TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Küresel ısınma, iklim değişikliği, AYM ve döngüsel ekonomi gibi konuların tümünü kapsayan Sürdürülebilirlik teması TUCSA için 2021-2023 yıllarının öncelikli teması olarak kabul edildi. Konunun sürekliliği ile sürdürülebilirliğini sağlanmak üzere Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından AYM Eylem Planı hazırlandı ve bir seri AYM Panellerinin yapılacağı açıklandı.
05.01.2022
Yaz aylarında yaşanan büyük yangınlar, ülkemizde ve dünyada bugüne kadar görülmemiş ölçüde büyük fırtınalar, hortumlar, tsunami, Grönland’da yağmur yağması ve buzul erimeleri, seller…

Bunların hepsi, doğayı hoyratça ve bencilce kullandığımız ve tahrip ettiğimiz için gelmiyor mu başımıza? Kendimiz ve gelecek nesiller için doğanın kendini yenileyebileceği koşulları sağlama zorunluluğumuz var. Dünya bu sorunların farkına çok erken vardı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin temel nedenlerinden olan sera gazı salımının kontrol altına alınabilmesi için AB Komisyonu; 1973 yılında kabul ettiği Çevre Eylem Programı (Environmental Action Programme) ile bu konudaki çalışmaları başlattı.

Çelik sektörü, 11 Aralık 1997'de Kyoto'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 3. Taraflar Konferansı'nda kabul edilen, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası çerçeve niteliğindeki Kyoto Protokolünün kabulünden beri küresel ısınma sorunu ile yakından ilgilenmektedir. Bu ilgi, Kyoto Protokolünün 2020 yılında sona erecek olması nedeniyle 2015 yılında yapılan ve Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşmasına göre Türkiye 2021-2030 yılları arasında sera gazı emisyonunu %18 ilâ %21 arasında azaltmayı planlaması kapsamında daha da artmıştır.

Dünyadaki bu gelişmelerin sonucu olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa’yı 2050 yılında ilk karbon nötr bir kıta haline getirmeyi hedef alan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) belgesini 11 Aralık 2019 tarihinde yayımlandı. Bu belge, Avrupa’da sera gazı [başlıcaları su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3)] salımının 2030 yılına kadar 1990 yılına oranla %55 oranında azaltılmasını ve 2050 yılına kadar sera gazı salımının sıfırlanmasını hedef almaktadır.

Türkiye’nin de taraf olduğu bu konudaki çalışmalar muhtelif bakanlıklar tarafından sürdürülürken, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi Daire Başkanlığı koordinasyonundaki, üyesi olduğumuz METAL-TEK Komitesi’nin 23 Mart 2021 tarihli toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) (EU Green Deal) paralelinde yürütülmesi gereken çalışmalar görüşüldü. Bu kapsamda, “2030 Çelik Stratejisi” hazırlanması konusunda çalışmak üzere bir Demir Çelik Çalışma Grubu kurulmasına karar verildi.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, AYM, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve döngüsel ekonomi gibi konuların tümünü kapsayan Sürdürülebilirlik teması TUCSA için 2021-2023 yıllarının öncelikli teması olarak kabul edildi. Konunun sürekliliği ile sürdürülebilirliğini sağlanmak üzere Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından AYM Eylem Planı hazırlandı. Bu kapsamda;
1. Buna paralel olarak, iklim değişikliği ve sera gazı salımı konusunda yapılabilecekleri değerlendirmek amacıyla TUCSA tarafından ilk aşamada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi Daire Başkanlığı himayelerinde, başta stratejik ortağımız TÇÜD olmak üzere ilgili tüm STK’lar ile koordineli olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı 30 Eylül 2021’de İstanbul’da gerçekleştirdi.
2. Çalıştay sırasında üst düzey yetkililerin katılımıyla, 9 masada 8 farklı konuda yapılan çalışmaların sonucunda belirlenen sorunlar ve öneriler, önce masa koordinatörleriyle koordineli olarak düzenlemiş ve ekteki “AYM Çalıştayı Yuvarlak Masa Tutanakları” dokümanı hazırlanarak AYM’nin tüm katılımcıları ile paylaşılmıştır.
3. Söz konusu ilk sonuç ve önerilerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sonuçların ortak akılla geliştirilebilmesine katkıda bulunmak üzere Şubat 2022 başından Nisan ayı ortalarına kadar sekiz AYM Semineri yapılması planlanmaktadır.
4. Bu çalışmaların sonucunda tamamlanacak AYM Sonuç Raporu ilgili tüm kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve sanayi kuruluşları ile paylaşılacaktır.
5. Konu, Sürdürülebilir Dünya İçin veya For A Green Planet mottosu ile 2022 yılı boyunca Çelik Yapılar dergisinde ve aşağıdaki etkinlikler dahil her platformda kullanma kararı vermiştir.
a. AYM Panelleri (online)
b. 2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2022) (25-26 Mayıs 2022) (online)
c. 10th International Symposium on Steel Bridges for A Green Planet (Eylül 2022)
d. 23. Yapısal Çelik Günü (23-24 Kasım 2022)

İlgili Haberler
SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI TASLAĞI YAYIMLANDI
TUCSA AYM ÇALIŞMA GRUBUNUN İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2030 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA AYM ÇALIŞTAYINA DAVET
2020’NİN ARDINDAN GELECEĞE UMUTLA ve ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLA BAKALIM
AYM ÇALIŞTAYI BAKAN VARANK’IN AÇILIŞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ÇELİK SEKTÖRÜ, BAKAN VARANK TARAFINDAN AÇILAN AYM ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU
ÇANLAR DÜNYA İÇİN ÇALIYOR
DOĞAYA RAĞMEN Mİ, DOĞAYI ÖNEMSEYEREK Mİ?
SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANiZMASI GELiYOR
SEKTÖRÜN GELECEĞİ AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ÇALIŞTAYINDA KONUŞULDU 

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği