TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi

SEKTÖRÜN ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİ (Mart-Nisan 2022)

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş, Çelik Yapılar dergisinin 75. sayısında CASP 2022 etkinliğine değindi.
01.06.2022
CASP 2022 ULUSLARARASI KONFERANSI
https://caspconferences.com

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak düzenlenen “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” uluslararası sempozyumu 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde LaresPark Hotel’de, 24 Mayıs 2019 tarihinde Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) restorasyonunu yerinde incelemek üzere yapılan teknik gezi ile gerçekleştirildi.

CASP serisinin ikincisi olan 2. Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Konferans ve Sergisi (2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel) Covid-19 küresel salgını göz önüne alınarak online olarak 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Çelik sektörü
için yaşamsal önemi haiz korozyonun bilimsel ve mühendislik açısından bütün yönleri ve çelik ile diğer malzemelerin korozyondan korunması konuları CASP 2022 kapsamında ele alınmaktadır.

Her konferans veya sempozyumda kendimize şu soruyu sorarız: “Neden katılmalıyım bu etkinliğe?” İşte yanıtları:

1. Konuk Konuşmacılar
Konferansta dünyaca ünlü sekiz uzman konuk konuşmacı yer alacak. Aşağıda kariyerleri hakkında bilgi verilen bu konuşmacılardan, korozyon mühendisliği ve korozyondan korunmaya dair yenilikleri dinleyebileceğiz. Aynı zamanda olası sorularımızı konuşmacılara yöneltme imkânımız da olacak.

Prof. Dr. Hüsnü Gerengi

Sunum Konusu: “A comparative analysis of the corrosion characteristics of electro-galvanized steel coated with epoxy zinc-free and zinc-rich coating in 5% NaCl”

Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Düzce Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve 2015 yılından beri Uluslararası Korozyon Konseyi (International Corrosion Council - ICC) nezdinde Türkiye temsilcilerinden biridir. Gerengi
Eylül 2020’den beri İtalya’da Bergamo Üniversitesinde misafir profesör olarak “Biodegradible Implants” konusunda çalışmaktadır.

Konu uzmanlığı ve odak noktası; korozyon, korozyon kontrolü, korozyona dayanıklı malzemeler ve korozyon önleyiciler - ilkeler ve mekanizmalar. Gerengi, korozyon inhibitörü çalışmalarında Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS) yöntemini kullanan ilk araştırmacıdır. Bir inhibitör ekleyerek bir korozyon hücresindeki empedansın uzun vadeli gelişimini araştırmaktadır. Bu teknik sayesinde inhibitörlerin ve kaplamaların etkinliğini ölçebilir ve nitelendirebilir. Korozyonun yanı sıra, plastik ve kauçuk malzeme teknolojisi, ayrıca plastik ve kauçuk katkı maddeleri üzerine araştırma ilgileri vardır. Dinamik ve donanımlı laboratuvarı şu anda birçok doktora sonrası araştırmacı doktora öğrencisi, yüksek lisans ve lisans öğrencisi için bir bilgi ve araştırma merkezi haline gelmiştir.

Korozyona dayanıklı çelik, Al, Cu ve pirinç alaşımları Mg bazlı biyolojik olarak emilebilir tıbbi implantlar ve korozyona dayanıklı yapı malzemeleri, laboratuvarında devam eden araştırma konularından bazılarıdır. Birçok ulusal ve uluslararası konferansta davetli olarak çok sayıda konferans veren Gerengi, yüksek etkili dergilerde 55'ten fazla SCI bilimsel makalesi yazdı. Kendisinin bor katkılı korozyon inhibitörlerine dayanan kredisine devam eden yedi patenti bulunmaktadır.

Dr. Pierangela Cristiani
Sunum Konusu: “Microbial corrosion of industrial steel and copper alloys”

Dr. Pierangela Cristiani, 2013'ten beri Avrupa Korozyon Federasyonunun “Mikrobiyal Korozyon” (WP10) Çalışma Grubuna başkanlık ediyor. Biyoloji Yüksek Lisans Derecesi (Università degli Studi di Milano) bulunan Cristiani, ilk olarak mikrobiyal korozyon ve kirlilik önleyici tedaviler alanlarında araştırmalara öncülük etti.

Cristiani, İtalyan Ulusal Elektrik Kuruluşunun (ENEL) özelleştirilmesinden ve araştırma departmanlarının özel şirket CESI SpA'ya teslim edilmesinden sonra endüstriyel şirketler bünyesinde kariyerine devam etti. ABD, Avrupa ve İtalya’da araştırma projeleri ve hizmetlerinde yer aldı. 2006 yılından itibaren ise kariyerini yalnızca kamu araştırma faaliyetlerine adadı. Şirketi olan "Ricerca sul Sistema Energetico - RSE" adlı kamu araştırma kuruluşunda çalışmaya başladı.

Mikrobiyal yakıt hücreleri ve mikrobiyal elektrosentez gibi güçten gaza mantığında ve enerjiyle ilgili biyo-elektrokimyasal sistemlerin geliştirilmesi, 2008 yılından beri diğer bir ana araştırma alanıdır. Biyokütle enerji süreçleri, endüstriyel tesisler için biyolojik risk değerlendirmesi, jeolojik gaz depolama risk değerlendirmesi doğal su ortamının korunması ve diğer konular Cristiani’nin uzmanlığını tamamlar. Araştırmaları birkaç üniversite ve enstitü ile iş birliği içinde yürütülmekte, 100'den fazla dergi makalesi ve 150'den fazla kongre yayını bulunmaktadır.

Dr. Reza Javaherdashti
Sunum Konusu: “Wall mold formation and methods to prevention them”

Malzeme bilimi ve metalürji mühendisliğinde bir geçmişe sahip olan Dr. Javaherdashti, dünya çapında petrol ve gaz ve enerji santralleri dâhil olmak üzere çeşitli endüstrilerde 400'den fazla korozyon yönetimi projesinde yer almıştır. Springer, CRC Press Elsevier ve yakın zamanda Wiley gibi yayıncılar tarafından yayınlanan sekiz kitabın başyazarı olan Dr. Javaherdashti, çeşitli araştırma makaleleri ve kök neden analizi raporları yazmıştır. Uzmanlığı korozyon yönetimi, Mikrobiyal korozyon (MIC) matematiksel modelleme ve gelecekteki çalışmalardır. Yayımlanan kitaplarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:

• Corrosion Policy Decision Making: Science, Engineering Management, and Economy
• Microbiologically Influenced Corrosion: An Engineering Insight (Engineering Materials and Processes)
• Failure Modes, Effects and Causes of Microbiologically Influenced Corrosion: Advanced Perspectives and Analysis
• Biological Treatment of Microbial Corrosion: Opportunities and Challenges
• Hydrostatic Testing, Corrosion, and Microbiologically Influenced Corrosion: A Field Manual for Control and Prevention
• Corrosion and Materials in the Oil and Gas Industries
• A Global Warning on Corrosion and Environment: A New look at Existing Technical and Managerial Strategies and Tactics
• MIC and Cracking of Mild and Stainless Steels: Bacterial Corrosion of Steels

Javaherdashti, 2019 yılında da düzenlediğimiz ilk “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” uluslararası sempozyumuna da katılmış yaptığı üç konuşma ile çok dikkat çekmiş ve en çok soru alan konuşmacılardan biri olmuştu.

Prof. Dr. Saviour Umoren
Sunum Konusu: “Application of Corrosion Inhibitors for Steel Protection in the Oil and Gas Industry: Challenges and Future Perspectives”

Dr. Saviour A. Umoren, şu anda Suudi Arabistan Dhahran'daki King Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi (KFUPM), Geliştirilmiş Malzemeler için Disiplinlerarası Araştırma Merkezinde (IRC-AM) çalışmaktadır.

Dr. Umoren, Mayıs 2009 - Nisan 2010 arasında Çin Shenyang’da Çin Bilimler Akademisi, Metal Araştırma Enstitüsü (TWAS - CAS) Korozyon ve Koruma için Devlet Laboratuvarında burslu olarak doktora sonrası araştırma görevlisiydi. Kendisi ayrıca TWAS – UNESCO iş birliği kapsamında La Plata Arjantin’deki Teorik ve Uygulamalı Fiziksel Kimya Enstitüsünde (INIFTA), misafir araştırmacı idi.

Umoren, üniversite sistemi içinde, öğretim ve araştırma konusunda 23 yıllık deneyime sahiptir. Asidik ortamda korozyon önleyici geliştirme, petrol ve gaz endüstrisi için korozyon önleyici geliştirme gibi korozyon azaltma alanında birçok araştırma projesine öncülük etmiştir. Baş araştırmacı (PI) ve ortak araştırmacı (Co-I) olarak 1,5 milyon ABD dolarının üzerinde bir araştırma hibesi aldı.

Dr. Umoren, çoğu ISI (International Scientific Indexing) tarafından derecelendirilen uluslararası hakemli dergilerde 150'den fazla araştırma makalesi yazdı / ortak yazarlık yaptı. Birkaç eleştirel inceleme ve kitap bölümü de dâhil olmak üzere yayınlarından bazıları yüksek atıf aldı.

Kendisi, 13 uluslararası derginin yayın kurulundadır ve 150’den fazla uluslararası dergide hakemlik yapmıştır. Üç onaylanmış Amerika Birleşik Devletleri patentine sahiptir. Araştırma ilgi alanları farklı ortamlarda korozyon ve korozyon önleme olaylarının araştırılması üzerine kapsamlı bir şekildedir. Mevcut araştırması korozyon koruması için polimer kompozitler / nanokompozitler ve endüstriyel metaller için çevre dostu korozyon önleyicilerin geliştirilmesi üzerinedir. Kitaplarından ikisinin konuları aşağıdadır:

• 2020 yılında Wiley tarafından yayımlanan “Corosion Inhibitors in the Oil and Gas Industry” adlı kitabın ortak editörü
• Elsevier tarafından 2022 yılında yayımlanacak olan “Polymeric Materials in Corrosion Inhibition: Fundamentals and Applications” kitabının yazarıdır.

Uluslararası Elektrokimya Derneği (ISE), Ulusal Korozyon Mühendisleri Birliği (NACE), Amerikan Kimya Derneği (ACS) ve Nijerya Kimya Derneği (CSN) dâhil olmak üzere bir dizi profesyonel dernek üyesidir.

Prof. Dr. Sergio Lorenzi
Sunum Konusu: “Recent developments in metal additive manufacturing”

Dr. S. Lorenzi, Bergamo Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler (DISA) Bölümünde çalışmaktadır. Araştırma faaliyetleri ağırlıklı olarak Bergamo Üniversitesinin mühendislik laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. 2006’dan bugüne kadar olan araştırma konuları temel olarak metal malzemeler, sivil ve endüstriyel sektör için malzemelerin korozyonu ve dayanıklılığı çimentolu malzemelerin bilim ve teknolojisi ile ilgiliydi.

Araştırmaları temel olarak SD'nin tipik sorunlarına odaklandı. (ING-IND / 22: “Metal malzemelerin, malzemelerin korozyonunun çimentolu malzemelerin ve mikroyapısal araştırması.) İlgilendiği konular: çimento esaslı malzemelerin karakterizasyonu, mekanik ve reolojik (akışbilimsel) davranışlarının değerlendirilmesi, belirli formların incelenmesi, korozyon mekanizmaları ve koruma teknikleri, malzemelerin karakterizasyonu ve fraktografik ve morfolojik incelenmesi ile ilgiliydi.

Metalik malzemelerin korozyonu ve korunması alanında yürütülen araştırma; yüksek basınçlı gazın uzun mesafelerde taşınması için yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çeliklerin (HSLA) gerilmeli korozyon çatlaması (EAC) ve hidrojen gevrekleşmesinin araştırılmasını amaçlamıştır. Araştırmada ayrıca, yeraltı boru hatlarında bulunan NN-SCC (Near Neutral Stress Corrosion Cracking) fenomeni ile ilgili problemler ele alındı. Boru hattı çeliklerinin korozyon ve SCC çalışması, CCTS (CO2 Yakalama Taşıma ve Depolama) araştırmasının bir parçası olarak genişletildi.

Endüstriyel tesislerde ve altyapılarda korozyon sorunları bağlamında, jeotermal ortamlarda, biyoyakıt üretim tesislerinde otoban ve demiryolu ağları ile tarihi / mimari önemi haiz altyapılarında korozyon sorunlarının incelenmesi için önde gelen kamu ve özel şirketlerle iş birliği yıllardır sürdürülmektedir.

Genel korozyona maruz kalan yapıların katodik koruma sistemlerinin tasarımı ile ilgili sorunlar da yaşanmıştır. Özellikle dağıtılmış lineer anotlara sahip sistemlerin (depolama tanklarının alt kısımları) katodik koruma altında potansiyel ve akım dağılımını sonlu elemanlar yöntemleriyle simüle etmek, içme suyu borularındaki elektriksel girişimden kaynaklanan korozyon olaylarının değerlendirilmesi ve deniz uygulamaları için galvanik anotlar veya etkilenmiş akım sistemleri tasarımı.

Hafif alaşımların korozyon problemlerinin bir parçası olarak biyomedikal uygulamalar için kaplanmış magnezyum alaşımlarının davranışını değerlendirmek için araştırmalar yapılmıştır. Daha yakın zamanlarda, yenilikçi eklemeli üretim teknikleri ve yeni sürtünmeli birleştirme teknolojileri (Friction Stir Welding, FSW) tarafından üretilen 3D baskılı malzemelerin korozyon davranışının araştırılmasıyla bağlantılı yeni bir trend etkinleştirildi.

Dr. Lorenzi, yapıların dayanıklılığı üzerine araştırma, betonarme yapılar için çelik donatıların korozyonu ve uygun inhibitör karışımı kullanılması yoluyla önlenmesi ile ilgili problemlerin araştırılmasıyla da ilgiliydi.

Prof. Dr. Yasser Ben Amor
Sunum Konusu: “The usage of green corrosion inhibitors in industrial application and their limitations”

Dr. Ben Amor, Yüksek Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde (HIEST) Analitik Kimya alanında profesördür. Halen Kartaca Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Enstitüsünün (HIEST) direktörüdür.

Fransa, İtalya, Türkiye ve İspanya'da çeşitli üniversitelerde araştırmacılarla birlikte korozyon önleme ve korozyona dayanıklı malzeme teknolojileri konusunda bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Ben Amor ve ekibi aşağıdaki konularda çalışmalarını sürdürmektedir;

• Çinko ve bakır katyonları katkılı polimerlere dayalı toksik olmayan ön işlemler uygulanarak karbon çeliğinin korozyona karşı korunması,
• Bitki ekstraktlarının korozyon engelleyici özelliklerinin tanımlanması ve karakterizasyonu,
• Yeni karbon çeliği korozyon inhibitörlerinin araştırılması ve geliştirilmesi,
• Magnezyum alaşımlarının elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi.

Dr. Yves Günaltun
Sunum Konusu: “Assessment of corrosion in wet gas pipelines”

Dr Yves Günaltun, 1981'de INPG Grenoble / Fransa'dan Elektrokimya Doktora derecesini aldı. 1982'de Total'e katıldı ve emekli olmadan önce Total genel merkezindeki korozyon uzmanlarından biriydi. Kariyeri boyunca ZADCO (BAE), Qatargas (Houston), PTTEP (Tayland), Total Hollanda ve The Petroleum Institute (BAE)'de görevlendirildi.

Saha geliştirme projelerinde, saha operasyonlarına destek, ARGE projelerinde, genç mühendislerin kurum içi eğitimlerinde ve üniversitelerde öğretmenlik görevlerinde bulundu. 70'ten fazla makale yayımladı. 2010 yılında NACE Fellow Onur Ödülü’nü ve 2016 yılında Ohio Üniversitesi Kıdemli Araştırma Üyesi Ödülü’nü aldı. Kendisi, NACE sertifikalı bir CP (Cathodic Protection) uzmanıdır.

Prof. Dr. İlker B. Topçu
Sunum Konusu: “Development of Corrosion Resistance of Structural Steel with Nano-silver Coatings”

Dr. İlker Bekir Topçu, şu anda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. 1988'de doktora derecesini aldı. 1990-1992 yılları arasında Lehigh Üniversitesinde ve 1996-1997 yılları arasında Northwestern Üniversitesinde misafir bilim insanı olarak çalıştı.

Uluslararası alanda yayımlanmış 200 hakemli makalesi ve ulusal dergiler, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyum bildiri kitaplarında 229 bildirisi, 13 kitap bölümü ve 57 güncel bildirisi vardır.

Araştırma alanları; hafif, ağır ve yüksek dayanımlı betonlar, uçucu kül, taban külü, silis dumanı, atık lastik, atık cam ve atık beton gibi endüstriyel atıkların kullanıldığı betonlar, Horasan harçları kompozit malzeme olarak katkı ve katkı maddesi kullanılan beton ile Ferrocement ve beton teknolojisinde yapay sinir ağları (ANN) ve bulanık mantık (FL) tekniklerinin kullanımıdır.

Ödüller ve değerlendirmeler:

• 2018'de “ASCE 2017 Başarılı Hakem” seçildi. Temmuz 2020'de ABD'li ve Hollandalı bilim insanları tarafından hazırlanan, dünyada bilimsel açıdan en etkili 196 kişilik listeye Türkiye’den girdi.
• Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından Ekim 2020'de hazırlanan bir makalede, atıf, h-index, hm-index gibi çeşitli atıf göstergelerine göre yapılan değerlendirmede dünyadaki isimlerin ilk %2'si arasında yer aldı.
• Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen bu bağımsız araştırmada, konu bazında en iyi bilim insanları listesinde "Yapı ve İnşaat" konusunda 27014 yazar arasında dünyada 30. ve Türkiye'de 1. sırada yer aldı.
• Ayrıca Türkiye’de de World Scientist and University Rankings 2021'de ve çeşitli platformlarda çok sayıda bilim ödülü ve onur ödülü almıştır.

2. Yayınlar
CASP 2022 sektörün gelişimine yönelik olarak akademik araştırmaların, endüstriyel yaratıcılıkların ve sanayideki heyecan verici gelişmelerin paylaşılması için mükemmel bir platformdur. Araştırmacılar ve uygulamacılar CASP 2022 web sitesinde (https://caspconferences.com/index.html#mainTopics) belirtilen konularda sunumlar yapacaklardır. Bu kapsamda yapacakları, araştırma ve uygulamalara yönelik sunumlar editörler kurulu tarafından yapılacak belirlemeye göre aşağıdaki uluslararası dergilerden birinde veya bildiri kitabında (proceedings) da yayımlanacaktır.
 
• ScienceDirect Journal (Petroleum Research)
• Journal of Adhesion Science and Technology
• Steel Construction Journal
• Journal of Engineering Research and Applied Science
• CASP 2022 Proceedings to be published in pdf by TUCSA

3. Yenilikler ve İletişim Ağı (Network)

Dinleyicilerin, (https://caspconferences.com/index.html#register) linkten ücretsiz kayıt yaptırabileceği konferans ve sergide;

a. Sunumlar. Ülkemizde önemi yeterince bilinmeyen korozyon ve yüzey koruma alanında dünya çapında başarılara / buluşlara imza atmış sekiz konuk konuşmacı ve çok sayıda bildiri sunacak araştırmacılar ve uygulamacıları dinleme imkânı olacak.
b. İletişim Ağı (Network). Beklenen katılım ile profesyonel ortamı ve atmosferi göz önüne alındığında Konferans; bilim insanları akademisyenler, öğrenciler, araştırma kurumları ve sanayi temsilcileri için fevkalade etkin bir iletişim ağı için uzmanlarla ve müşterilerle tanışma olanağı sunmaktadır.

4. Yeni Ürün ve Hizmetle Tanışma
Sergi, son iki yıldır 21. ve 22. Yapısal Çelik Günlerinde yaptığımız gibi ve oradan edindiğimiz deneyimle CASP 2022 web sitesinde sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Sponsorlar e-serginin avantajlarından yalnız konferans günlerinde değil, aynı zamanda sözleşme tarihinden itibaren konferansın bitimine kadar aşağıdaki hizmetleri alarak yararlanabilmektedir.

1. Sponsor tarafından temin edilecek tanıtım videoları katalog ve broşürler e-sergiye yüklenebilmektedir.
2. Potansiyel müşteriler, ayrıntılı bilgi veya teklif istemek için dolduracakları e-formlar veya internet ortamında yapılacak toplantılar vasıtasıyla sponsor ile temas kurabilmektedir.
3. Potansiyel müşteriler sponsor ile internet (Zoom) toplantısı yapmak üzere randevu isteyebilirler. Söz konusu randevu süreci ve toplantı web yöneticisi tarafından organize edilmektedir.
4. Sponsorluk koşulları, https://caspconferences.com/docs/CASPSponsorship.pdf web sayfasında açıklanmıştır.
 
Korozyon ve yüzey korumayla ilgili tüm akademisyen, kamu ve özel sektör yetkilileri ve uzmanları 2. Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Konferans ve Sergisi (CASP 2022) etkinliğimize davetlidir. Konferanstan üç şekilde yararlanabilirsiniz:

• Dinleyici olarak (Ücretsiz),
• Bildiri sunarak ve yayınlarda yer alarak,
• Sergide yer alarak ve tanıtım olanaklarından yararlanarak.

Ayrıntılı bilgiye http://www.caspconferences.com web sitesinden ulaşılabilir veya yesimgures@tucsa.org adresinden bilgi isteyebilirsiniz.
 

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği