TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSAmark BELGELENDİRME PROGRAMI GÜNCELLENDİ

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından 2003 yılından beri verilen TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelerinin dayandığı "TUCSAmark Belgelendirme Programı", sistemi daha etkin hale getirmek ve 20 yıllık deneyimden yararlanmak amacıyla geniş ve yetkin bir kadro tarafından iki yıla yakın süre çalışılarak güncellendi.
12.07.2023
Yeni yayımlanan TUCSAmark Belgelendirme Programı v4.1'e göre Belge geçerlilik süresi 3 (üç) yıl olarak belirlenirken TUCSAmark Programı’nda şu değişiklikler yapıldı;

1. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) belgelendirme kuruluşu oldu.
2. Yalnız TUCSA üyeleri değil, yurtiçi ve yurt dışında tüm sektör paydaşlarının belgelendirilmesi ve sistemin yaygınlaştırması hedeflendi.
3. Belgelendirilecek kuruluşun teknik, mali, İGS, taşeron ve çevre yeterliliklerini değerlendirebilmek için denetim sistemi daha ayrıntılı ve rafine hale getirildi.

TUCSAmark Hakkında

Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM), TUCSAmark Belgelendirme Programı çerçevesinde belgelendirme amacı ile kurum ve kuruluşların nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinim ve aşamaları ile belgenin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları düzenler.

YAÇEM, kuruluşlara TUCSAmark Belgelendirme Programı esaslarına dayalı belgelendirme hizmeti vermektedir. Belgelendirme sırasında başvuran kuruluşa ilişkin denetimler yapılırken, aynı zamanda taşeron yönetimi konuları da incelenir.

TUCSAmark Belgelendirme Programı prosedürlerinin gereklerine tam olarak uygunluğu teyit edilen kuruluşlar YAÇEM tarafından belgelendirilir. Bu programın hazırlanmasından ve geliştirilmesinden TUCSAmark Teknik Komitesi, yürütülmesinden onaylanmasından YAÇEM İcra Kurulu sorumludur.

Bu program, teklif ekinde başvuru sahibine gönderilir ve sözleşme aşamasında karşılıklı olarak imza altına alınır.

TUCSAmark’IN SAĞLADIĞI KAZANIMLAR

İşveren, Mal Sahibi veya Yatırımcı Kuruluşlara Yönelik:
• Teknik beklentilerinin karşılığını kimden ve hangi koşullarda elde edileceğini sağlıklı olarak bilebilecek.
• Projeye uygun olan kuruluşa çabuk ulaşarak para ve zaman kaybından kurtulacak.
• Birlikte çalışacağı kuruluşları yeterlilik, yetkinlik ve kalite bakımından önceden değerlendirilmiş olanlar arasından seçilebilecek.
• Yetkili kişilerden hizmet alacak ve işin kalitesine güvenebilecek.
• Sigortasını ve vergisini ödeyen, iş güvenliği ve iş sağlığına özen gösteren, çevreye ve onu korumaya özen gösteren, toplumsal sorumluluklarını yerine getiren kuruluşlarla çalışma olanağı elde edilebilecek.
• İhalelerde sağlıklı fiyat değerlendirmesi yapılabilecek.
 
Yapı Sektörüne Yönelik:
• Ulusal ve uluslararası projelerdeki imalat ve hizmet kalitesinin yükselmesi.
• Yönetmelik ve standartlar gibi tamamlayıcı çalışmaların aranılır hale gelmesi.
• Özdenetim mekanizmalarının gelişmesi.
• Çelik yapıların avantajlarını daha da belirginleştirerek inşaat endüstrisine çelik yapı teknolojilerinin sağlıklı bir biçimde kazandırılmasına yardımcı olması.
• Hakça rekabet koşullarının oluşması.
• Tüm sistemin yazılı belgelere dayanması kayıt dışılılığın önlenmesi.
 
Çelik Yapı Sektöründe Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik:
• Kuruluşların yeterliliği ve yetkinliği ile çelik yapı sektörü içindeki konumu onaylanmış olacak.
• Yatırımcı ve işverenlerin kuruluşlara ulaşması kolaylaşacağından yeni iş olanakları doğacak.
• Programı uygulamanın getireceği kazanımlarda teknolojinin gelişimi süreklilik kazanacak, buna bağlı olarak üretim kalitesi ve rekabet gücü de artacak.
• Uluslararası kuruluşların yüklenici seçiminde avantaj elde edilebilecek.
• Sektörde öz denetim ve "benchmarking" mekanizması oluşacak.
 
TUCSAmark tanıtım dosyası ve başvuru formunu ekten indirebilirsiniz.

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği