TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2021
Çelik Yapılar Abonelik
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

Dış Ticaret: Çek -Türkiye Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreterinin TUCSA Ziyareti

2006 yılında Prag’da kurulmuş olan Çek-Türkiye Müşterek Ticaret Odası Türkiye ofisinden Genel Sekreter Alena Yurdagül 11 Temmuz 2014 Cuma günü Türk Yapısal Çelik Derneği’ni ziyaret etti.
14.07.2014
Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den sanayicilerin biraraya gelmeleri sonucunda 2006 yılında Prag’da kurulmuş olan Çek - Türkiye Müşterek Ticaret Odası (ÇTMTO) Türkiye ofisinden Genel Sekreter Alena Yurdagül 11 Temmuz 2014 Cuma günü Türk Yapısal Çelik Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) adına Başkan Vekili H. Yener Gür’eş ve Teknik Müdür Dr. Berna Aydöner katıldı. Karşılıklı olarak, bu ziyaretten duyulan mutluluk ifadelerinden sonra, H. Yener Gür’eş, TUCSA’nın kuruluşu, etkinlikleri, vizyonu ve uluslararası ilişkilerini özetle açıkladı. Daha sonra Genel Sekreter Alena Yurdagül ÇTMTO hakkında bilgi verdi. 70 kadar üyesi olan ve üyelerinin yaklaşık %90’ı Çek firmalarından oluşan ÇTMTO’nun çalışmaları kapsamında aşağıdaki hususlara değinildi: - ÇTMTO’nun temel işlevi; Türkiye’deki hukuki ve ekonomik çevreye aşinalık, mal ve hizmetler için arz-talep hakkında bilgi, dil bilgisi ve piyasaya giriş konusunda muhtemel ortaklarla işbirliği gereksinimlerin karşılanmasında üyelerine yardım etmektir. - Yapısal çelik ve çelik yapılar konusunda Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bu toplantının bir başlangıç olduğu ifade edildi ve işbirliğinin başarıya ulaşması için koordinasyonun sürekliliğinin sağlanmasının gerekliliği belirtildi. - Çek tarafı bu ilişkilerin gelişmesi için; karşılıklı ziyaretler ve ikili görüşmeler gibi müşterek etkinlikler, Bruno’da gerçekleştirilen ve özellikle Rusya, Almanya, Polonya, Slovakya, Macaristan gibi çevre ülkelerinin katıldığı 80 kadar fuardan ilgili olanlara Türk iş adamlarının katılmaları arzu edilmektedir. - Çek firmaları da Türkiye’deki bazı fuar ve etkinliklere katılmaktadır. - 8 Nisan 2004 tarihinde Prag’da imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2007 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü” yürürlüğe girmiştir. - T.C. Başbakanı 3 Şubat 2013 tarihinde Prag’a resmi ziyarette bulunmuş, ziyaret sırasında 80 kadar Türk işadamı Başbakan ile beraber bulunmuştur. Bu ziyareti takiben İMMİB tarafından Brno’da 7-11 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 55. Uluslararası Mühendislik Fuarı’na toplu katılım planlanmıştır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi ve görüşleri ekteki CTMTO Newsletter’de bulabilirsiniz. - Çek Cumhuriyetinde, üniversiteler ile işbirliği halinde çalışan firmaların ileri derecede know-how sahibi oldukları, ancak ağır sanayi başta olmak üzere bazı firmaların ise teknolojilerinin güncelliğini kaybetmiş olabileceği görüşülmüştür. Yapısal çelik ve çelik yapılar konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için aşağıdaki konular üzerinde çalışılabileceği konusunda mutabık kalınmıştır. - TUCSA vasıtasıyla yürütülecek ziyaretlerin ve ilişkilerin yapısal çelik ve çelik yapılar konularıyla sınırlı tutulmasının verimliliği artırabileceği, - İşbirliğini geliştirme çalışmalarının; Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticaretin artırılmasıyla sınırlı tutulmayıp, küresel taahhüt işlerinde de gözönüne alınmasında yarar olacağı, - Fuara katılım ve ikili (B2B) görüşmelerin değerlendirilebilmesi için; ÇTMTO Genel Sekreteri tarafından fuarlar hakkında daha detaylı bilgi sağlanması, üyeleri arzu ettikleri takdirde üyelerinin tanıtımı için ilk yıl TUCSA’ya stand tahsis edilmesi, ilişkilerin gelişmesine bağlı olarak takip eden yıllarda Türk firmalarının da katılımının teşvik edilmesi, - ÇTMTO ile TUCSA birbirlerinin ilgili etkinlerini ve eğitimlerini duyurmaları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesinin sağlanması, çıkan fırsatların karşılıklı olarak paylaşılması, - Çek Cumhuriyeti Çelik Yapılar Derneği (CAOK) ile TUCSA arasındaki ilişkilerin, ülkeler arasındaki ilişkilerin de artırılması yönündeki çalışmalara katkıda bulunacak şekilde geliştirilmesi, - TUCSA’nın uluslararası ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan e-platfomuna, arzu ettikleri takdirde ÇTMTO ve CAOK’un da katılmasında, yarar olduğu değerlendiirlmiştir. Dostane bir atmosferde gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda, tarafların yapacakları hazırlıkları takiben en kısa zamanda tekrar biraraya gelmeleri yönündeki isteklerini belirterek ve karşılıklı iyi dileklerle toplantı sona erdi. Çek-Türkiye Müşterek Ticaret Odası ve Çek Cumhuriyeti hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. http://ctsok.eu/index.php?lang=tur http://www.mzv.cz/ankara/tr/

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği