TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi

Türkiye’de İlk Çelik Yapılar Yönetmeliği Yayımlandı

Çelik Yapılar Yönetmeliği, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin 2006 yılından itibaren süren çalışmaları sonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecek.
05.02.2016

Türkiye’de ilk defa hazırlanan Çelik Yapılar Yönetmeliği 4 Şubat 2016 tarih ve 29614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle resmiyet kazandı. Çelik Yapılar Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160204-2.htm) bağlantısından indirilebilmektedir.

ÖNCESİ

Bu çalışmanın öncesinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 2006 yılında yapılan stratejik değerlendirmede “Çelik Yapılar Yönetmeliği” ile “Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği” ihtiyaçlarının, sektörümüz adına ülkemizdeki en büyük eksiklikler arasında yer aldığı belirlendi. Söz konusu ihtiyaç ilk olarak 14 Aralık 2006 tarihinde Türk Yapısal Çelik Derneği heyetinin – o zamanki adıyla - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Sayın Oktay ŞENDUR’u ziyareti sırasında kamu ile paylaşıldı. Bunun üzerine, YFK Başkanı’nın şifahi talimatı doğrultusunda Prof. Dr. Gülay ALTAY, H. Yener GÜR’EŞ, Ş. Denizer GÜR’EŞ ve Necati ÇELTİKÇİ’den oluşan komisyon koordinasyonunda hazırlanan “Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi” Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 7 Nisan 2007 tarihinde yayımlandı.
20 Aralık 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ Bey’e sunulan talebimizi takiben, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokole istinaden deneyimli bir akademik çalışma grubu tarafından “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Esasları” taslağı hazırlandı.
Söz konusu taslak dokümanın sektör ile paylaşılması amacıyla düzenlenen “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Çalıştayı” Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE’nin teşrifleriyle 19 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Türkiye ve çelik yapı sektörü açısından büyük önem taşıyan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” taslak dokümanını hazırlayan komisyonda görev alan, Türk Yapısal Çelik Derneği üyelerinden Prof. Dr. Cavidan YORGUN, Prof. Dr. Erkan ÖZER, Prof. Dr. Cem TOPKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER’e Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Marriott Asya Otel’de düzenlenen 16. Yapısal Çelik Günü kapsamında gerçekleştirilen Sektör Ödülleri Töreni’nde “Teşekkür Plaketi” verildi. Yapısal Çelik Günü’ne iştirak edememiş olan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami MERDİN’e 7 Ocak 2016 Perşembe günü, bilahare Müsteşar Yardımcısı Mücahit DEMİRTAŞ’a 2 Şubat 2016 Salı günü “Teşekkür Plaketleri” Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Vekili Yener GÜR’EŞ tarafından makamlarında ziyaret edilerek sunuldu.

YÖNETMELİK TANITIM TOPLANTISI

Türkiye’de inşaat ve çelik yapılar sektörü açısından büyük önem taşıyan 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” yayınlandığı gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığında düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.
Çelik yapılarla ilgili olarak; 36 yıl önce yayımlanan ve halen yürürlükte olan TS 648 “Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” standardı, kullanılan hesap yöntemleri ve malzeme alanında dünyada meydana gelen gelişmelere karşı güncelliğini kaybetmiştir. Bu bağlamda, 36 yıldır ilk defa çelik yapılar konusunda sektörün, Dünya standartlarında bir yönetmeliğe kavuştuğunu aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI, “Bu çalışmalar sadece bakanlığımız tarafından yürütülmemiştir. Konunun uzmanları tarafından sunulan tebliğler, sektör paydaşları ve akademisyenlerimizin görüş ve önerileri, bu yönetmeliğin hazırlanmasında bizlere yol göstermiştir” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI, Bakan Yardımcısı Mehmet CEYLAN, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami MERDİN, proje ekibinde yer alan akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşen basın toplantısında yönetmelik çalışmalarında emeği geçen akademisyenlere plaketleri Sayın Bakan Fatma Güldemet SARI tarafından takdim edildi.
Bakan SARI, konuşmasının sonunda teknik bilgi ve birikimleri doğrultusunda desteklerini esirgemeyen ve katkı sağlayan; İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne, akademisyenlere,  sivil toplum kuruluşlarına, sektör temsilcilerine ve basın mensuplarına,  bakanlığının adına şükranlarını sundu.

 BUNDAN SONRA YAPILACAKLAR

2006 yılında başlatmış olduğumuz çalışmaların bundan sonraki aşamasında atılacak 3 adım daha kalmıştır:

1. Adım: 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak, bu yönetmeliğin uygulamasına ilişkin eğitimler Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından planlamaya alınmış olup, kısa süre sonra eğitim programı yayımlanacaktır.

2. Adım: Türk Yapısal Çelik Derneği 2007 yılında yayımlamış “Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi” yerine, ihaleye çıkacak yatırımcı ve yüklenicilerin işini kolaylaştıracak “çelik yapı imalatı”, “kaynak”, “yüzey koruma”, “çelik yapı montajı” gibi konularda ayrı ayrı şartnameler hazırlayacaktır.
3. Adım: Daha önceki önerimizin ikinci aşaması olan, ülkemiz ve sektörümüz adına büyük önem taşıyan “Hafif Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” için 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışma başlatılması beklenmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği, bu konuda da üzerine düşeni yapmaya hazırdır.


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Böyle bir yönetmeliğin çıkmasında emeği olan herkese öncelikle teşekkürlerimi iletirim. Dünyada yönetmelikler belirli periyotlarla güncellenmektedir. Umarım bizim ülkemizde de bu şekilde güncellenerek devam eder.
Ömer Mungan / 16.11.2016
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği