TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU DEĞERLENDİRDİ VE ÖNERİLERİNİ BELİRLEDİ

TUCSA Yüksek İstişare Kurulu, son iki ay içindeki gelişmeler nedeniyle, günlük yaşamımızda olduğu gibi ekonomimizin de bir an önce normalleşmesi için, sektörümüzün alabileceği önlemleri değerlendirmek ve belirlemek üzere 7 Eylül 2016 Çarşamba günü toplandı.
08.09.2016
Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile demokrasimize ve devletimize yönelik olarak, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kapsamlı terör eylemlerinden sonra, ülkemizin geçmekte olduğu sıkıntılı günlerin normalleşmesi için tüm ilgili taraflar yoğun bir şekilde çalışıyor. Türk Yapısal Çelik Derneği, günlük yaşamımızda olduğu gibi ekonomimizde de huzur ve güven ortamının yeniden tesisi için tüm paydaşların dayanışma içinde olması ve devletin bu yöndeki çabalarına katkıda bulunması gerektiği inancıyla Yüksek İstişare Kurulunu geçtiğimiz günlerde acilen toplantıya çağırdı.  

Yüksek İstişare Kurulu, söz konusu kapsamlı terör eylemleri nedeniyle ekonomimizin ve sosyal yaşamın bir an önce normalleşmesi için, sektörümüzün alabileceği önlemleri değerlendirmek ve belirlemek üzere 7 Eylül 2016 Çarşamba günü ilk toplantısını büyük bir katılımla gerçekleştirdi.


Kurul gerçekleştirdiği bu toplantıda mevcut sorunlara ilişkin olarak şu değerlendirmeleri yaptı:


1.     
15 Temmuz girişiminden, ekonomik olarak bazı firmalar kısa vadede çok etkilendi, bazıları etkilenmedi. Ancak bugün etkilenmeyen sektör veya firmaların da orta vadede sorunlar yaşaması olasıdır. Ona göre önlem alınmalıdır.

2.      Ülke içinde özel sektör yatırımlarının azaldığı, yurtdışı yatırımcıların bazı projelerini durdurduğu veya ertelediği gözlemleniyor. Buna karşılık kamu yatırımlarında hiçbir azalma yok.

3.      Piyasalardaki güvensizlik ekonomimiz üzerinde önemli bir etkendir. “Müşterim acaba FETÖ taraftarı olabilir mi?” endişesi, bazı sektörlerde satışları çok ciddi ölçüde etkiliyor.

4.      Başta yabancı sermayeli bankalar olmak üzere, finansman kuruluşları kısıtlamalara gittiler. Bu da piyasadaki nakit darlığını artırdı, teminat mektuplarındaki kısıtlamalar da başta yurtdışı ihaleler olmak üzere ticari faaliyetleri yavaşlattı, iç piyasalardaki tahsilat sorunları da üst seviyeye ulaştı.

5.      Zamanında önlem alınmazsa, piyasadaki nakit ve tahsilat sıkıntısı ile güvensizlik ortamı, önce dayanma gücü az olan küçük firmaların, daha sonra onlarla iş yapan orta ölçekli firmaların zincirleme şekilde iflaslarına neden olabilir.

6.      Bu gün var olan sorunların bir kısmı zaten önceden de vardı. Her şerde bir hayır vardır misali, belki de bu olanlar, dünün ve bugünün sorunlarını çözmek üzere bizlerin elbirliğiyle yaratıcı fikirler oluşturması için fırsattır.

7.      İhracatın öneminin daha da arttığı bu dönemde iş adamlarının “vize” sorunlarının çözülememiş olması yurtdışı ekonomik ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir.

8.      Bu sorunların ortadan kalkması için her şeyi devletten beklemek yerine sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir.

Yüksek İstişare Kurulu sorunları bu şekilde belirledikten sonra, alınacak önlemler konusunda şu hususları not etti:


1.     
Sektörün görüşleri ve önerileri ile sektörün devletimizin bekası için elinden geleni yapacağı konusundaki görüşlerimizin ilgili Bakanlıklarla paylaşılması sağlanacaktır.

2.      Güvensizlik ortamının giderilmesi için;
        a.      Güvensizlik ortamının bir an önce giderilmesinde STK’ların önemi daha da artmıştır. Kamu STK işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
        b.      Ticari ilişkide bulunulan ülkelerdeki tedirginliklerin giderilmesi için sektörümüzün de elinden geleni yapması, Türkiye’nin yurtdışındaki olumsuz algısını değiştirmek için çaba gösterilmesi şarttır.
        c.      Bu maksatla Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, üyesi olduğu Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) çatısı altındaki 17 ülke ve 3 uluslararası organizasyonun temsilcilerine Türkiye’deki durumu ve normalleşmeyi özetleyen mektup gönderilmiş, kısa süre içinde olumlu yansımalar alınmaya başlanmıştır.  

3.      Ekonominin canlılığını muhafaza etmesi ve topluma olumlu mesajlar vermesi için sektör olarak;
        a.      Piyasadaki tedirginliklerin azalmasına ve moralin artmasına katkı için, sanayici üyelerimizin yatırım niyetleri kamuoyu ile paylaşılmalı
        b.      İhracatın artırılması hedef alınmalı,
        c.      Kaliteli iş gücünün artırılması için çalışmalar sürdürülmeli, planlanan “Üniversite Sektör İşbirliği Çalıştayı” hayata geçirilmeli,
        d.      Sektör Strateji ve Eylem Planının hazırlanması için Türkiye İMSAD’ın Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Raporu çalışması gib bir çalışma yapılmalı,
        e.      Nükleer enerji santrallerine tedarikçi olunması konusunda çalışma yapılmalı,
        f.       Sektörün samimiyetle öz eleştiri yapabileceği sorunları ve çözüm önerilerini tartışabileceği ortamlar sürdürülmelidir.

4.      İhracatın artırılması hedefine ulaşmak için;
        a.      Kalitenin ve inovasyonun geliştirilmesi ve markalaşma için gayretler artırılmalı,
        b.      Buna paralel olarak, ürünlerin katma değerini de artıracak AR-GE faaliyetlerinin devlet desteklerinden de yararlanarak geliştirilmesine özel önem verilmeli,
        c.      Dış Ticaret Komitesi çalışmalarına ilave olarak, sektörümüzün dış pazarlarda bilinirliğinin artırılması ve daha başarılı olması için yapısal çözümler araştırılmalı ve geliştirilmeli,
        d.      Rusya, İsrail ve Mısır gibi ülkelerle iyileşen ticari ilişkiler değerlendirilmeli,
        e.      Henüz ihracat yapmayan KOBİ’lerin de ihracata teşvik edilmesi sağlanmalı,
        f.       Müşavirlik ve mimarlık hizmetlerinin yurtdışına açılmasına önem verilmelidir.

5.      Kamudan Taleplerimiz;
        a.      Piyasalardaki güvensizliğin bir an önce giderilmesi sağlanmalı,
        b.      İhracatın desteklenmesi için Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski sigortalarının işlevselliği artırılmalı, bunun için oluşturulan fonlar bir an önce hayata geçirilmeli.
        c.      Vergi sistemi; çalışan kişi ve kuruluşları rahatlatırken, kayıt dışı çalışmaları engelleyerek toplanan toplam vergiyi azaltmayacak şekilde düzenlenmesi için ilgili birlik, sektör dernekleri ve diğer paydaşlarla koordineli olarak gözden geçirilmeli.
        d.      Başta altyapı ve bazı kamu yapıları olmak üzere, Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirilecek yapıların bazılarının çelik yapılmasının ülke ekonomisine önemli yararlar sağlayacağı göz önüne alınarak gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılmalıdır.

6.      Yaratıcı fikirlerin yanı sıra, her zamankinden daha fazla hesaplı olmak, yatırım ve ticari işlemlerden önce fizibilite hesaplarını yapmak gerekir.

7.      Türk sanayicisi genelde “aşkı iş olan” insanlardır. Bu sorunların üstesinden el birliği ile gelinecektir. Bu ülke, bu devlet bizim.

Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu'nun değerlendirmeleri ve önerileri doğrultusunda ilgili komisyonları oluşturmak üzere gerekli çalışmaları başlattı.

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği