Korozyonun Getirdiği Maliyet
2.   Korozyon Yönetimi 
3.   Korozyonu Önleme ve Kontrol Stratejileri 
4.   Teknolojideki Dönüşümler ve Değerlendirmeler
5.   Korozyonun Esasları 
6.   Korozyon Modellemesi 
7.   Korozyon Önleyiciler
8.   Hızlandırılmış ve Açık Hava Deneyleri
9.   Korozyon İzleme ve Değerlendirmesi
10. Yalıtım Altındaki Korozyon (CUI)
11. Korozyon Algılayıcıları
12. Hasar Araştırma Teknikleri
13. Yüzey Hazırlığı ve Ön İşlemler
14. Boya ve kaplamalar 
15. Galvanizleme Teknikleri
16. Korozyona Dayanıklı Malzemeler
17. Tesisler ve Altyapılar için Malzemeler 
18. Tesisler ve Altyapılar için Koruyucu İşlemler
19. Süreç Güvenliği ve Risk Analizi / Yönetimi
20.  Şartnameler ve Standartlar
21.  Uygulama Örnekleri

Teması ve konuları yukarıda belirtilen sempozyumun, uluslararası Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecek bildiri özetleri için süreç başlamıştır. Sempozyuma ilişkin önemli tarihler aşağıdadır.


21 Eylül 2018             Bildiri özetleri için son tarih

19 Kasım 2018           Kabullerin bildiri hazırlayanlara bildirimi
11 Şubat 2019            Nihai bildirilerin teslimi
25 Mart 2019              Kabullerin bildirileceği son tarih
22-24 Mayıs 2019       Sempozyum (3 Gün)

CASP 2019 uluslararası sempozyumu, çeliğin yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri olan korozyon korkusunu bir kere daha masaya yatırarak, alınan ve alınabilecek önlemlerin ve bu alanda gelişen teknolojilerin kullanıcılar, uygulayıcılar ve akademik çevrelerle paylaşılması sağlayacak, konuya ilişkin tasarruf konusunda kamunun dikkatini çekecektir.


Uluslararası alanda şimdiden dikkat çekmeye başlayan bu sempozyuma ait ekteki flyer dokümanını indirebilirsiniz. Organizasyon komitesi, bu uluslararası etkinliğin kendi adres gruplarında paylaşılmasını tüm ilgililerden talep etmektedir.

CASP 2019 uluslararası sempozyumu ile ilgili güncel bilgilere 
http://www.casp2019.org/en/ web sitesinden ulaşabilirsiniz.


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği