TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
EUROCORR
Tevfik Seno Arda Lisesi

Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu

Her sene farklı bir tema ile farklı bir üniversitede düzenlenmesi planlanan sempozyumlardan ilki ''Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu'' başlığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla'da 7 Mayıs 2013’te gerçekleştirilecek.
30.01.2013
Mimarlık gündeminde her zaman önemli bir yeri olan yarışmalar, zamanının mimarlık dinamiklerini izlemek için özel bir alan oluştururlar. Sempozyumunun amacı bir düşünce üretme platformu oluşturarak, yarışma ortamının canlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Konular
Yarışmaların süreçleri, hukuki dayanakları, prosedürleri, bürokratik yönleri gibi, sürecin kendi iç dinamiği üzerine bugüne kadar pek çok söz söylenmiş, bu konularda pek çok çalışma yapılmıştır. Bu sempozyumun temel amacı, üzerinde çokça söz üretilen konuların tekrarından çok, yarışmaların farklı yönleri ile mimarlık dünyasındaki yerine odaklanabilmektir.
Türkiye'de bilinen geçmişi Cumhuriyet'ten günümüze uzanan yarışmalar, zengin bir hikaye birikimine sahiptir. Her yarışma sadece sahnedekiler için değil, sahne arkasında duran pek çok kişi için de anlatılmayı bekleyen bir hikaye barındırır. Sempozyumun ana temasını "yarışma hikayeleri" oluşturmaktadır, tartışılması beklenen konular arasında belli dönemlere göre yarışmaların mimarlığımızdaki yeri ve etkileri, yarışma yolu ile elde edilen yapıların mimari kritikleri, mesleki kariyer ve gelişimde yarışmaların rolü, katılımcıları veya işverenleri açısından yarışmaların anlamı gibi konular da dahil olup, sempozyumu zenginleştirecek katkılar olarak görülmektedir.
Başvuru
Sempozyuma katılım için, 300 kelimelik bildiri özetinin aşağıdaki takvime uygun olarak sempozyum@yarismaylayap.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Sempozyum Takvimi
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 25 Şubat 2013, Pazartesi
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 4 Mart 2013, Pazartesi
Bildiri Tam Metninin Gönderilme Tarihi: 15 Nisan 2013, Pazartesi
Programın İlanı: 22 Nisan 2013, Cuma
Sempozyum: 7 Mayıs 2013, Salı
Yayın
Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen ve yukarda belirtilen tarihe kadar tamamlanmış olarak teslim edilen bildiriler, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak sempozyum kitabında yer alacaktır.
Sempozyumla ilgili detaylı bilgileri http://www.arkitera.com/haber/index/detay/11786 linkinde bulabilirsiniz.
 

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği