TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
EUROCORR
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA 2014 Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2014 Perşembe günü Altunizade Ramada İstanbul Asia Oteli’nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu bir dönem daha görevine devam ederken, Genel Kurul tarafından diğer birimlerin seçimleri ile Tüzük’te önemli değişiklikler yapıldı.
23.06.2014
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Haziran 2014 Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 14.00’de Altunizade Ramada İstanbul Asia Oteli’nde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan, H. Yener GÜR’EŞ, Mustafa TOLUNAY ve Cem HAYDAROĞLU’ndan oluşan Divan Heyeti yönetiminde yapıcı bir atmosfer içinde geçen Genel Kurulda geçen dönem Yönetim Kurulları ve Denetleme Kurulu oy birliği ile ibra edildi. 2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI tekrar seçildi ve Dernek ve Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulları aşağıdaki üyelerden oluştu. TUCSA Yönetim Kurulu Nesrin YARDIMCI Başkan H. Yener GÜR’EŞ Başkan Yardımcısı Ö. Selçuk ÖZDİL Sayman Fadıl DEMİREL Üye Mustafa DORALP Üye Daniş EKİM Üye Selçuk İZ Üye Mehmet KANAT Üye Melih ŞİMŞEK Üye Veysel YAYAN Üye Cavidan YORGUN Üye Cüneyt VATANSEVER Yedek Üye Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN Yedek Üye Selami GÜREL Yedek Üye Mustafa TOLUNAY Yedek Üye Hüseyin OCAKÇI Yedek Üye YAÇEM Yönetim Kurulu Nesrin YARDIMCI Başkan H. Yener GÜR’EŞ Başkan Yardımcısı (Murahhas) Selçuk ÖZDİL Sayman Harun BATIRBAYGİL Üye Hasan ŞENER Üye Cüneyt VATANSEVER Üye Cavidan YORGUN Üye Denetleme Kurulu Sezai GÜVENSOY Başkan Ş. Denizer GÜR’EŞ Üye Hakan UÇAR Üye Disiplin Kurulu Yaşar MARULYALI Başkan E. Görün ARUN Üye Gülay ALTAY Üye Seçimlerin ardından, Dernek Tüzüğünde 10 madde üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 13-14 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Arama Konferansı paralelinde yapılan başlıca değişiklikler aşağıda olduğu gibidir: DERNEĞİN AMACI Madde. 2: Derneğin amacı, Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmaktır. DERNEK ÜYELİĞİ Madde. 8 Başvuru sahibinin; yukarıda Madde 7’de belirtilen iştigal alanlarından hangisi ile ilgisi olduğu, firmanın büyüklüğü ve kapasitesi, değerlendirme süresi içinde veya bitiminde, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç kişilik bir heyet veya uluslararası akreditasyona sahip bir tarafsız denetleme şirketi tarafından kontrol edilerek belirlenir. Tüzel Kişi üyelik için başvuracak adayın firması hakkındaki bilgilerin ön inceleme için Dernek Genel sekreterliğine sunulmasını ve bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde teyidini müteakip yapılacak Derneğe üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı üreticilerinin kapasite ve mali büyüklükleri, derneğimiz tarafından hazırlanmış olan TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Esaslarına göre belgelendirilerek belirlenir. Sektörün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Üye Alma Prosedürü’nde belirtilen kriterlere sahip olmayan firmalara hazırlıklarını tamamlamaları için Yönetim Kurulu tarafından iki yıla kadar süre verilir. Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, Genel Kurula götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. Asli üyeliğe giriş ödentisi en az 1.500.- TL olup, Genel Kurul toplantısında yeniden belirlenebilir. Onursal üyelik, Yönetim Kurulunun bu konudaki önerisinin Genel Kurulca kabulü ile gerçekleşir. Onursal üyeler ve akademisyen üyeler ile üye derneklerden giriş ödentisi alınmaz. GEÇİCİ MADDELER: Geçici Madde. 2-Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelendirmesi Geçiş Dönemi Derneğe yeni girecek üyelere Madde-8 uyarınca uygulanacak kapasite ve mali büyüklük belirlemesine ilişkin kurallar, hali hazırda dernek üyesi olan ve Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesine sahip olmayan, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarına da uygulanacak ve uygulama 31 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. Belgelendirme işleminin, muteber nedenlerle, verilen bu tarihe kadar tamamlanamaması halinde Yönetim Kurulu tarafından ek süre verilebilir. Tüzük’te yapılan diğer önemli bir değişiklik de Genel Kurul tarihinin Haziran ayından Şubat ayına alınması olmuştur. Böylece ilk Mali Genel Kurul Şubat 2015 ayında yapılacaktır. Genel Kurul ayrıca, 2014-2015 Döneminde ECCS Başkanlığının Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI tarafından devralınması ve ECCS etkinlikleri kapsamında “8th International Symposium on Steel Bridges: Innovation & New Challenges 2015” uluslararası sempozyumu ile ECCS Yıllık Toplantılarının 14-18 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermiştir. Dilek ve öneriler bölümünün bu yılki teması ise Türk Yapısal Çelik Derneği ve Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin daha etkin çalışmalar yürütebilmesi amacıyla yeterli bir binaya kavuşması dilekleriydi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Büyük bir enerji ile çalışmalarına başlayan Yönetim Kurulu 19 Haziran 2014 akşamı ilk Yönetim Kurulu toplantısını yaparak, görev bölümünü belirledi.
TUCSA 2012-2014 Haziran Dönemi Faaliyet Raporu'na http://www.tucsa.org/images/yayinlar/calisma_raporlari/TUCSA%20Faaliyet%20Raporu%202012-2014%20r5.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği