TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA Yangın Komitesi Atağa Geçti

6 Mart tarihinde seçilen TUCSA Yangın Komitesi yeni kadrosuyla ilk defa toplandı ve Ar-Ge, Eğitim ve mevzuat konuları başta olmak üzere çeşitli projeleri kapsayan Eylem Planını hazırladı. Bu kapsamda başlatılacak olan “Ar-Ge Pazarı” projesine de öncülük yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesinde iki yüksek lisans öğrencisinin Ar-Ge projesini de destekçilerin dikkatine sunmaya karar verdi.
18.04.2014
TUCSA Yangın Komitesi (TK-3) 6 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantısında yeni Başkan ve Raportör seçimini yaptı; Başkanlığa Efektis Era Yönetim Kurulu Başkanı İlker İBİK, Raportörlüğe Boğaziçi Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Serdar SELAMET seçildiler. Teknik Komitelerin normal şartlarda üç ayda bir toplanmasına karşılık Yangın Komitesi “yapılacak iş çok, zaman ise kısıtlı” sloganıyla çalışmalara başladı ve ikinci toplantısını 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirdi, bir sonraki toplantıyı da 26 Mayıs 2014 tarihinde yapmayı kararlaştırdı. Toplantıda özetle aşağıdaki konular görüşüldü:
 
1. Yangın Komitesinin “Amaç ve Kapsam Belgesi” son şekline getirildi (Ekte sunulmuştur).
2. TK-3 Başkanı İlker İBİK; katıldığı ve Efectis’in başkanlığını yaptığı EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing)’ün son toplantısında yaptığı görüşmeleri ve izlenimleri aktardı, TUCSA Yangın Komitesi’nin Türkiye’de ve uluslararası alanda EGOLF ile işbirlikleri gerçekleştirebileceğini belirtti.
3. Yangın profesyonellerinin sınıflandırılması konusu görüşüldü, bu konuda T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), üniversiteler, odalar ve ilgili STK’lar ile işbirliği yapılması prensip olarak benimsendi.
4. YAÇEM (Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek yapısal yangın eğitimleri / kursları ile belgelendirme konusunda; yurtiçinde üniversiteler, odalar ve ilgili STK’larla, uluslararası alanda NFPA, ECCS Academy, EGOLF, yabancı üniversiteler gibi uzman kuruluşlar ile işbirliklerinin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya konuldu.
5. MMO tarafından verilen “Yangın Tesisat Mühendisliği” sertifikası gibi İMO tarafından da “Yapısal Yangın Tasarımı Mühendisliği” sertifikasının oluşturulması konularında hem MMO hem de İMO ile işbirliği yapılması öngörüldü.
6. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’nin çelik yapılar açısından ele alınması, eksik hususların tamamlanması, standartlarla çelişkili hususların düzeltilmesine yönelik önerilerin hazırlanması amacıyla çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışmada; AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları kapsamında çıkarılan yasalar paralelinde, prensip olarak öncelikle Türk Standartlarının (TS ve TS EN), Türk Standartlarının yeterli olmadığı yerlerden sırasıyla EN ve NFPA standartlarının kullanılması yönünde görüş belirlendi. Bununla birlikte, çelik yapılarla ilgili pasif yangın güvenlik önlemleri konusunda Avrupa Standartları (EN), aktif yangın güvenlik önlemleri konusunda NFPA kodlarının öncelik kazanabileceği değerlendirildi.
7. Türkiye’de çelik yapılarla ilgili yangın standartlarının geliştirilmesi, yapısal yangın konusunda inovatif çalışmaların yapılabilmesi amacıyla bu konulardaki Ar-Ge çalışmalarının teşvik ve koordine edilmesinin gerekli ve yararlı olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda başlatılacak olan “Ar-Ge Pazarı” projesine de öncülük yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesinde iki yüksek lisans öğrencisinin Ar-Ge projesini de destekçilerin dikkatine sunmaya karar verdi.
8. Çelik yapıların yangın güvenliği konusunda kamunun, müşavir ve tasarımcı mimar ve mühendislerin, yatırımcıların ve toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla bir proje başlatılmasına ihtiyaç olduğu saptandı.
9. Gerek Türkiye’deki çelik yapılar için yangın güvenliği bilincinin geliştirilmesi, gerekse bölge ülkeleriyle ilişkilerin arttırılması açısından aşağıdaki seçenekler konusunda araştırma yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi:
    - İleride Türkiye’de bir uluslararası konferans veya sempozyum düzenlenmesi,
    - Üç yılda bir dünya çapında yapılan SIF (Structures in Fire) konferansının Haziran 2017 veya 2020 yılında Türkiye’de bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi,
    - Avrupa’da iki yılda bir yapılan EuroFire konferansının Ekim 2017 veya 2019 yılında ilgili kurum ve STK’larla koordineli olarak Türkiye’de yapılması,
    - Yerli ve bölgesel kurum ve kuruluşların belirlenmesi amacıyla, mevcut envanterin (data base) geliştirilmesi.
 
Efectis yangın laboratuvarlarının da gezildiği ve bilgi alındığı toplantı, Eylem Planının ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü tekrar toplanmak üzere sona erdirildi.
 
Ek: TUCSA Yangın Komitesi (TK-13) Amaç ve Kapsam Belgesi

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği