TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Easaları Kursu (T103)
Uluslararası Çelik Yapıların Yangın Tasarımı Kursu (T501)
25 Yıl Öykü Yarışması: Kent
Paint Expo Eurasia
STT Eurasia /></a></div>

    <div style=Steel Pro 2017
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Duyurular

KAMERUN-EKVATOR GİNESİ TİCARET HEYETİ (24-30 Eylül 2017)

Duyuru No: 2017/2 / Tarih: 28.08.2017
DEİK ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 24-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Kamerun ve Ekvator Ginesi’ne yönelik bir ticari heyet programı düzenleniyor. katılmak isteyenlerin, başvuru formunu doldurmaları ve 5 Eylül 2017 mesai bitimine kadar ön avans bedeli 1.500 ABD Dolarını yatırmaları gerekiyor.

 DEİK ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 24-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Kamerun ve Ekvator Ginesi’ne yönelik bir ticari heyet programı düzenleniyor. Yaounde, Douala ve Malabo şehirlerini kapsayacak ziyarette; ikili iş görüşmeleri, Türkiye-Kamerun ve Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyleri Ortak Toplantıları ve kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Coğrafi konumu itibari ile Orta Afrika’nın giriş kapısı olan Kamerun’un yıllık ihracatı 6 Milyar ABD Doları, ithalatı ise 7 Milyar ABD Doları olmak üzere toplam ticaret hacmi 13 Milyar ABD Doları civarında. Kamerun’un inşaat sektöründe; ulaşım altyapısı, tarım, sağlık ve eğitim alanlarına yapılan kamu yatırımları sayesinde büyüdüğü gözlemleniyor.


Ekvator Ginesi’ni 2020 yılına kadar gelişen ekonomi haline getirmeyi hedefleyen Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planı’nın ilk aşamasının uygulanması dahilinde gerçekleştirilen yeni yolların yapımı, mevcut yolların bakımı, hava alanlarının yenilenmesi, limanların  genişletilmesi içme suyu ve enerji alanlarında pek çok altyapı yatırımlarının yapılması, yeni yerleşim yerlerinin kurulmasına yönelik kentlerdeki konut projeleri inşaat sektörünün canlı kalmasını sağlıyor. Bu hususta; ülkede ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmak için yabancı sermaye yatırımları teşvik ediliyor. Kar, kar payı, sermaye, dış borç anapara ve faiz ödemelerinin yurtdışına transferinde kısıtlama bulunmuyor.


Bu bilgiler ışığında, ziyarete katılmak isteyenlerin, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/452/9034 bağlantısında yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve  5 Eylül 2017, Salı günü mesai bitimine kadar ödeme gerçekleştirmeleri (Ekonomi sınıf uçak biletli Paket Program ön avans bedeli 1.500 ABD Doları) gerekiyor.

Taslak program, Ülke Raporları ve Başvuru Formu eklerdedir.

İletişim:
 
İrem Develioğlu
İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

E-posta: africa@deik.org.tr 
Tel: 0212 339 50 70


Tarih: 28.08.2017 / 30.08.2017

KOLOMBİYA-PANAMA-DOMİNİK CUMHURİYETİ ZİYARETLERİ (1-8 EKİM 2017)

Duyuru No: 2017/3 / Tarih: 27.08.2017
Çelik İhracatçıları Birliği üyelerinin yeni pazarlara açılması veya mevcut pazar paylarının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti ve Panama ülkelerine 1–8 Ekim 2017 tarihleri arasında ticaret heyeti organize edilmesi planlanmıştır. Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2017

Çelik İhracatçıları Birliği üyelerinin yeni pazarlara açılması veya mevcut pazar paylarının artırılması amacıyla faaliyetlerime devam etmektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar neticesinde sektörümüz için önemli pazarlar arasında yer alan Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti ve Panama ülkelerine 1 – 8 Ekim, 2017 tarihleri arasında ticaret heyeti organize edilmesi planlanmaktadır.

URGE projesinde yer alan firmaların %75 teşvikli ve projede yer almayan firmalarımızın da Ekonomi Bakanlığının diğer bir teşvik mekanizması olan sektörel ticaret heyeti desteğinden %50 teşvikle katılım gösterebileceği ticaret heyetinde ihracatçılarımızın yeni alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapmaları ve hali hazırdaki müşterilerini ziyaret etmeleri, sektörle ilgili resmi kurum/ kuruluşların ziyaretlerinin yanı sıra serbest bölge ve kanal ziyaretlerinin de organize edilmesi planlanmaktadır.


İlgili sektörel ticaret heyetine sınırlı sayıda başvuru alınacak olup, başvuru yapmak isteyen firmalarımız en geç 23 Ağustos, 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ekte yer alan başvuru formunu ve taahhütnameyi firma imza kaşeli olarak samet.damar@immib.org.tr adresine iletmeleri ve ıslak imzalı orijinal taahhütnameleri de kargo ile aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.


Heyet katılım ücretleri
;
Urge Projesi kapsamına yer alan firmalar için,
    1 kişi katılım fiyatı 2650 USD, 2 kişi katılım bedeli 4200 USD
Sektörel ticaret heyeti kapsamında yer alan (URGE projesinde yer almayan) firmalar için,
    1 kişi katılım 4000 USD, 2 işi katılım 6800 USD.

Başarılı bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.


İletişim:
 
A. Samet DAMAR

Proje koordinatörü
TÜRKİYE ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:3 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TÜRKİYE
T. +90 (212) 454 01 76  F.  +90 (212) 454 01 08   M.  +90 (545) 432 89 70
E-mail: samet.damar@immib.org.tr
www.cib.org.tr  

Ziyarete ait ekler

Ek-1 Taslak Program
Ek-2 Başvuru Formu (Katılımcı Firma Talep Yazısı)

Ek-3 Taahhütname
Tarih: 27.08.2017 / 22.10.2017

TÜYAK 2017 SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Duyuru No: 2016/8 / Tarih: 05.12.2016
TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği tarafından iki yılda bir yapılan “Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nin beşincisi “TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi” 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecektir.

TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği tarafından iki yılda bir yapılan “Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nin beşincisi “TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi” 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecektir. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından da desteklenen ve ana teması “Yangında Can Güvenliği ve Risk Yönetimi” sempozyumun inceleme konuları aşağıda özetlenmiştir:
    - Yangında Can Güvenliği
    - Yangın Risk Yönetimi
    - Sigorta ve Yangın Önlemleri
    - Binalardan İnsan Tahliyesi
    - Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri
    - Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
    - Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler
    - Bina Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu
    - Yangın Yönetmelikleri ve Standartları
    - Endüstriyel Tesislerde Güvenlik
    - İtfaiye, İtfaiyeci ve Gönüllü Ekipler
    - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
    - Yangın Güvenliğinde Mimari Tasarım
    - Tehlikeli Maddeler ve Depolanması
    - Yangın Pompaları ve Yangın Hidratları
    - Duman Kontrol Sistemleri
    - Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri

Konuyla ilgili olarak, Sempozyumun destekçisi olan TUCSA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yener GÜR’EŞ tarafından TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Filiz MUMOĞLU 30 Kasım 2016 tarihinde TÜYAK merkezinde ziyaret edildi.
Yapılan görüşmelerde, yukarıdaki sempozyum inceleme konularının daha çok aktif yangın önlemlerini kapsamasına karşılık, "Yapısal Yangın" konusunun da sempozyum kapsamında inceleneceği konusunda mutabık kalındı.

Sempozyum ile ilgili önemli tarihler aşağıda olduğu gibidir:

    Bildiri özeti son gönderim tarihi: 17 Mart 2017           
    Özet son onay tarihi:                 7 Nisan 2017
    Bildirilerin son gönderim tarihi:   14 Temmuz 2017     
    Bildirilerin son onay tarihi:         30 Temmuz 2017      
    Sempozyum ve Sergi tarihi:      9-10 Kasım 2017
Tarih: 05.12.2016 / 30.11.2017
Website: www.tuyak.org.tr
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği