TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı Webinarı
Çelik Yapı Ödülleri
Casp 2019
Tube & Steel İstanbul
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
TUCSA 25. YIL ÖYKÜ YARIŞMASI: "KENT"
Yarışma Hakkında Seçici Kurul Katılım Koşulları SonuçlarTUCSA sizi kente ilişkin yaşanmışlıklarınızı ve hayallerinizi paylaşmaya davet ediyor.


TUCSA Öykü Yarışması, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle ilk kez düzenlenmektedir. Bu yarışmaya katılacak öykülerin, birer edebî yapıt olmalarının yanında, günümüze ve geleceğimize de ışık tutabileceğine inanıyoruz.

KONU: “Kent”

YARIŞMA TAKVİMİ
• Ön Başvuru için Son Tarih: 31 Temmuz 2017
• Yazıların Son Teslim Tarihi: 17 Eylül 2017
• Değerlendirilme Tarihi: 19 - 29 Eylül 2017
• Sonuçların Açıklanması: 5 Ekim 2017
• Ödül Töreni: 26 Ekim 2017, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli

ÖDÜLLER VE ÖDÜLLERE İLİŞKİN KURALLAR
Ödüller
• Birincilik Ödülü 3.000 TL
• İkincilik Ödülü 2.000 TL
• Üçüncülük Ödülü 1.000 TL
Ödüllere İlişkin Kurallar
• Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, yayımlanmak üzere seçilen öykülerin yazarlarına “BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecektir.
• Yayımlanmaya değer bulunan öyküler, kitap haline getirilecek ve öyküsü yayımlanan katılımcılara beşer kopya armağan edilecektir.
• Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir öykünün, sonradan “özgün olmadığı”, başkasına ait, alıntı, kopya veya aktarma olduğu Seçici Kurul tarafından tespit edilmesi halinde yarışmacının ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması durumunda, diğer öykülerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Seçici Kurul karar verir.

YAYIN VE TELİF HAKKI
• Yarışmaya gönderilen öykülerin sorumlusu eser sahibidir.
• Yarışmacılar; 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım haklarını - bedelsiz olarak - yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne devrettiklerini kabul ederler.
• Yukarıda belirtilen kullanım hakları; yarışmaya gönderilen öykülerin sergileme, yayın, kitap, reklâm, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri yayınlarda yazar adı belirtilmek suretiyle Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından kullanılma haklarını da kapsar.

TUCSA’NIN SOSYAL ETKİNLİKLERİ
1992 yılında kurulmuş olan Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)’nın kuruluşunun 25. yılı nedeniyle ilk kez düzenlediği TUCSA Öykü Yarışmasının amacı, diğer sosyal etkinliklerinde de olduğu gibi, çelik yapılar ve sürdürülebilir kentleşme konusunda toplumsal bilince katkıda bulunmaktır. Yarışmanın diğer bir amacı da, sosyal sorumluluğumuz kapsamında edebiyatımıza katkı sağlamaktır.
Doğru tasarlanan ve doğru malzemeyle doğru yapılan her tür yapının güvenli olacağı bilinmektedir. Bununla birlikte Türk Yapısal Çelik Derneği deprem ülkesi olan yurdumuzda, teknoloji ürünü olan çelik yapıların avantajlarından yeterince yararlanılamadığını değerlendirmektedir. Bu düşünceden hareketle, toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlamak üzere;
• 2001 ilâ 2003 yıllarında “Çelik ile istediğiniz formu verebilirsiniz” temasıyla her yıl Çelik Heykel Sergisi düzenledi.
• 2003 Bingöl depreminden sonra, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) desteğiyle ve “kötü yapılaşmadan dolayı çocuklar ölmesin” sloganıyla Kocaeli’de Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nin çelik binasını yaptı ve 2005 yılında Kocaeli Valiliği’ne teslim etti.
• 2004 yılından itibaren her yıl “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması”nı ve takiben kolokyum ile proje sergisini düzenlemektedir.
• 2010 yılında İstanbul’da İtalyan Mimar Alessandro Zoppini Proje Sergisi düzenledi.© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği