TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2019
Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları / Çelik Binalarda Deprem Tasarımı Kursu
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

6. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi ve Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu

Türkiye’nin önde gelen 80 inşaat malzemesi sanayi firması ve 29 derneği ile sektörün çatı örgütü olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) düzenlediği 6. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin katılımıyla 4 Aralık 2014 tarihinde Grand İstinye Oteli konferans salonunda gerçekleşti. Sektörün üç paydaşı ve sacayağını oluşturan ‘Müşavir Mimarlar Mühendisler, Müteahhitler ve İnşaat Malzemesi Üreticileri’nin Türkiye inşaat sektörünün 2015 yılı rotasını çizdiği Zirve’nin bu yılki ana teması ‘işbirliği ve güç birliği’ oldu.
08.12.2014
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye inşaat sektöründe işbirliği-güç birliği çağrısına tam destek verdi. İşbirliğinin ilk somut adımının ‘Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun hayata geçirilmesi olduğu ifade edilen Zirve’de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Tasarım, malzeme ve uygulamada kalitenin önemini belirttikten sonra aynı zamanda ‘mevzuatta kalite’ konusuna dikkat çekti ve Türkiye İMSAD’ın düzenleyeceği ve paydaşları biraraya getirecek Çalıştay’a Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener’in açılış konuşmasını yaptığı Zirve’de, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Demir İnözü, Türk Serbest Mimarlar Başkanı Yeşim Hatırlı ile TOBB Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar ve TOKİ Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin, konuşmaları ile yer aldılar. Zirve’ye iş dünyasının önde gelen 500’ün üzerinde temsilcisi katıldı.

Dündar Yetişener: “Türk inşaat sektörünün yeni bir yol haritasına ihtiyacı var.”
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, bu yıl dünya ekonomisi ve ticaretinde beklentilerin altında kalan büyüme ve yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelerin, dünya ekonomisini olduğu gibi başta müteahhitlik ve inşaat malzemesi ihracat pazarları olmak üzere Türkiye ekonomisini de önemli ölçüde olumsuz etkilediğini söyledi. Bu olumsuz sürecin üstesinden gelebilmek için Türk inşaat sektörünün yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dündar Yetişener, “Bugün burada, kamu ve özel sektörden yetkili ve uzmanlarla birlikte yapılacak oturumlarla işbirliği-güçbirliği alanlarını, düzenlemelerini ortaya koyacak, yöntemlerini birlikte tartışacağız.

Önümüzdeki yılın da gerek dünya gerekse Türk ekonomisi için yine zorlu geçeceğini öngördüklerini belirten Dündar Yetişener, konuşmasına şöyle devam etti: “Hükümetimiz, 2015 yılı genel büyüme hedefini yüzde 4,0 olarak açıkladı. İnşaat sektöründeki büyümeyi ise bizler yüzde 4,0- 4,5 arasında bekliyoruz. 2015 yılı inşaat malzemesi sanayi üretiminde artışı yine yüzde 4,5-5,0 arasında öngörülmekte. İç pazarın da reel olarak yüzde 4,0-5,0 arasında büyümesi hedeflenmektedir. 2015 yılında inşaat malzemesi ihracatında ise hedefimiz %8-10 arasında artışla 24 milyar dolara ulaşmaktır.”

Sektörel işbirliğinde ilk somut adım: ‘Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’
Geçen yılki Zirve’de “Güvenli Yapılar Yol Haritası-1” konulu Türkiye İMSAD raporunda, güvenli yapılar için, ülkemizde sürdürülebilir bir sistemin kurulmasında amacıyla önemli bir ilk adım attıklarını belirten Dündar Yetişener, “Raporun sonuç ve öneriler kısmında birleştiğimiz ortak nokta şuydu; ‘Türkiye’de acil olarak Ulusal Bina Yönetmeliği’ne ihtiyaç var.’ Bugün Türkiye İMSAD olarak sizlere sektörel işbirliğinde ilk somut öneriyi sunuyoruz; Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’dur (UBYP). İkinci adım olarak, bu yönetmeliğin hazırlanmasında gerekli alt yapının oluşturulması için bir sivil platformun oluşturulması ve yürütülmesi konusunda çalışmalara başladık. Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun geniş katılımlı olması için TOBB başta olmak üzere odalarımızla, üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle görüşmelerimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Platformun oluşturulması için hazırladığımız ‘UBYP Kuruluş Esasları Dokümanını’ da sizlere bugün paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Sektördeki işbirliklerinin dış pazar kadar iç pazarda da yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Yetişener, “haksız rekabet, merdiven altı üretim, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözülmesi için; müteahhit, müşavir ve inşaat malzemesi sanayicileri olarak geliştireceğimiz işbirlikleri, yasal mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi konusuna da katkı sağlayacaktır” dedi.

Yener Gür’eş: “Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu ile ‘Standart-Yönetmelik’ karmaşasının ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz.” Türkiye’deki yapıların yeterince güvenli olmamasındaki başlıca nedenlerden birisinin, mevzuat ve yönetmeliklerde yaşanan karmaşa olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Yener Gür'eş de konuşmasında, “Türkiye’de ‘Standart-Yönetmelik’ karmaşasının ortadan kaldırılmasına ve kamu yönetmeliklerinin geniş katılımlı mutabakatla hazırlanmasına olanak sağlamak amacıyla Türkiye İMSAD öncülüğünde kurulan ‘Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nda yapacağımız tüm çalışmalar, ‘güvenli binaların ve yaşanabilir şehirlerin inşasına’ odaklanacaktır” dedi.

Yener Gür’eş devamla aşağıdaki açıklamayı yaptı:
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) 2012-2013 yıllarında “Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 (Güvenli, Sürdürülebilir, Çağdaş Yapılar ve Kentsel Dönüşüm)” Raporu’nu hazırlamıştır. Bu raporun en önemli çıkarımlarından biri; Türkiye’de binaların yapısal güvenliğinin yeterli olmamasının temel nedenlerinden birinin bina tasarım ve yapımına ilişkin mevzuat yetersizliği ve kargaşası olduğu gerçeğidir. Rapor’da bu sorunun çözümü için önerilen “Ulusal Bina Yönetmeliği (UBY)” gereksinimi, ekte sunulan “Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Raporu”nda yer alan iki temel nedene dayalı olarak ortaya çıkmıştır.
1. Mevcut durumda var olan standart, şartname ve yönetmelik arasındaki karışıklık ve kargaşayı ortadan kaldırmak, teknik esasları belirleyen “Standart”, ürün ve hizmetlerin koşullarını belirleyen “Şartname”, yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlayan düzenleyici kuralları içeren kamu belgesi niteliğindeki “Yönetmelik” arasındaki ilişki ve hiyerarşiyi düzenlemek,
2. Birbirleriyle ve/veya standartlarla çelişen yönetmelikler arasındaki çelişkileri bilimsel yöntemlerle ortadan kaldırmak, eksik yönetmelikleri tamamlamak, Yönetmeliklerde atıfta bulunulacak standartların geliştirilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek ve destelemek.

Yukarıda belirtilen ve ekteki Ulusal Bina Yönetmeliği Kuruluş ve Çalışma Esasları dokümanında açıklanan Ulusal Bina Yönetmeliği (UBY) şu hususları amaçlamaktadır:
1. Standart ve Yönetmelikler arasındaki ilişkiyi düzenlemek,
2. İlgili yönetmeliklerin birbirleriyle koordinasyonu sağlamak, varsa aralarındaki çelişkileri gidermek ve standartlarla uyumlu hale getirmek üzere bina yapımını ilgilendiren tüm yönetmelikleri bir çatı yönetmelik bünyesinde toplanmak,
3. Eksik yönetmeliklerin ilgili paydaşlarla koordineli olarak, TSE tarafından tamamlanmasına yardımcı olmak,
4. Ülkemizdeki yapıların daha güvenli ve daha sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmak üzere Bu yönetmeliğin, ulusal bağlayıcılığı ve yaptırım gücü olan bir yönetmelik olması. Bunun için iki aşamalı bir çalışma planlanmaktadır: İlk aşamada, UBY’yi hazırlayamak üzere ileride kurulacak Türk Yapı Enstitüsü (TYE) veya benzeri bir kuruluşun hazırlıklarını geniş bir mutabakatla belirleyecek bir platform oluşturmak, ikinci aşamada ise TYE’nin kurulmasını sağlamaktır.

Bu proje gerçekleştiğinde:
1. İlk defa geniş tabanlı bir sivil kuruluş devletin ilgili kademeleri için bina ile ilgili tüm yönetmelikleri koordine ederek derleyecek, çelişkileri giderecek, yönetmeliklerle standartlar arasındaki ilişkileri kuracak ve devletin ilgili birimlerinin onayına sunacak,
2. Böylece güvenli bina yapımı konusunda herşeyi devletten bekleme alışkanlığı terkedilerek, devlet, yönetmeliklerdeki aksaklık ve çelişkilere ilişkin eleştirilerin hedefi olmaktan kurtarılmış olacaktır.

Proje Koordinatörü Yener Gür’eş konuşmasının sonunda, tüm ilgili STK’ları, vakıfları, odaları, üniversiteleri ve kamu kuruluşlarını bu platforma katılmaya / destek vermeye davet etmiştir. Türkiye İMSAD önümüzdeki günlerde ulaşabildiği tüm ilgililere birer davet mektubu göndererek, UBYP’ye katılmaya davet edecektir. Platforma üye olmak için, ilgili kurumların yönetim kurullarında alacakları karara istinaden ekte örneği sunulan UBYP Mutabakat Belgesini de imzalaması gerekmektedir.

Ekler:
1.    Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Raporu
2.    Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu (UBYP) Kuruluş ve Çalışma Esasları
3.    UBYP Mutabakat Belgesi (Örnek)

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği