TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları Kursu (T101)
Casp 2021
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA Arama Anketi Sonuçlandı

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, sektörün ve derneğin bugüne kadarki gelişimi değerlendirmek ve TUCSA’nın stratejisini yeniden belirlemek üzere üç aşamalı olarak planlanan çalışmanın birinci aşaması olan TUCSA Arama Anketi başarıyla sonuçlandı.
16.04.2014
1989 yılında başlayan kuruluşunu 1992 yılında tamamlamış olan Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) yaklaşık 2000 yılına kadar Türkiye’de “Yapısal Çelik ve Çelik Yapı Sektörü”nün oluşmasına çalışmış, günümüze kadar da sektörün gelişmesi yönünde çalışmalarını sürdürmüş, sektörün ve derneğin bugün ulaştığı noktada, yeni bir basamağa daha sıçramanın zamanı geldiğini değerlendirmiştir. TUCSA Yönetim Kurulu, derneğin ve sektörün bugüne kadarki durumunun değerlendirilmesi, sektörün geleceğe yönelik beklentileri paralelinde TUCSA’nın geleceğinin yeniden şekillendirmesi için yaklaşık 6 ay önce başlattığı çalışmaların birinci aşaması olan TUCSA Arama Anketi 11 Şubat 2014 tarihinde başlatılmış, Mart ayı ortalarında tamamlanmış ve 28 Mart 2014 tarihinde de Yönetim Kuruluna sunulmuştu. Doku İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı’ndan alınan profesyonel destek ile 3 aşamalı olarak planlananan strateji çalışmaları kapsamındaki TUCSA Arama Anketi aşağıda belirtilen üç grup sorudan oluşmaktaydı: 1. TUCSA’nın Güncel Durumunun Değerlendirilmesi 2. TUCSA’nın Olmasını İstediğiniz Durumu 3. TUCSA’nın En Çok Değer Katan ve Katacak Olan Etkinlikleri? Anket çalışması 79 geçerli anketle, başarıyla gerçekleştirildi. Ekte sunulan TUCSA Arama Anketi Sonuç Raporu’nda sunulan ve dikkat çeken hususlar şu şekilde özetlenebilir: 1. TUCSA’nın gerek algısı ankete katılanlar tarafından farklı seviyelerde fakat yeterli bulundu. Bununla birlikte; 1.1. “Bütünü temsil etme” yönünden değişik paydaş gruplarından daha fazla üyeye sahip olması ve “Daha fazla gündem yaratıcı” olması öngörülürken, 1.2. “Sektörün büyümesi için gösterdiği faaliyetler”, “tanıtım faaliyetleri” ve “sektörü yurt içinde ve yurt dışında temsil” konularındaki algısı en yüksek puanı aldılar. 2. TUCSA’nın uyguladığı etkinlikler ve tanıtım/bilgilendirme araçlarının önceliklerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenirken; 2.1. “Kamuoyunun çelik yapılar konusundaki bilincinin arttırılması”, “Kalite” ve “Yasal mevzuat, standartlar ve belgelendirme” önem derecesi en yüksek etkinlik olarak, 2.2. “Eğitimler” ve “Kamuoyunun çelik yapılar konusundaki bilincinin arttırılması” önem derecesi en yüksek tanıtım/bilgilendirme araçları olarak belirlendi. 3. TUCSA’nın önümüzdeki dönemlerde nasıl bir algıya sahip olmasının arzu edildiği konusundaki sorulara verilen yanıtlarda; uygulanan / öngörülen tüm nitelik ve algıların yüksek puan alması (5 puan üzerinden en az 4,11 ilâ 4,65 puan arasında) memnuniyet vericiydi. Bunların arasında en yüksek puanı alan; 3.1. Nitelikler: “Bilgilendirici”, “Aktif”, “Sektörü Geliştirici” ve “Güçlü” olması yönündeki istekler, 3.2. Etkinlik alanları: “Standartların oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin olan”, “Yönetmelik, yasa ve diğer mevzuatın oluşturulmasında etkin olan”, “Sektörün büyümesi için faaliyette bulunan” ve “Bilgi üretim ve paylaşım merkezi olan” Ankete katılanların önceliklerini gösteriyordu. 4. TUCSA’nın önümüzdeki dönemlerde “çalışma konuları” ve “etkinlik, tanıtım ve bilgilendirme” konularının önceliklerine ilişkin yanıtlarda da yüksek puanların verilmesi memnuniyet vericiydi. Bunların arasında en yüksek puanı alan; 4.1. Çalışma konuları: “Kamuoyunun çelik yapılar konusundaki bilincinin geliştirilmesi”, “Kalite”, “Yasal mevzuat, standartlar ve belgelendirme” ve “İnovasyon (Yenilikçilik/Yaratıcılık)”, Bilgilendirici”, “Aktif”, “Sektörü Geliştirici” ve “Güçlü” olması yönündeki istekler, 4.2. Etkinlik ve tanıtım/bilgilendirme araçları: “Eğitimler” ve “Web sitesi” ve “Yurtiçi ve yurtdışı fuar, sergi v.b. organizasyonlar” olarak belirlendi. 5. “TUCSA’nın yaptığı faaliyetlerden size en çok değer katan, en önemsediğiniz üç tanesini seçer misiniz?” sorusuna verilen yanıtlardan aşağıdaki beş etkinlik aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 5.1. Yapısal Çelik Günü 5.2. Çelik Yapılar Dergisi Yayınlamak 5.3. Eğitim Seminerleri 5.4. Yapı Çeliği İşleri Taknik Şartnamesi 5.5. Kurslar (Çelik Yapı Akademisi) 5.6. İhtisas Fuarları Düzenlemek Strateji çalışamasının ikinci aşaması olan Arama Konferansı / Çalıştayı da 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli’nde Kartepe Green Park Resort Otel’de gerçekleştirildi. Sözkonusu çalışmanın son aşamasında ise Arama Konferansı / Çalıştayı’ndan çıkan sonuçlar gözönüne alınarak, muhtemelen Haziran 2014 ayı içinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak “TUCSA Stratejisi ve Eylem Planı” ile çalışmalar sonuçlandırılmış ve önümüzdeki dönem için derneğimizin yol haritası tamamlanmış olacaktır.

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği