TR | EN
Tevfik Seno Arda Kimdir?
1940 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde yapmış. 1963 yılında. İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Kürsüsü asistanlığına kabul edilmiş, 1964'te Fakültece aday gösterildiği Belçika Hükümeti İhtisas ve Araştırma Bursunu kazanarak, iki yıl süre ile Liege Universitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnşaat Mühendisliği Enstitüsü'nde bulunmuştur. Bu süre icinde, enstitü laboratuvarlarında, Prof. Henri LOUIS yönetiminde, doktora çalışmasına esas olanlar başta gelmek üzere çeşitli deneysel inceleme ve araştırmalar yapmıştır. 1968'de "Enine Donatının Aderansa Etkisi" adlı tezle doktorasını vermiştir (İTÜ).Doktor-Asistan olarak bağlı olduğu kürsüde asli görevini sürdürürken, öğretim görevlisi olarak KTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde ve İTÜ Macka Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü'nde degişik dersler vermiştir.

1972 yılında Bitişik Donatı Çubuklarının Aderansı adlı tezi ile üniversite docenti ünvanını almış, Şubat 1973'te İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Betonarrne Ahşap ve Çelik Yapılar Kürsüsü eylemli doçentliğine, Temmuz 1980'de "Gövde Betonlu Kompozit Kirişler" konulu takvim tezi ile aynı kürsü profesörlüğüne atanmıştır. 1972-1973 yaz yarıyılından itibaren, bu kürsüde ve KTÜ İnşaat Fakültesi ile Sakarya DMMA inşaat Bölümü'nde, 1982 yılında kadrosuyla birlikte nakledildiği KTÜ İnşaat Fakültesi Çelik ve Ahşap Yapılar Çalışma Grubu'nda çeşitli yarıyıllardaki lisans öğrencilerine, çelik yapılar konusuyla ilgili olanlar başta gelmek üzere, ahşap, betonarme yapılar, yapı statiği, statik ve mukavemet konulannda dersler vermiş. Bitirme ödevleri yönetmiştir. Aynı yıllarda İTÜ lisans üstü öğretiminde de çelik ve çelik-beton kompozityapılar ağırlıklı derslervermiş, lisans üstü ve doktora tezleri yönetmiştir. iki yılda bir verilen 'European Steel Design Awards' ECCS Çelik Tasarım Ödülünü, 1997 yılında İstanbul Batı Turizm Merkezi ve 1999 yılında Antalya Çelik Piramidi yapılarının teknik danışmanı olarak almıştır. Altmışı aşkın mesleki yayını vardır. Prof. Dr. Tevfik Seno ARDA. öğretimle ilgili ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, çeşitli yönetim görevleri de yüklenmiştir. İTÜ Maçka İnşaat Fakültesinde Kasım 1981'den itibaren dekan yardımcısı ve 1982'de üniversite senato üyesi seçilmiş ve bu yönetimsel faaliyetlerini, Maçka İnşaat Fakültesi'nin diğer inşaat fakültesi ile birleşmesine kadar sürdürmüştür. 1982-1991 yıllan arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu'nun seçimle gelen üyesi olarak çalışmış olup Mart 1988 Ekim 1998 arasında da 11 yıl fakültenin Çelik ve Ahşap Yapılar Çalışma Grubu Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. Fakültede bir süre dekan yardımcısı, Fakülte Kurulu Üyesi, daha sonrada altı yıl İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. İTÜ İnşaat Fakültesi'nin üniversite senato üyesi, İnşaat Fakültesinde Çelik Ahşap Yapıları yanında Betonarme Yapılar ve Yapı Statiği Çalışma Gruplarını da kapsayan Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı ve İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama-Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi görevlerini sürdürmüstür.

inşaat Mühendisleri Odası doğal üyeliğinin yanında, IABSE (Uluslararası Köprü ve Inşaat Cemiyeti) üyesi dönem Başkanı olduğu ECCS (Avrupa Yapısal Çelik Konvansiyonu) teknik komitelerine ECCS genel kurulunca seçilmiş tam üyesi; Türk Yapısal Çelik Derneği kurucu üyesi ve uzun dönem Başkanı olan Tevfik Seno ARDA. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli, dört çocuk babasıdır ve iki torunu vardır.
Projenin Öyküsü | Anlaşmalar - Protokoller | Tevfik Seno Arda Kimdir? | Proje Bilgileri | Yorumlar | Galeri | Video | Sponsorlar